Сатурн в VII дом

 

Сатурн в 7 домТова е домът на брачния партньор и семейството. Не е трудно да се досетим, че много от тези хора ще възприемат семейния си живот като тежко бреме и непосилен товар, който те с огромни мъки са принудени да носят на плещите си. Тук не бива да забравяме, че Сатурн е кармична планета. Обикновено домът, в който е разположен той, е свързан с определени кармични дългове, който човек има да изплаща. Когато Сатурн се намира в VII дом, това задължение често е по отношение на брачния партньор. Може би ще го чувстваме като тежест и ограничение, при това най-вероятно в този си живот ние изпитваме последиците от това, което сме правили преди.

Тези хора обикновено не се женят прибързано. Те изчакват, докато навършат една сравнително по-зряла възраст и тогава боязливо пристъпват към сериозна връзка или брак. Затова пък връзките им обикновено са изключително дълготрайни. Тези хора почти никога не се развеждат – те предпочитат да живеят в нещастен брак и да работят върху него, отколкото да търсят лесното разрешение и бягство от отговорностите чрез развод. И доста често се оказват прави, тъй като лесните разрешения невинаги са най-правилните. А понякога, колкото и парадоксално да звучи, наглед по-простият изход от дадена ситуация води до по-големи проблеми в дългосрочен план.

Една от основните задачи на хората, родени с това разположение, е да се научат да работят съвместно както с другите хора, така и с партньора си. Това за тях не е лесна задача, най-вече поради това, че където и да се намира Сатурн, следва да очакваме трудности, безпокойство, липса на увереност в собствените си сили и големи вътрешни съмнения. Към съвместния живот те пристъпват с изключителна боязън; искат да се научат да дават и да получават любов, но не са сигурни как точно да го направят. Сатурн обаче, освен всичко друго, е и велик учител. Той ни подлага на трудности и изпитания, тъй като изисква от нас правилно да усвоим уроците в съответната сфера на живота, в която е разположен. В крайна сметка, след множество колебания, притеснения, безсънни нощи и безпокойства тези хора започват да помъдряват и стават по-знаещи, благоразумни и опитни партньори. По този начин наличието на Сатурн в VII дом може да се тълкува като благодатно разположение, замаскирано като наказание.

По правило хората с такава астрологична карта търсят във връзката си сигурност, увереност и постоянство. Те могат да привлекат към себе си партньор, който е доста по-възрастен от тях. В немалко случаи те се женят не по любов, а защото партньорът им е добре обезпечен материално или заема високо обществено положение. И тъй като Сатурн има отношение към бащата, или към онзи родител, който е изпълнявал наставническите, строги, дисциплиниращи функции в семейството, то ако това разположение присъства в картата на жена, тя може да се стреми към брак с човек, който да изпълнява за нея бащинска роля. При такава ситуация тя може да търси в партньора си покровител, наставник, по-мъдър възрастен партньор. Мъж с това разположение пък може да търси защита или наставничество от страна на жена си. Има и случаи, когато партньорът олицетворява по-неприветливата страна на Сатурн – мълчаливост, затвореност, прекалена сериозност, липса на каквато и да било емоционалност, суровост, строгост, прекалена критичност и т.н. Други пък привличат към себе си съпруги или съпрузи, които се отличават с деспотичност и с желание да се наложат на всяка цена.

Когато идват при мен за консултация, мнозина от хората, родени с това разположение, най-напред започват да се оплакват от партньора си. Често те изброяват някои от посочените по-горе качества, след което въздъхват: „Аз бих могъл/ могла да постигна много повече, ако не бях женен/женена за този човек“. Следва дълга пауза, още една въздишка и опечален поглед, закован в една точка. От една страна, аз съм съгласен, че понякога тези хора наистина привличат подобни партньори. Но съм забелязал, че дори и да се разведат с тях, те нямат желание да реализират пълния си потенциал. Като че ли на подсъзнателно ниво те изпитват силен страх да се изявят самостоятелно. По този начин партньорът им играе ролята на удобно оправдание, затова, че сами не са положили усилия в това отношение. Очевидно, както при останалите видове трудности, пред които Сатурн ни изправя, те трябва да обърнат поглед преди всичко навътре към самите себе си. Какво ги задържа във вътрешен план? Какви са онези механизми в тяхната психика, които ги възпират да се изявят пълноценно? Когато откровено си отговорят на тези въпроси, те ще могат да разберат, защо са привлекли в живота си именно такъв тип съпруг/ съпруга. Отстраняването на партньора чрез развод невинаги решава въпроса – ако сами не се променят отвътре, след време отново ще привлекат друг партньор с подобни проблеми. В това отношение самоанализът и астрологията могат да бъдат изключително полезни.

Има и други случаи, при които тези хора се женят за партньор, на който „може да се разчита“ – обикновено става дума за сериозен и неемоционален тип. Но веднъж взели такова решение, те започват да се оплакват, че партньорът им не ги обича. Или пък, за да се чувстват защитени, се женят за властна, силна и доминантна личност. Този модел може да работи, но за сметка на разяждащото ги отвътре чувство за собствена малоценност. Ако партньорът е прекалено силен, естествено е човек да се чувства малък, слаб и комплексиран. Такъв човек може да започне да се оплаква именно от онези качества в партньора си, които първоначално са го привлекли.

В някои редки случаи тези хора се женят за неудачници. Тогава те се оплакват, че партньорът им не притежава достатъчно сила и няма способността да се осъществи в живота. Понякога се женят за човек, когото обичат, но той или тя страда от извънредно увредено здраве или от някакъв физически недъг (Сатурн). Най-големи трудности при това разположение се забелязват, когато Сатурн се намира в опозиция спрямо асцендента – започват да се проявяват липсата на пълноценно общуване, задръжките и невъзможността за лична изява в брака.

Трудните аспекти на Сатурн към планетите, изискващи емоционалност и душевна топлота, са също много трудни за отработване – това са Луната, Венера и Нептун. Ако съществуват негативни аспекти към тези планети, всички изброени по-горе трудности биват няколкократно увеличени. Обратно, при наличието на положителни аспекти към Сатурн твърде е вероятно да се изгради сериозен и дълготраен съюз с брачния партньор, който да е основан на принципа на едновременно положените усилия, съвместния труд и взаимното подпо- магане. Главната задача на хората, родени със Сатурн в VII дом, е да развиват в самите себе си такива качества като сила на характера, увереност в собствените си сили, издръжливост, стабилност и постоянство, вместо да се опитват да ги търсят извън себе си или да ги компенсират чрез партньора си.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.