Уран в XII дом

 

Уран в 12 домТова е едно интересно и противоречиво разположение. Най-индивидуалистичната планета Уран се е разположила в последния XII астрологичен дом, където се извършва разтварянето на личността обратно в огромния океан на колективното безсъзнателно. Как да тълкуваме това? При всички случаи, когато някаква планета е разположена в определен дом, това ни насочва да изследваме по-отблизо областите на живота, управлявани от този дом.Акогато става дума за XII дом, това означава, че трябва да положим усилия да разберем какво управлява живота ни от най-големите дълбини на душата.

Тук трябва да се впуснем в изследване на най-скритите области на нашата психика – там, където са заключени спомените от всичките ни предишни съществувания. Начинът, по който ще предприемем изваждането на бял свят на тази информация, донякъде се определя от планетата, разположена тук. В случая наличието на Уран в XII дом подсказва, че тези хора ще използват всевъзможни необичайни, оригинални и изобретателни техники, за да изследват дълбините на своята психика. Някои от тях, типично в стила на Уран, ще се възползват и от последните достижения на науката и техниката, за да постигнат това.

И тук в практиката си съм забелязал, че аспектите на Уран са решаващи при определянето на качеството и характера на извлечената информация. При наличието на предимно положителни аспекти, този процес ще се извършва успешно чрез методите на медитация, визуализация, сънища, контактьорство и т.н. Извлечената по този начин информация е много полезна, тя дава възможност на човека да види развитието си в перспектива. Тогава той не вижда настоящия си живот като единствен, а като отсечка от дълъг път. Началото и краят на този път остават неизвестни, обаче посоката на движението се очертава доста по-ясно.

При наличието предимно на негативни аспекти човек бива обзет от желанието за постигане на цялата тази информация по възможно най-бърз начин. Нерядко в подобни случаи хората са склонни да използват халюциногенни вещества или опиати. Получената по този път информация може да бъде доста депресираща и потискаща. Обикновено на преден план изпъкват само отрицателните преживявания в миналите животи. Редуващите се картини на мъчения и страсти не са свързани в смислено съдържание. Накрая, вместо да намери вярната посока в живота си, човек започва да я губи.

Независимо от характера на аспектите (хармонични или нехармонични), тези хора ще имат засилен интерес към паранормалните явления, ще са склонни и да се занимават със спиритуализъм.Ако аспектите са предимно положителни, то тогава най-вероятно усилията им ще се увенчаят с успех, но при повече отрицателни аспекти, може би е по-добре да се въздържат от подобна дейност, тъй като биха могли да се натъкнат на прекалено много подводни скали и течения.

Интересен е ефектът, който периодите за лишаване от свобода или наложително прекараното време в болница имат върху психиката на тези хора. Колкото и да е необичайно, но именно през тези периоди, те имат възможността да осъществят най-голямо духовно израстване и да постигнат до най-високите си духовни прозрения. Подсъзнанието им може да използва и други трикове, за да ги накара да започнат самоизследване. Да речем, ако работят прекалено много и не отделят никакво време за себе си, обстоятелствата могат така да се стекат, че да пострадат при инцидент (Уран) или внезапно да се разболеят (Уран в Риби). По този начин те ще бъдат принудени да останат насаме със себе си и да медитират (XII дом).

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.