Уран в I дом

Уран в 1 домМожем да кажем, че това е най-оригиналната и непредсказуема планета. Когато тя застане в първи астрологичен дом, при началото на нещата, хората с това разположение ще се отличават с ярка независимост, оригиналност, свободолюбие и дори ескцентричност. По рождение тези хора се стремят да изнамират нови, оригинални, при това собствени решения на задачите, с които се сблъскват. Понякога спечелват уважението и респекта на околните; в други случаи биват приемани за чудаци или дори за леко смахнати. При всички положения обаче те са магнетични и завладяващи личности, които притежават неповторима индивидуалност.

В поведението им понякога прозира нервно напрежение, обтегнатост, своенравност и притеснение; те нерядко се чувстват и доста смутени, объркани и неспокойни – причината отново се корени в оригиналността им. Поведението им рядко бива разбирано добре от другите и приемано без уговорки. Поради това често се чувстват изолирани и сами. В известен смисъл в развитието си те се намират една стъпка пред връстниците си. И също така нерядко на съзнателно или на подсъзнателно равнище успяват да се докоснат до идеи или понятия от бъдещето. Някои от тях са надарени с истинска гениалност и може да се каже, че са надраснали времето си. И това е още една причина често да остават неразбрани от другите. Независимо от всичко обаче, те запазват своя оптимизъм и продължават да търсят нови и непознати пътища на ума.

Лидерските качества на тези хора са отлични. В зависимост от степента им на духовно развитие те могат да бъдат или просто мечтатели-фантазьори или да стигнат до истински прозрения за бъдещето. Във втория случай те могат да поведат големи групи от хора след себе си към един по-добър свят. И тъй като интуицията им е определено силна, те би трябвало да се научат как да ѝ се доверяват по-често.

В главата им постоянно жужат безброй мисли. Тъй като Уран управлява електричеството, когато той се намира в I астрологичен дом, изглежда сякаш нещо около главата на тези хора изпуска искри – все едно, че електрически ток протича през тях. Не е странно, че едни от най-големите откриватели в областта на електричеството са се родили с това разположение.

Например сръбско-американският откривател, инженерът Никола Тесла (1856-1943) се ражда с асцендент Овен и Уран в Телец в I дом. Той се счита за изобретател на редица явления, най-важните от които са в областта на променливия ток и магнетизма. Неговото име се споменава най-често във връзка с тласъка на индустриалното производство и широката употреба на електрическата енергия. Можем и да не се замисляме върху делото на този откривател, но благодарение именно на неговите открития, днес цялата планета е огряна от светлината на електричеството. В международната система SI мерната единица за магнитна индукция носи неговото име. Никола Тесла имал фотографска памет и бил в състояние да запомни съдържанието на цели книги. Интересен е и следният факт: в своята биография той разказва за честите мъчителни състояния, при които пред очите му се появявали ослепително бели светкавици, придружени с халюцинации. Този процес обикновено започвал при произнасянето на някаква дума или изказването на определена идея. В това състояние той можел да „вижда“, да „наблюдава“ и зрително да изследва въпросната идея. По този начин в съзнанието му се появявал образът на определено физическо изобретение – при това триизмерно и в най-малки детайли. Тесла рядко скицирал или правил чертежи на изобретенията си, тъй като те се зараждали в главата му в своята цялостност. Оставало само да бъде изготвен прототипът.

Процесът, който той описва е много подобен на това, което в наши дни се нарича синестезия. При него задействането на едни възприятия задвижва съвсем други възприятия, които на пръв поглед по никакъв начин не са свързани едни с друг. Като примери могат да се дадат „цветният“ слух, „цветното“ обоняние, „шумоленето“ на образите, „помирисването“ на звука и т.н. Необичайното тук е способността да се свързват едни качества на дадено явление със съвсем други качества на същото явление, но които се изразяват по друг начин.Тук мога да спомена в скоби, че на мен самия ми се е случвало да помириша специфичния аромат на определен вид уиски, който даден човек пие, когато ми се обажда по телефона. В други случаи, усещайки мириса на даден човек, съм виждал съвсем точно картини, свързани с неговия живот и т.н.

Въпреки неоспоримите си качества на гений, Никола Тесла не бил особено добре приспособен за живот в материалния свят. Поради своята чудатост той не бил добре разбиран от своите съвременници, бил използван от Томас Едисон да работи срещу минимално заплащане и някои от неговите изобретения са били признати едва посмъртно.Той умира в бедност от сърдечна недостатъчност, сам в хотелска стая, номер 3327. Той бил фанатично непреклонен да обитава стая с номер, който не се дели на 3. Животът на този забележителен изобретател и гений на нашето съвремие е показателен за чудатия и непредсказуем начин, по който действа планетата Уран, когато се намира в I дом.

Тази планета управлява науката, изобретенията, компютърните технологии и космическите полети. Изобретателят на телефона Александър Бел, най-успешният предприемач в съвременната ни история, бащата на персоналния компютър и един от най-богатите хора на планетата Бил Гейтс, най-преуспелият независим продуцент и режисьор на научнофантастични и приключенски филми Джордж Лукас – всички те са родени с това разположение. Хуманитарната и социална страна на Уран също е добре известна и документирана. Ярки личности, изразяващи този аспект, са например Мaйка Тереза, Анжела Дейвис, Конан О’Браян, Елизабет Кублер-Рос, както и основателката на Църквата на християнската наука и единствената жена, създала религиозно учение, Мери Бейкър Еди (1821-1910).

Общото за всички, родени с Уран в I дом е тяхната подчертана жажда за независимост, свобода и самостоятелност. Те са изключително оригинални, самобитни и нерядко ексцентрични хора, често напълно непредсказуеми и непредвидими в своето поведение. Това разположение в астрологичната карта е своеобразна покана от страна на звездите към тези хора да посрещнат живота (I дом), като изработят свои собствени, уникални възгледи, истини и разбирания (Уран). Отличителният им белег е тяхната изобретателност. Ако в живота на хората смътно се очертава някаква цел, но път към нея все още не е открит, именно те са хората, които ще открият и ще проправят пътя до тази цел.

I астрологичен дом има отношение към начина, по който се самоопределяме. По принцип, в това самоопределение се включват родителите ни, културата, държавата, националността, брачният партньор, приятелите, познатите ни и т.н. За родените с Уран в I дом тези традиционни форми за самоопределяне не са достатъчни. За тях може да се каже, че са граждани на света – често родени в една държава, от биологични родители, принадлежащи към дадена националност, но израснали в друга, сред друг народ или упражняващи дейността си на другия край на света, а понякога и в няколко държави едновременно.

Вътрешният двигател на тези хора е желанието им да постигнат познание за света и за себе си по нов, оригинален, необичаен начин. Така, те или стават известни със своята гениалност или биват отхвърлени заради пределната си ексцентричност и чудачество. Известно е, че между гениалността и лудостта има само една крачка. А може би те по същество са едно и също явление. Основната разлика, казано афористично, е в това, че лудият е непризнат гений, докато геният е обществено признат луд. Така и тези хора – в живота си те навярно се люшкат от едната до другата крайност, в зависимост от степента, в която обществото ги търпи, приема и признава.

Трябва да се каже, че общественото признание невинаги вълнува тези хора. В повечето случаи те просто искат да бъдат оставени на мира, за да могат да се занимават с това, с което желаят. Без да се придържат много-много към установените норми и порядки, успяват да намерят най-странния и смахнат начин да стигнат до своята цел. В очите на околните тяхното поведение често се възприема като ненормално, а само в редки случаи – като гениално. По правило животът им ще бъде необикновен, изпълнен с неочаквани обрати и ексцентрични събития.

Колкото по-близо е Уран до асцендента, толкова по-засилено е неговото влияние. При положение, че часът на раждане се знае с точност, заслужава си да се направи допълнително изследване по метода прогресии ден-за-година. Когато Уран се е намирал в съвпад с асцендента, най-вероятно въпросният човек е изживял някакво травмиращо събитие в ранния стадий на живота си. Това би могло да е развод на родителите или друго сериозно премеждие.Ако часът на раждането е известен само приблизително, тогава по метода на ректификацията той може да се изчисли съвсем точно. При тази методика се проследява движението на Уран назад във времето, докато той съвсем точно не пресече асцендента именно тогава, когато въпросното събитие се е случило.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.