Уран в III дом

 

Уран в 3 домТук тази свободолюбива, оригинална, ексцентрична и проникновена планета е разположена в дома на получаването и разпространението на знания, на комуникациите и общуването. Хората, родени с това разположение, често остават неразбрани от останалите. Техният ум работи някак неправолинейно – на моменти изглежда сякаш получават отговори направо от Космоса. Макар че сами не знаят как именно са получили тези отговори и дали изобщо те са верни.

Това се е потвърждавало в практиката ми като преподавател, особено по инженерни предмети, изискващи математически решения. Да речем, че съм написал дадено уравнение на дъската. Решението му стъпка по стъпка би трябвало да отнема 10-15 минути и да се изпише примерно на половин страница. Ако почти веднага след като съм написал уравнението, някой вдигна ръка и ми каже отговора, най-вероятно, този ученик е роден с Уран в III дом. Даденият отговор невинаги е верен. Това, което обаче е поразяващо в дадения случай е, че въпросният ученик изобщо се осмелява да даде отговор, почти веднага след като задачата е поставена!

От друга страна, ако отговорът действително е верен, аз в качеството си на преподавател не бих могъл да му дам висока оценка: нищо не е написано в тетрадката, следователно не може да се провери начина, по който е разсъждавано. Може би ученикът просто е преписал отговора от някой друг или го е знаел предварително отнякъде? Това е позната ситуация за много преподаватели с подобни ученици. Традиционната образователна система не е приспособена да откликне на нуждите на хората с нетрадиционно мислене. Не е учудващо, че много от родените с това разположение не обичат училището и се чувстват изолирани там.

До определена степен може да се каже, че по начина си на мислене тези хора живеят напред във времето. Не е учудващо, че често те остават неразбрани. Проблемът е, че те самите не знаят по какъв начин, откъде и как са стигнали до дадено заключение: наистина получават и предават информация по необичайни начини. Тъй като Уран управлява електричеството, почти осезателно може да се усети как главата им бръмчи като електрическа централа от идеи, които се блъскат една в друга и произвеждат искри. Непрекъснато скачат от една мисъл на друга, което характеризира мисловния им процес като крайно неспокоен, бърз и невротичен. Идеите им еднакво граничат както с лудостта, така и с гениалността. Т.е. както и при всяко разположение, така и тук става дума за нож с две остриета. Как ще бъдат използвани, зависи от аспектите на Уран и разположението му по знак.

При наличието на повече положителни аспекти, логичността и рационалността във възгледите на хората с такава карта ще преобладават. Те от най-ранна възраст ще изискват точни и обосновани отговори на зададените от тях въпроси. Ще се отличават с безпристрастност и обективност на мисленето – тази им характерна черта ще се запази до дълбока старост. При наличието на повечето отрицателни аспекти обаче, може да се изявят преди всички противоположните качества, сред които крайната нестандартност, опърничавостта и твърдоглавието на Уран. Те обичат да предизвикват слушателите си с изказване на обратното на всички мнение – и това се превръща в ежедневно поведение. Често постъпват така, просто за да предизвикат шок и реакция сред околните, а сетне се наслаждават на тяхната ужасена реакция. За да можете да ги накарате да се съгласят с вас, може би трябва да изразите мнение, точно обратното на това, на което всъщност държите. Само така можете да постигнете желания ефект!

Независимо от потенциалната сила и оригиналност на мисленето си, тези хора обикновено не се справят добре в училище. Успехът им е непостоянен, стремително бързото усвояване на учебния материал бива следвано от дълги периоди на застой. Последното нещо, на което те ще са способни, е да бъдат дисциплинирани и усърдни. По дефиниция, Уран не е приспособен да оцелее в традиционната образователна система. Родителите на деца, родени с това разположени, би трябвало да имат това предвид. Твърде затегнатата дисциплина и ограничения в училище могат да доведат до невъзможност децата да развият истинския си талант. Трудността идва и от това, че тези деца се учат в колектив и трябва да се съобразяват с общото темпо на работа и дисциплина в класа. В най-добрия случай родените с това разположение могат да допринесат за изобретяването и въвеждането на нови методи, подходи и решения на трудни задачи. Някои от тях са в състояние да направят добра кариера в областта на комуникациите и образованието, като използват някакъв оригинален подход.

Може да се обобщи, че хората, родени с Уран в III дом, се опитват да проумеят света, използвайки свой собствен подход. Той се отличава значително от този, използван в традиционната образователна система. Цялостният им начин на възприятие се отличава от този, който обикновено се приема за правилен. Аз винаги съм си представял тези хора като катерачи на скали.Ако си представим, че знанието е планина, която има един полегат склон и един изключително стръмен и скалист склон, родените с Уран в III дом ще предпочетат, подобно на смели алпинисти, да се доберат бързо до върха по стръмния склон. Дали ще се разбият в пропастта или ще стъпят на върха преди всички останали, зависи от аспектите на Уран и от другите разположения в картата. Но така или иначе имат рядката възможност да видят истината от върха на планината, преди всички останали. Затова понякога те изразяват идеи, които могат да шокират, но които след години всички други възприемат като естествени истини.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.