Уран в VII дом

 

Уран в 7 домВ това разположение е заложено определено противоречие. VII дом управлява връзката ни с партньора и семейния ни живот, а Уран е възможно най-свободолюбивата планета. При наличието на това разположение можем да наблюдаваме два основни типа брачни съюза. При първия, свободолюбието и инакомислието на Уран водят до сериозни проблеми в брака, неразбирателство, студенина, отчуждение между партньорите и нерядко до развод. В другия случай връзката може да бъде доста нестандартна, различна и по своему уникална. Такава връзка води до продължително сътрудничество, взаимно подпомагане и споразумение между двама равноправни партньори, които преди всичко са добри приятели, единомишленици и съдружници, а сексуалното и интимно общуване е поставено на втори план.

Изобщо при наличието на Уран в този дом чувствата до известна степен са охладени. Партньорите не се ръководят чак толкова от сърцето си, колкото от ума си; при тях преобладава желанието да работят заедно в една посока и да си сътрудничат. Независимо, че Уран е изключително свободолюбив, този тип връзки също имат голям потенциал да бъдат продължителни и плодотворни. Това е така, защото любовният плам се разгаря и утихва сравнително бързо. Ясно е, че след години съвместен живот обикновено сексуалното привличане между партньорите отслабва. Но същевременно единомислието и желанието да се работи заедно по общите задачи на семейството може да са налице в продължение на дълги години и да бъдат използвани успешно за достигането общите цели на двамата партньори.

Една от ключовите думи на Уран е равноправието. В контекста на VII дом равноправие трябва да съществува между двамата партньори във всяко отношение – икономическо, социално, интелектуално, духовно. Уран по принцип не може да търпи неравенство в която и да било област. Ако проследим последните 50-60 години от развитието на човечеството, ще видим колко силно са се изменили разбиранията ни за идеалното семейство. В предишната ера на Рибите, управлявана от Нептун, двамата брачни партньори в повечето случаи са били неравнопоставени. Почти винаги единият партньор (обикновено мъжът) е превъзхождал в икономическо отношение другия (жената). В други случаи пък е била възможна силна неравнопоставеност в интелектуално отношение. Дори самият социален статус на мъжете и на жените е бил крайно различен, съществували са огромни разлики. Трябва да осъзнаем обаче, че функциите и задачите на тази епоха са били съвсем различни. Тогава е било нужно да се извърши преливане на различен тип енергия от единия партньор към другия и обратното. Една от основните задачи на брака в тези времена е била да се научим да живеем цял живот с определен човек, независимо от различията, които имаме с него/нея. Дори и двамата партньори да са страдали от съществуващите норми, за развод в тези времена не е могло да става и дума. Поради целите на тази епоха, неравенството в брака е било напълно оправдано.

Но от началото на века, с постепенното навлизане в ерата на Водолея този модел претърпява коренни промени. Отношението към жените в повечето общества е напълно различно. В много семейства и двамата партньори работят едновременно срещу почти еднакъв доход. В образователно отношение също вече съществува далеч по-голямо равноправие. Всичко това е резултат от действието на Уран, която е планетата-управител на Водолей. Можем съвсем определено да кажем, че промените в тази сфера на живота все още не са напълно приключили.Ако погледнем в перспектива, ще видим, че към края на този преход, ще можем да очакваме почти пълна равнопоставеност между двата пола. Брачните двойки, (ако изобщо думата брак е подходяща) ще се отличават с коренно различни характеристики в сравнение с познатото досега.

Например, новосъздадените „бракове“ще се отличават на първо място с тотална равнопоставеност на партньорите. На второ място, партньорите ще разполагат с голяма свобода вътре в самата връзка. Те няма да са зависими и свързани един с друг – в състояние ще са спокойно да живеят и самостоятелно, без да са женени. На трето място, връзката може да бъде прекратена след определен период от време, ако не служи вече на целите, които първоначално са я породили. Впрочем, тази възможност е съществувала и в античността, преди епохата на Рибите. Жените обаче не са могли да се развеждат – само мъжете можели да сторят това и то само при сравнително сериозни обстоятелства. В ерата на Водолея всеки един от двамата партньори може да получи развод по всяко едно време. И не на последно място, брачният съюз може да бъде сключван не задължително между мъж и жена. Тук ще съществуват най-различни комбинации – хомосексуалните бракове са един от вариантите.

Така че Уран вече до голяма степен качествено е променил брачните взаимоотношения между хората. Следователно това, което преди години се е смятало за нещо недопустимо, странно и ненормално в брака, вече постепенно се превръща в норма на поведение. След още стотина години навярно хората ще имат още по-различни идеи – навярно според тях бракът от миналото ще изглежда перверзен и ненормален!

Моделът на брачен живот, който предвижда Уран, се заключава в следното. Двама напълно самостоятелни индивиди, които могат съвсем спокойно да живеят и един без друг, решават съзнателно да се свържат в равнопоставен съюз за определен период от време. Те правят това, за да изпълнят съвместно дадени задачи, чието изпълнение иначе би им било много по-трудно, ако бяха сами.

Има и друг вариант, при който хората с Уран в VII дом остават сами и живеят самостоятелно. Тук трябва да споменем, че макар и силно навлезли в ерата на Водолея, ние все още се намираме в период на преход. Тези големи епохи продължават над 2000 години. При промяната от една към друга те обикновено се припокриват за период от около 150 години. Следователно ако приемем, че ерата на Водолея е започнала официално от началото на Втората световна война, следва да очакваме, че този период ще приключи напълно чак към 2060-2070 година. Дотогава новите елементи на Водолея постепенно ще се налагат все по-очевидно, докато старите елементи от епохата на Рибите постепенно ще отмират.

Но понастоящем предишната ера все още не е отмряла напълно и затова някои хора, родени с Уран в VII дом, срещат трудности в тази сфера на живота. Например, при стария модел обществото подлагаше своите членове под изключителен натиск да се оженят. При това, те трябваше да сторят това до навършването на определена възраст. Дори до ден днешен тази нагласа е запазена, като особено отчетливо тя се усеща в по-малките градчета и провинциални области. Трябва да кажем обаче, че този подход е в тотален разрез с принципите на Уран. Затова, онези, които са избрали да живеят самостоятелно без партньор, не бива да си мислят, че нещо с тях не е наред. Точно обратното – те трябва да знаят, че те са точно толкова ценни индивиди, колкото са и всички останали, независимо дали живеят със семейство или не!

Трудности могат да възникнат тогава, когато планети, изискващи увереност, стабилност и дълготрайност на връзката се намират в отрицателни аспекти към Уран в VII дом.Такива са Венера, Луната и Сатурн. В такъв случай, част от индивидуалността на човека силно ще желае сближаване поради споменатите по-горе причини, а друга няма да е в състояние да допусне такова близко общуване. Най-вече това става поради страха на тези хора да не загубят свободата и идентичността си. Особено трудно става положението, ако в допълнение към подобни отрицателни аспекти, Уран прави опозиция и към асцендента, или квадратури към М.С. или I.C. В такъв случай, разрешение на това разкъсващо вътрешно противоречие трябва да се търси (доколкото това е възможно) в слънчевия знак, Луната и асцендента.

Споменахме, че всякакъв вид неравноправие и неравнопоставеност не се вписват в новия Уранов модел. Наличието им е една от основните причини за разпадането на връзката. Партньорите трябва да са горе-долу на едно ниво в икономическо, социално, интелектуално и образователно отношение. Друга съществена трудност е и различното ниво на духовно развитие на двамата партньори. За Уран е изключително важно интелектуалното и духовно единомислие и сътрудничество. Ако при формирането на връзката, двамата партньори са били сравнително равнопоставени в духовен план, след години обаче, единият от тях израства силно и се превръща в много по-напреднала в духовно отношение личност, докато другият е останал на предишната степен на развитие – това може да е основна причина за разпадането на връзката.

Изобщо, докато по принцип хората формират дълготрайни брачни съюзи, понеже търсят във връзката стабилност и устойчивост, Уран не може да се задоволи само с тези критерии. Дори може да се каже, че за него тези критерии изобщо не са от значение. Преди всичко, връзката трябва да бъде съзидателна, свежа, ободряваща, водеща до нови открития, напредък и духовен растеж. Ако всичко това го няма или се е изгубило, то те предпочитат да я разрушат и да започнат отначало.

При това вътре в самата връзка, те също се нуждаят от значителна свобода и обширно лично пространство. Те не могат да съществуват задушени в прегръдките на ревнив или обсебващ партньор и не могат да се задоволят да бъдат категоризирани просто като съпругът или съпругата на еди кой си. Настояват да бъдат известни сред обществото именно поради своите собствени уникални качества или способности. Във връзката с партньора те търсят именно това – партньорство и съвместно сътрудничество. Което не означава, че сексуалното общуване за тях не е важно. То обаче отстъпва на по-заден план, докато на преден остава приятелството, единството на идеите, сътрудничеството.

Като пример за известна личност, родена с Уран в VII дом, е американският президент Барак Обама. Неговите отношения с жена му Мишел, подчертават всички Уранови характеристики на приятелство и сътрудничество, които споменахме досега. Известната американска телевизионна водеща Опра Уинфри също е родена с Уран в VII дом. В допълнение на това, тя има още и три планети във Водолей. Тя е известна като най-богатата неомъжена чернокожа жена в Америка. Голяма част от нейните телевизионни предавания са посветени на идеята да се прокара сред съзнанието на обикновените американци Урановата идея за нов тип брачен съюз между хората. Да вземем например нейният нестандартен личен живот, включващ множество безразборни сексуални контакти по време на младостта ѝ. После се открояват неясните ѝ твърде близки отношения с приятелката ѝ Гейл Кинг, които тя обаче категорично отрича да са от сексуално естество. Най-накрая и нестандартният ѝ съюз с медийния магнат Стедман Греъм – независимо, че са сгодени, те нямат официално подписан брак. По нейните думи връзката им може да се нарече по-скоро „духовен съюз“. Всичко това е доста показателно за начина, по който Уран може да влияе от този дом.

Друг пример на човек, роден с това разположение, е световноизвестният певец Елтън Джон. На погребението на принцеса Даяна, той шокира доста хора, когато се появи официално с партньора си Дейвид Фърниш. Впоследствие те двамата сключиха законен граждански брак и вече от много години щастливо живеят заедно. Интересно е да отбележим още, че с Уран в VII дом са родени и двамата най-големи изследователи на човешката психика в новата ера на Водолея – това са Зигмунд Фройд и Карл Юнг. Те дават огромен тласък в разбирането за сексуалните и брачните взаимоотношения между хората.

Както споменахме, при Уран събитията често се развиват по съвсем непредсказуем начин. Хората с това разположение в картата могат една сутрин да се събудят със съвършено нова визия за начина, по който трябва да се развива животът им отсега нататък. И ако досегашният им партньор не се вписва в този нов модел, то той може да бъде оставен назад в миналото, а те самите да поемат в съвършено нова посока. Най-често, това се случва именно тогава, когато Уран се намира под влиянието на важна прогресия и в същото време е задействан от мощен транзит.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.