Уран в IV дом

 

Уран в 4 домУран, както посочихме по-горе, е известна като една от най-оригиналните, непредсказуеми и ексцентрични планети. Нейната ос на въртене е наклонена на 98 градуса, което означава, че тя лежи почти в плоскостта на въртене на планетата около Слънцето; при това посоката ѝ на въртене около собствената ѝ ос е обратна на посоката на всички останали планети. За сравнение, наклонът на оста на въртене на Земята е 23.5°, като и за останалите планети не превишава 30°. Виждаме, че ексцентричните качества на тази планета се проявяват дори и на физическо равнище. Доколкото IV дом има отношение към нашите корени, към семейството, в което сме израснали, към майката, а също и към семейството, което сами създаваме, наличието на Уран в този дом може да означава честа промяна на местоживеенето или на домашните условия. Като правило, тези промени стават внезапно, без събитията около тях да са планирани по какъвто и да било начин.

Когато родителите на едно дете с Уран в IV дом отидат за първи път на родителска среща, най-често чуват следното: „Вашето дете се държи в училище съвсем различно от всички останали деца“. Това обикновено означава, че въпросното дете може да има особени таланти и способности, но в същото време да се държи предизвикателно, опърничаво и своенравно, като предизвиква смут в класа. Следователно за хората, родени с Уран в IV дом, е важно да развиват всякакви свои оригинални идеи и способности, без да забравят обаче, че както и всички останали, те трябва да се научат да живеят и работят в колектив. А всеки колектив, за да оцелее, въвежда определени правила и ограничения. Същото се отнася и за домашния живот. IVдом изисква домашна стабилност, топлота и уют, но Уран може да смята, че домашните задължения са прекалено много и не предоставят никаква лична свобода. Противоречието трябва да се разреши в конкретните случаи, според положението на асцендента в картата, както и на Слънцето и Луната по знаци и по домове.

На хората, родени с Уран в IV дом, било поради личен избор, или защото са принудени от житейските обстоятелства, не им е дадено да израснат в традиционни. Поради една или друга причина семействата, в които те израстват, или се разпадат, или се разпиляват, или условията в семейството далеч не наподобяват стандартния традиционен модел. Дори в тези случаи, когато все пак е налице семейство, човекът с Уран в IV дом се чувства в него като аутсайдер, външно лице. И той не може да се успокои, докато не открие „истинския си духовен дом или семейство“.

Някои от тези хора нямат никакво желание да пускат корени където и да било – те непрекъснато се местят от място на място. И наистина, как биха могли да се установят на едно място, ако някъде наблизо има друго, което е още по-добро? Разбира се, има и такива, които съзнателно искат да се установят по-продължително някъде и наистина полагат усилия в това отношение. Но внезапно техният натален Уран се задвижва от прогресия или транзит и домашните обстоятелства се променят коренно – семейството се разпада, някой го напуска или поради друга причина цялото семейство трябва да си стегне багажа и да се премести на ново място…

Това разположение на Уран може да показва също и някакъв необичаен домашен живот. Например, семейният дом да бъде място за срещи на определена група хора или организация, където се обсъждат общи цели и идеи. Други с Уран в IV дом може би живеят в комуни или в някакъв вид колективни общества. Виждал съм това разположение в картите на хора, които имат двама или трима партньори едновременно, като всички живеят заедно.

Този IV дом има отношение и към майката. Може да се каже, че майката на родените с това разположение, ще носи определени Уранови черти. Например, тя може да се появява и да изчезва от сцената, да има необичайно и нестандартно поведение, или пък да държи децата си на разстояние от себе си. В други случаи тя може физически да присъства в живота на децата си, но да остане емоционално енигматична. В най-добрия случай, при наличието на позитивни аспекти към Уран, тя може да бъде оригинална, изобретателна, свободолюбива, и любяща, но без да задушава децата си с прегръдки и целувки. В много от случаите, децата с Уран в IV дом се раждат в резултат на нежелана бременност, така че майката се е оказала в ситуация на родител против собственото си желание с произтичащите от това емоционални последствия в отношенията майка/дете.

Обикновено вече във втората половина на живота им се вижда, че тези хора са на дълбоко вътрешно ниво пределно нетрадиционни. Например, ако са прекарали половината си живот по определен „нормален“ начин, в състояние са радикално да го променят през втората половина. С течение на времето особено в зряла възраст те могат да развият интерес към метафизиката, към различни философски и политически учения. За тях е нужно да намерят своите корени в духовния свят.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.