Сатурн в VIII дом

 

Сатурн в 8 домХората, родени с това разположение, са пестеливи и икономични, но в същото време – преуспяващи и разполагащи с достатъчно средства за съществуване. Обикновено те натрупват материални богатства постепенно и стават по-заможни и по-състоятелни към края на живота си. Притежават голяма самодисциплина и са в състояние да се отказват от много неща, свързани със социалния или с интимния им живот, ако сметнат, че това е необходимо. Могат да бъдат преследвани от натрапчивата мисъл, че всички проблеми, с които се сблъскват сега, са следствие на определени дела и решения, взети в миналото (а може би и в предишни прераждания). В повечето случаи те действително са прави.

Тези хора притежават решимост, непоколебимост и много добра възможност за концентрация и съсредоточаване. Обикновено житейските им възгледи са доста сериозни и на моменти граничат с депресия и черногледство. По принцип се справят доста добре с големи суми пари, които са им поверени за инвестиране. В качеството си на началници, имат сериозно отношение към подчинените си. На тях може да се разчита – винаги и навреме ще дават заплатите на подчинените си; справят се добре с поверената им финансова отговорност по отношение на други хора.

В личния им живот обаче е възможно да бъдат използвани от своите партньори. С част от финансовите им средства може да бъде злоупотребявано. Също, възможни са и проблеми с данъците и наследствата. Бракоразводните им дела могат да се проточват във времето и да им струват много пари.Това разположение не предполага също така щастлив и безоблачен сексуален живот. Възможни са редица проблеми в тази сфера. Затрудненията могат да произтичат от обстоятелството, че те или задържат спонтанната изява на сексуалните си импулси, или се чувстват виновни за това, че изобщо имат сексуални потребности.

Хората със Сатурн в VIII дом се раждат с вродена подозрителност, недоверие и ревност по отношение на партньорите си. Тези им качества се проявяват особено силно по отношение на парите и секса. Ако негативното им отношение в тези сфери се запази, наистина има голяма вероятност страховете им да се осъществят и впоследствие да бъдат предадени от своите партньори. Това потвърждава закона за резултата от положителното и отрицателното мислене. С годините, тези хора поумняват и улягат, което облекчава редица от техните трудности и проблеми в тези области.

Тяхната интуиция е силно развита и би трябвало да се научат да ѝ се доверяват в по-голяма степен. Имат също така засилен интерес към духовното познание, включително и към астрологията. Но имат също така и подчертан интерес към подземния (престъпен) свят – увличат се от криминология, разгадаване на тайни и мистерии и изобщо имат интерес към всичко, което е покрито с булото на неизвестността и загадките. Почти сигурно е, че те ще прекарат значително време в сериозен размисъл за живота след смъртта. Повечето хора, когато се страхуват от смъртта, се стараят да не мислят по този въпрос. Сатурн в VIII дом обаче лекува страховете си, като се подготвя за най-лошото. Оттук произтича и желанието им да научат още приживе колкото е възможно повече за онова, което ги очаква след прага на смъртта. Например родената в Швейцария психиатърка Елизабет Кублер-Рос (1926-2004) е имала Сатурн в Скорпион в VIII дом. Чрез своята изследователска дейност тя е дала възможността на стотици хиляди хора да посрещнат смъртта с достойнство и вътрешно спокойствие.

Всички домове, намиращи се над хоризонта, имат тълкувание близко до тълкуванието на домовете под хоризонта. Разликата се състои в това, че докато енергията на долните домове се концентрира върху развитието на самата личност, енергията на горните домове бива насочена към преливането, обмена на качества и стойности между нас и другите хора. Например I дом се концентрира върху собствената личност на човека, а противоположният VII дом, въпреки че отново се свързва с изграждането на личността на човека, сега е отразен в поведението на партньора. По подобен начин енергията на II дом е съсредоточена върху личните притежания и натрупването на материални блага – акцентът на противоположния VIII дом е върху подялбата и съвместното ползване на материалните ценности между нас и партньора.

Трудностите за родените със Сатурн в VIII дом се състоят в това, че именно в тази житейска област те ще изпитват едни от най-големите си усложнения и разногласия. Проблемите произтичат преди всичко от обстоятелството, че те не са сигурни каква част от своите материални ресурси трябва да разделят с останалите и каква част да запазят за себе си. Също така се чувстват неловко и когато най-безкористно им се предлага материална помощ отвън. Основното затруднение произтича от обстоятелството, че VIII дом изисква единение с партньора не само на материално, но и на духовно ниво, а Сатурн изпитва панически страх от подобна перспектива: да се слее с партньора до голяма степен за него означава смърт на собственото его. И той иска да го избегне на всяка цена.

В древногръцката митология Ерос и Танатос са братя. Ерос е първичен бог, отговорен за любовта и секса. Той въплъщава не само силата на еротичната любов, но също така съзидателното начало на вечно обновява- щата се природа, животворната светлина, от която се ражда всичко живо.Танатос символизира смъртта и подтика за разрушение. Според Зигмунд Фройд тези два принципа съществуват във всеки човек. От една страна, съществува еротичният принцип, който е свързан с оцеляването, продължението на рода и живота. От друга, съществува принципът на Танатос, който подтиква хората да бъдат въвлечени в рисковани, опасни, разрушителни дейности, нерядко водещи до самоунищожение и смърт. Например, заниманието с екстремни спортове, рискованите действия, агресията, както и всички видове бягство от реалността и зависимости (цигари, алкохол, опиати) се отнасят към царството на Танатос. Напрежението между двамата братя символизира противоречието между живота и смъртта. Впрочем, и сексуалният акт в момента на оргазма може да се разглежда като един вид малка смърт: тогава личното его на човека умира за миг, за да се съедини с това на партньора и да образува едно цяло. Изобщо всяка интимна партньорска връзка може да се разглежда като един вид смърт на личното его, за да се образува нов съвместен организъм.

Сатурн в VIII дом държи под здрав контрол такива първични страсти като сексуалния нагон, гнева, яростта, ревността, завистта и други инстинкти, подвластни на Скорпион като управител на VIII дом. Да се отпуснат и да се слеят напълно с партньора си, за тези хора означава „да изпуснат юздите на управлението“ на инстинктите си, които те така ревностно се стремят да контролират. Това за тях е равносилно на лична катастрофа. Проблемът обаче се заключава в това, че и много други съвременни области на живота имат пряко отношение към споменатите по-горе инстинкти – не само сексуалният живот, но така също парите, таксите, наследствата, застраховките и не на последно място духовното развитие на човека. Каква е обаче взаимовръзката между всички тези сфери?

Нека разгледаме следната верига от зависимости: II дом има отношение към парите и материалните блага, които натрупваме, за да оцелеем в личен план; той се управлява от Телец. VIII дом има отношение към ресурсите, които са ни необходими за продължението на рода и е под управлението на Скорпион. Продължаването и оцеляването на рода са свързани с партньор – а той, от своя страна, изисква както емоционална, така и материална поддръжка. Оттук произтича и връзката между натрупването на лични средства за съществуване и необходимостта да ги поделяме с партньора. Сатурн винаги се съмнява в правилността на своите действия, страда от неувереност в собствените си сили и от силно занижено самомнение. Следователно не е трудно да се досетим, че процесът на обмен на материални средства в партньорската връзка ще е особено болезнен за родените със Сатурн в VIII дом. Те могат да страдат от чувство за неадекватност, да се изживяват като „използвани“ и като „жертви“ (и наистина често стават жертви на проточени и болезнени бракоразводни дела). По същия начин те могат да изпитват трудности в плащането на таксите си, да имат затруднения при получаване на наследството си и да са потърпевшата страна при прекратяването на бизнес договори. Но именно в това се състои и потенциалната сила на това разположение.

Наличието на Сатурн в определен дом показва житейската сфера, в която изпитваме най-големи трудности и пречки. В същото време чрез тяхното преодоляване той ни показва къде е заложено нашето най-голямо развитие. Преодолявайки страха си да не бъде ограбен за пореден път, Сатурн с голямо прилежание изучава принципите на движението на парите. Той като никоя друга планета в това разположение може в дълбочина да изучи начините, по които оперира бизнеса, прихода и разхода на средства, движението на борсовите стойности, динамиката на цените на капиталовложенията и т.н. Не е за учудване, че много от тези хора правят изключително добра кариера, работейки за умножаването парите на другите хора. Сред тях ще открием способни счтоводители, банкери, бизнес консултанти и борсови брокери. Много от тях се справят изключително добре в дълбоките води на едрия капитал, на международния бизнес, на големите банки и други компании.

Като пример може да се посочи един от най-богатите хора на земята, американският индустриалец, фабрикант и филантроп Джон Рокфелер (1839-1937), който е бил роден със Сатурн в Стрелец в VIII дом. Той е направил истинска революция в петролната индустрия и е дал ново определение за филантропията. От малък вярвал, че неговата цел в живота е да натрупа колкото се може повече пари, за да ги използва да подобряване участта на човешкия род. Друг типичен пример е Франклин Рузвелт (1882-1945).Това е единственият американски президент, управлявал повече от два мандата. Неговата роля по време на Голямата депресия е била решаваща за излизането на Америка от дълбоката икономическа криза. Чрез либерално управление и осъществяването на редица нови програми той успява да ликвидира безработицата и да реформира икономическата система. Като допълнение на това, бидейки президент на Съединените Щати в продължение на четири мандата (от 1933 г. до 1945 г.) изнася на плещите си и отговорностите на Америка по време на Втората световна война.

Сатурн в VIII дом действа във финансовата област по същия начин, по който действа и в сексуалната. Преграждайки потока на сексуалната (финансовата) си енергия, хората с такова разположение имат възможността да я направляват в друго русло. Известно е, че сексуалната енергия е по същество съзидателна енергия от най-чист вид. Когато тези хора достигнат едно по-високо ниво на развитие, те са в състояние да насочат тази съзидателна енергия в политически, материален, духовен или артистичен план. Те имат ресурсите да създават едни от най-големите шедьоври в областите, към които е насочена тяхната креативност. Някои от по-из- вестните личности, родени със Сатурн в VIII дом, са например Мартин Лутър Кинг (1929-1968) и Че Гевара (1928- 1967), испанският художник-сюрреалист Салвадор Дали (1904-1989), основоположниците на модерната западна философия Рене Декарт (1596-1650) и Бенедикт де Спиноза (1632-1677), австрийският невролог и психолог, бащата на психоанализата Зигмунд Фройд (1856-1939), датският физик, създател на теорията за атома Нилс Бор (1885-1962) и други.

Тук е любопитно да се отбележи, че Декарт и Спиноза са двама от тримата най-известни представители на рационализма от XVII век. Третият е немският математик и философ Готфрид Лайбниц (1646-1716), който единствен прави изключение – роден е със Сатурн в IV дом. Като малко отклонение можем да кажем, че школата на западната астрология се основава на математиката, астрономията и донякъде на физиката. Но най-важният момент в нея е сливането, единението на точните науки с психологическия анализ. Интересно е, че всички велики личности, изброени по-горе, които са и основните представители и на двете направления, са били родени със Сатурн в VIII дом.

Споменахме в началото, че това разположение благоприятства духовното развитие. Основният задвижващ момент и тук остава същият. Една от областите, управлявана от бога на подземното царство Хадес е смъртта. Сатурн не се чувства добре подготвен за предизвикателството, отправено му от Хадес – затова, той внимателно и в дълбочина изучава всичко свързано със смъртта, за да е приготвен за всякакъв вид изненади. Като най-отдалечената видима планета, на времето Сатурн е отбелязвал границите на Слънчевата система. Именно той очертавал прехода между видимото и невидимото; неговата траектория служела за разделна линия между двата свята – физическия и духовния.

Особената ценност на Сатурн в VIII дом е способността му чрез методичен, упорит и настойчив труд да стига до прозрение в невидимите области на духа – там, където обитава непреходната човешка същност, в зоната между смъртта и новото прераждане. На родените със Сатурн вVIII дом се дава уникалната възможност да достигнат в своето духовно развитие до изключително високи области, там, където простосмъртният ум не може да надникне. При това те ще използват Сатурновия предпазлив, внимателен и разумен научен подход.Така духовният им път става сравнително по-дълъг, но затова пък е практически лишен от грешки – и точно в това се състои най-доброто в това разположение.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.