Сатурн в IX дом

 

Сатурн в 9 домДокато основният принцип на Сатурн е да задържа и ограничава, IX дом, домът на Юпитер и на Стрелец, работи според обратния принцип – на разширяване на съзнанието и обогатяване на ценностната система на човека. Когато Сатурн попада там, философските, духовни и религиозни възгледи на човека клонят към традиционните, официалните и общоприетите. Хората с това разположение възприемат възгледите си много сериозно и по правило трудно ги променят. Те имат качеството да се концентрират върху важни и сериозни теми и макар че е възможно да ги изучават сравнително по-бавно от другите, успешно ги усвояват и дълго време помнят наученото.Те изпитват неспирното желание да повишават образованието си и веднъж започнали някакъв курс на обучение, почти винаги довеждат начинанието си докрай, дори то да им коства повече усилия отколкото са предполагали.

За разлика от Юпитер, който като попадне в този дом, се изпълва с ентусиазъм да изучава всичко ново (макар че не помни дълго време наученото), Сатурн пристъпва с изключителна боязън към всичко, което има отношение към религията, философията, висшето образование, включително и пътуването из чужди земи и култури. Много от хората с това разположение имат изградена представа за Бог като строг и взискателен, готов да ги накаже за най-малкото провинение. Докато някои от тях смятат, че са твърде нищожни, за да задоволят Неговите големи изисквания, други се безпокоят, че Бог не си върши добре работата и следователно сами трябва да вземат на плещите си част от Неговия товар.

Мнозина с това разположение са родени и израснали в семейства, където водеща норма е била или официалната религия, или някакви други стриктни правила на поведение. В по-късните си години те израстват с жизнени ценности, които до такава степен са категорични, непоколебими и неподлежащи на промяна, че сякаш са „вкаменели“ в аурите им. Тези хора навярно си представят, че и ценностната система на Бог е също така определена и непроменима във времето, че всичко, което Той харесва или не харесва е твърдо установено, постулирано, записано в писанията во веки веков – и всяко едно минимално отклонение от правия път е равносилно на катастрофа. Така, тези хора се смятат призвани стриктно да съблюдават буквата на закона и да следват педантично ритуалите и обредите на дадена религия, без да се замислят какъв всъщност е вътрешният им смисъл.

От друга страна обаче, това разположение предполага и личности, които до такава степен са уплашени (било на съзнателно, било на подсъзнателно равнище) от всичко свързано с високи духовни принципи, божественост и смисъл на живота, че се крият зад скептично, цинично или атеистично отношение. Те вярват единствено само в това, което може „да се види и да се пипне“.

Има и трета категория. Това са хората, които съзнателно се залавят да изучават дисциплини като философия, теология и метафизика, за да могат да конкретизират постулатите им, да дадат определения, изобщо да поставят в твърди рамки познанието за невидимия духовен свят, като по този начин някак го „материализират“. Съществуват учени с това разположение, които благодарение на познанията си в тази област, в буквалния смисъл на думата си изкарват хляба като класифицират духовните закони и принципи.

Докато Юпитер в IX дом весело крои планове с какво да се заеме, Сатурн тук се страхува да предприема действия и да поема какъвто и да било риск. Всеки път, когато хората с това разположение протегнат ръце нагоре към небесата, ги побиват тръпки на страх пред неизвестното. С подобен подход не може да се очаква особен успех в областта на духа. И все пак, с постоянство, търпеливост и методичност те успяват, макар и бавно, да подредят в съзнанието си всички тревоги и опасения, като си изграждат солидна и практична философска система, която се превръща в тяхна житейска опора. Понякога те успяват в това отношение дори преди Юпитер, който или се е заплеснал някъде, или му е омръзнало и е поел в друга посока.

В по-земен план, може да се забележи, че хората със Сатурн в IX дом изпитват боязън и не им е лесно да предприемат пътешествия на дълги разстояния, особено зад граница. Някои от тях например се страхуват да пътуват със самолет. Това може да се разглежда и в преносен смисъл като страх да полетят нагоре. Все пак, има хора с това разположение, на които им се налага да живеят зад граница, било поради финансова необходимост, било защото това е свързано с професионална ангажираност. При всички случаи обаче, тяхната представа за добре прекарано време съвсем не е да пътуват от град на град и от страна на страна без какъвто и да било план, в очакване на следващото приключение по пътя. Те се чувстват много по-добре, когато всичко в живота им е добре планирано. Но по ирония най-съдбата най-ползотворните периоди на растеж и развитие за тях се разгръщат именно когато нямат никакви записани в календара си задачи и когато трябва да се оставят на течението на събитията.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.