Уран в V дом

 

Уран в 5 домНай-общо може да се каже, че планетата на оригиналността и изобретателността е добре разположена вVдом, дома на творчеството и съзиданието. Създаваното от родените с това разположение обикновено е необичайно, ново и в определени случаи дори гениално. Те имат нестандартни интереси и увлечения, не се интересуват твърде много от „обикновеното“ обществено поведение, а се ръководят от личните си увлечения и хобита.

Много и най-различни сфери от живота могат да бъдат повлияни от творчеството и съзиданието. Една от тях е любовният живот, доколкото чрез любовта и секса ние създаваме нови същества; Следователно децата също попадат в сферата на V дом. Уран по свой непредсказуем и оригинален начин оцветява тези житейски области в твърде интересни нюанси. Любовният живот на тези хора е нестандартен и отношението им към любовта и секса може да се отличава значително от приетото като „нормално“ поведение. При всички положения те ще имат склонността да експериментират в тази област и да поставят под въпрос стандартните норми и начини за развитието на една любовна връзка. Тъй като Уран не е нито „мъжка“ нито „женска“ планета, тези хора могат да бъдат привличани от представителите и на двата пола.

С други думи, те не се страхуват да предприемат рискове в емоционалния си живот. Поведението им може да бъде окачествено като нехайно, нестандартно или чудаческо. В зависимост от аспектите на Уран, тези емоционални рискове могат да завършват както добре, така и зле.Техните любовни връзки обикновено започват внезапно, сред огромно количество взаимен магнетизъм и любовни искри. С течение на времето тези хора могат да се отегчат от връзката, особено ако тя стане прекалено рутинна или ограничаваща. В такъв случай те си намират оправдание да я прекъснат също така внезапно, както са я започнали. Те се нуждаят от силни усещания и висока степен на възбуда. Връзка, която е монотонна, повтаряща се и ограничаваща свободата им, не е за тях.

Повечето хора имат нуждата да изразят себе си като създават деца. За тези с Уран в V дом създаването на деца самї по себе си не е достатъчно. Естествено, те също могат да бъдат родители, но едновременно с това търсят и други начини да изразят своето творческо начало. В многото случаи, които съм наблюдавал, децата на тези хора напускат дома си доста рано и започват напълно самостоятелен живот. Често причината се корени в поведението на родителя, който се старае да изживее чрез детето си собствения си неосъществен потенциал. Децата на тези хора са почти винаги самостоятелни, оригинални и имат някакви необичайни интереси и занимания. Това може да прибави още задължения към родителя, който трябва да изразходва допълнително време и средства примерно за частни уроци по математика, спорт или музика. Добре е да се знае, че в далечна перспектива тези допълнителни усилия се възнаграждават многократно.

В някои случаи родителят е този, който напуска децата си. Виждал съм много жени с Уран в V дом, които нямат никакво желание да стават майки. Те или не живееха със своите деца, или децата са им биваха отнети по една или друга причина. Уран в този дом изисква да се намерят и други начини за съзидателност и творчество, не само чрез отглеждането на поколение. Тези, които все пак са родители и живеят с децата си, е възможно да имат нестандартно отношение към тяхното възпитание и да поддържат толкова прогресивни идеи и схващания, че да не могат да бъдат разбрани от останалите. Те обаче възпитават децата си в дух на свободолюбие, независимост и оригиналност. Великият музикант Елвис Пресли, който създаде съвсем нов начин на сценично поведение и който навремето си е бил възприеман от мнозина като шокиращ и перверзен, е бил роден с Уран в V дом в Овен. Хората с това разположение никога не са доволни от това, което създават и постоянно търсят все нови и нови начини да изразят своята творческа натура. Понякога съзидателните идеи се появяват в съзнанието им като гръм от ясно небе. Те се интересуват живо именно от тези неща, които другите намират за перверзни и ексцентрични. Те имат способността да погледнат на тези неща от друг ъгъл, който се различава от общоприетите стандарти, и да ги преработят по такъв начин, че да ги направят полезни за себе си и за останалите.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.