Уран в X дом

 

Уран в 10 домКогато възможно най-бунтовната и непредсказуема планета се е разположила в X дом, дома на кариерата, не е трудно да се досетим, че хората с такава астрологична карта ще преминат през всевъзможни неочаквани обрати в своята кариера. Преди всичко, защото в душата си те са идеалисти, които се борят за постигането на общочовешки идеали или каузи. Как обаче протича животът на тези хора, в началото на ерата на Водолея?

Виждал съм клиенти с това разположение, които започват работа в определена компания (X дом), но не приемат начина, по който тя бива управлявана (Уран) и напускат. Или пък им бива възложена определена дейност и им се заръчва да я вършат по някакъв строго определен начин. В типичния за Уран бунтовен стил, те коренно променят метода за извършване на тази работа, което също води до конфликт с ръководството. Конфликтът най-често ще бъде разрешен пак чрез напускане. В третия случай – могат бързо да се отегчат от работата си, за тях тя е досадна и еднообразна, без перспективи за развитие – и отново напускат.

Така или иначе, през живота си те ще преживеят доста промени на работното си място. Различните професии, с които се занимават, понякога нямат нищо общо една с друга. Виждал съм хора с това разположение, които отначало са били танцьори в балетна група, след което са се хванали на работа като зидари в строителството. Изобщо във всички случаи можем да проследим нещо общо – а то е именно несъгласието им с начина, по който се управлява дадената компания. Работата е там, че въпросното управление не се вписва във високите общочовешки идеали, които са заложени в тях. Очевидно е, че те ще има доста да страдат, докато въпросните идеали бъдат претворени в живота.

Тук може би се налага да предупредим тези хора, че преди да напуснат демонстративно дадена служба, би било добре да преброят първо до 100, а дори и до 1000. Работата е в това, че простото напускане на една работа и заменянето ѝ с друга, обикновено не е точното решение на въпроса. На следващата работа те най-вероятно ще се натъкнат на подобни проблеми. Преди да обвиняват началниците си в твърдоглавие и некомпетентност, би трябвало да се обърнат към самите себе си и да си зададат въпроса защо на тях им е толкова трудно да изпълняват нарежданията на своите шефове. Ако успеят да видят своята собствена твърдоглавост, няма да им се налага постоянно да се местят от работа на работа и да живеят с илюзиите, че ще намерят някъде нещо по-добро. Шефове винаги ще има и където и да отидат родените с Уран в X дом, пренасят със себе си проблема, заложен вътре в самите тях.

Това е важно да се разбере: проблемите винаги се намират вътре в самия човек. Външните събития просто изваждат на бял свят някои от недостатъците, които са заложени вътре в нас.

Има и такива сред хората с Уран в X дом, които разрешават проблема по друг начин – като отварят свой собствен бизнес. Така вече нямат началник на главата си, който да им казва какво да правят и как да го правят. Това е едно нелошо разрешение на въпроса, тъй като Уран в X дом дава възможности за добра индивидуална изява в малкия личен бизнес. Обаче като цяло бизнес потенциалът на съответния човек трябва да се определели от аспектите на Уран, разположението на Венера по дом, знак и аспекти, планетите, които се намират във II и VIII дом, както и от цялостното присъствие на земен елемент в картата. Ако в тези сфери потенциалът не е подчертан, самото наличие на Уран в X дом едва ли ще спомогне много за успешното справяне със собствен бизнес.

Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е оригиналният подход при разрешаването на задачите в кариерата. Тези хора имат дарбата да измислят нови методи и технологии, които да облекчат труда на хиляди хора. Нерядко стигат и до изобретения, значими за цялото общество. Уран е свързан с желанието за власт и Следователно когато е разположен тук той се стреми да се налага над останалите – впрочем, оттук произтича и конфронтацията му с началниците. Нерядко тези хора заемат високи постове в работническите и професионалните съюзи. Там те се борят за правата на всички работници, но в крайна сметка сами се намират в доста висока властова позиция.

В гръцката митология Уран бил първият бог. От неговия брак с Гея (Земята) са произлезли другите богове, простосмъртните, както и всичко останало. Някои от творенията му били много добри и полезни, но други – зли и отблъскващи. Затова самият Уран се опитал да унищожи голяма част от тях. По подобен начин оригиналността и непредсказуемостта на родените с това разположение в картата могат да доведат до известност, слава и популярност в областта на кариерата, но могат да завършат печално и безславно. При всички положения обаче, те не бива да допускат грешката да напускат прибързано работата си и да се захващат с нещо съвсем друго, просто за да покажат на всички, че са различни! Ако постъпват по необмислен и импулсивен начин, дълги години натрупан опит и знания биха отишли напразно.

В повечето случаи драстичните промени в посоката на тяхната кариера биват предизвикани от вътрешното им безпокойство и припряност. Но има и други случаи, когато те трябва да напуснат работа по обективни и независещи от тях причини.Така например, могат да станат жертва на макроикономически или социални промени, реорганизация на заводи, приватизация на големи предприятия, фалити на фирми, дори промяна на обществената система. Но дори и тогава, при едно по-внимателно вглеждане ще открием, че в основата на тези промени в кариерата им се крие неспособността на техният буден и неспокоен дух да се чувства удовлетворен на едно и също работно място в продължение на дълго време.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.