Слънце в IX дом

Слънце в 9 дом

Този астрологичен дом има отношение към изграждането на цялостна и хармонична ценностна система – философска гледна точка, според която човек ориентира поведението си. Родените със Слънце в IX дом имат житейската задача да изградят собствена такава система и да живеят според нея, служейки за пример на всички останали. Не е задължително тяхната философска система да бъде съобразена с постулатите на определена официална религия или духовно течение. Много често тези хора влизат в допир с най-различни и разнородни възгледи и идеали за живота, преработват ги през собствения светоглед, разглеждат ги през призмата на своята лична гледна точка и ги „дестилират“ в съвършено нова субстанция, на пръв поглед, нямаща нищо общо с първоначалните съставки, от които е получена.

Общото за всички, родени с това разположение е стремежът им към Истината и Мъдростта. В своя непрестанен импулс да достигнат до тези непреходни ценности, много от тях например се отправят на далечни пътешествия. Влизайки в контакт с представители на различни култури, те обогатяват своите представи за света и за начина, по който е устроен той. Други, които не са в състояние да предприемат физически пътешествия, ще направят това косвено. Те копнеят за приятелства с хора, представители на други страни и култури. В случай, когато това не е възможно, в днешно време тази необходимост се удовлетворява чрез форумите в интернет или чатовете. Нерядко родените с такова разположение имат подчертан афинитет към чужди езици и с лекота ги научават. Ако притежават достатъчно търпение и постоянство, от тях излизат чудесни полиглоти.

Тези хора се стремят да открият, да разберат и да живеят чрез нормите на определен висш идеал или философия. В старите книги по астрология IX дом е наречен „домът на мечтите“. Това е съвсем подходящо наименование, особено за астрологични карти, в които IX дом е пренаселен с планети. Обикновено Меркурий и Венера ще са някъде наблизо. При наличието на три или повече планети тук налице е стелиум, което означава крайно засилена тенденция към мечтателство и идеализъм. За да могат обаче тези мечти и идеали да бъдат превъплътени в реалния живот, е необходимо да открием присъствието на някакъв практически елемент. Ако поне две или три планети в картата се намират в земни знаци, общата картина би трябвало да е хармонична. При положение обаче, че липсват такива разположения, може да е налице реална опасност тези хора да изживеят живота си в някакъв илюзорен свят на бленуване и мечти. Той може да бъде много красив, но да е изграден изцяло от въздушни кули, без допирна точка с реалността.

Подобно на III дом, който има отношение към образованието, така и противоположният IX дом също предполага стремеж към знанието. В тези хора ще присъства желанието да повишават непрекъснато нивото на своите познания и непрестанно ще се стремят да научават нещо ново. В същото време обаче IX дом се управлява от знака на Стрелец, който, както е известно, не се отличава с изключителна задълбоченост на познанията; така от тези хора не следва да се очаква да се справят добре с изпитите, тенденцията важи почти до 60-70 годишната им възраст. Независимо от това, те никога не се отчайват и не се отказват да повишават степента на знанията си. Най-важното за тях е формирането на собствена философска система в живота, а не толкова конкретните знания. В този смисъл, годините, прекарани в колежа или университета за тях не са ценни от гледна точка на получените там знания, а по-скоро поради предоставената им възможност да усвоят важни житейски опитности. Най-вероятно те бързо ще забравят зазубрения там учебен материал, но същевременно дълго ще помнят лично направените философски изводи вследствие на преживяното през студентските години.

Аспектите, които получава Слънцето, ще определят начина, по който ще се осъществява стремежът към Голямата Истина. При наличието на повече негативни аспекти търсенето на „философския камък“може да се превърне в натрапчива фикс идея. Такива хора могат да полагат толкова извънмерни усилия да разберат смисъла на живота, че да се отдалечат драстично от реалността. Могат например да проявят склонност да избягват сближаване с всички онези, които не притежават подобно на тяхното желание да дълбаят „сърцето“ на действителността. По този начин могат да пропуснат редица житейски възможности просто да се забавляват и да прекарат добре времето си. Ако са налице негативни аспекти от Слънцето към други планети в личната карта, особено към Луната, Юпитер или Нептун, много лесно може да се изгуби от поглед конкретната перспектива. Хората с това разположение са подвластни на силното желание да виждат света такъв, какъвто те биха искали да го виждат, а не такъв, какъвто е той в действителност. С голяма доза увереност можем да кажем, че наличието на подобни негативни аспекти към Слънцето, когато то е разположено в IX дом, води до общата тенденция да се живее в един измислен свят, вместо в обективната реалност. В тези случаи наличието на практически усет и приземеност трябва да се търси на други места в картата.

Обикновено човек се впуска в търсене на вечните човешки ценности и истини или посредством образование и наука, или чрез далечни пътувания, или чрез общуване с представители на различни култури, чрез четене на духовна литература, мечтателство или фантазиране. Всички тези пътища водят до по-дълбоко разбиране и проникване в тайните на света. Проблеми могат да се появяват едва тогава, когато се отдава прекалено много внимание само на една от тези посоки, докато другите напълно се пренебрегват. Например, проблеми възникват, когато човек прекарва живота си в празно мечтателство, без то да е уравновесено с практически дейности. Или в други случаи, когато той може непрекъснато да пътешества, без да има достатъчно време и склонност да осмисли преживяното.

Задачата на IX дом е да отстъпи крачка назад и да види общата картина, цялостната перспектива.Този астрологичен дом не се интересува от начина, по който конкретно е изграден всеки детайл от дадена конструкция – а от работата на всички детайли като завършен механизъм. И тук проблеми могат да възникнат, особено в случаите, когато IX дом е пренаселен. Например, вниманието на тези хора може до такава степен да е погълнато от това, какво ще се случи в бъдещето, че да пропуснат да живеят в настоящето. Те може така да са прехласнати от начина, по който техния живот се вписва в грандиозния план за развитието на човечеството, че да забравят какви са задачите им за днешния ден. По същия начин те с лекота могат да дават съвети на останалите как правилно да живеят живота си, но да не могат да приложат собствените съвети за разрешаването на своите си проблеми.

Както винаги, когато става въпрос за Стрелец (или както е в този случай, за дом, управляван от Стрелец), трябва да имаме предвид определената непоследователност, незадълбоченост и повърхностност, присъща на този знак. Много от хората, родени с това разположение, придават много по-голяма важност на самия процес на търсене на истината, отколкото на фактическото ѝ намиране и сериозното ѝ осмисляне. Процесът, чрез който те търсят отговора на големите житейски въпроси, често се преживява като забава, развлечение, просто добре прекарано време – става дума за пътешествия, срещи с различни и интересни хора, общуване и т.н. Но ако за момент тези хора се докоснат до Голямата Истина, вече им се налага да положат изключително големи усилия да я осмислят, да я разберат и да я приложат на практика. Възниква реалната опасност да не бъдат добре разбрани от останалите, които още не са стигнали до това ниво на развитие. Оттук често произтича и потребността им от уединение. При това, ако вече са намерили отговорите на своите въпроси, какво ще правят оттук нататък? Как биха могли тези хора да живеят занапред без предизвикателство? Трябва да кажем, че много от родените със Слънце в IX дом с крайно голяма охота търсят отговора на големите житейски въпроси на битието, но реално не желаят да се задълбочават достатъчно, за да могат наистина да го намерят. Те са пример за афоризма, приписван на испанския писател Мигел де Сервантес, „По добре е да вървим по пътя, отколкото да отседнем в странноприемницата“.

И все пак, много от родените с това разположение са успели да достигнат някакво ново, свое, синтезирано, духовно учение от висш порядък. При наличието на достатъчно характеристики в астрологичната карта, свързани с практичността, е възможно събраната от тези хора мъдрост да бъде представена за ползване и от останалите хора. Като пример за личност със Слънце в IX дом е френският морски офицер, океанограф, еколог, журналист, режисьор и фотограф Жак-Ив Кусто (1910-1997). Този човек, роден със Слънце в Близнаци в IX дом и Юпитер в XII дом, в съчетание с асцендент във Везни, посвещава целия си живот на пътешествията по море. В продължение на повече от 40 години той изследва и запечатва на лента соленоводния живот в океана. Друг пример е яркият мечтател и борец за човешки права Мартин Лутър Кинг (1929-1968), който ще остане в историята с думите: „Имам една мечта…“ Ако днес бе жив, той щеше да види реалното въплъщение на своята мечта чрез избирането на първия чернокож президент на Америка.

Предполага се, че световноизвестният Карлос Кастенеда е роден на 25 декември 1925 г. в 14.00 ч. в Перу. Ако това се приеме за вярно, следва, че той е имал Юпитер и Слънце в Козирог в IX дом. Този духовно посветен човек е автор на 12 книги, преведени на 17 езика и продадени повече от 8 милиона екземпляра. В тях Кастанеда разкрива особени духовни опитности, до които е достигнал очевидно следвайки някакъв свой специфичен път на духовно развитие и посвещение.

Изключителната Линда Гудман (1925-1995), една от основоположничките на западната астрология, също е родена с това разположение. Нейната книга „Слънчеви знаци“ (1968) силно ускори настъпването на Новата епоха (Ню ейдж) и хвърли ярка светлина върху затъмнения дотогава, прекомерно материалистичен американски пейзаж. Последваха и редица други нейни книги, като най-известните от тях са „Знаци на любовта“ (1978), „Звездни знаци“ (1987) и „Знаци на сродните души“ (1998).* Тази знаменита астроложка за първи път въведе в историята на западната астрология понятия като прераждане, карма и чудеса.

Хората, родени със Слънце в IX дом, по природа са идеалисти.Те с голяма охота преследват Истината и желаят да постигнат Мъдростта. Дори и усилията им да не се увенчаят с практически успех (нерядко поради прекомерен идеализъм, непостоянство или незадълбоченост), самото преследване на тези ценности им носи голямо удовлетворение. В непрестанния си стремеж да достигнат хоризонта, те са способни на ярко развитие във философски, интелектуален и емоционален план. Никога не губят своят оптимизъм и вярата си в по-доброто бъдеще. Понякога самото им присъствие е достатъчно, за да вдъхнови всички наоколо за изграждането на един по-добър и по-съвършен свят.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.