Уран в IX дом

 

Уран в 9 домСтремежът към разширение и развитие на съзнанието (IX дом) тук е придобил причудлива, необичайна и оригинална окраска (Уран). Начинът на мислене, както и философските идеи и убеждения на хората с това разположение са необичайни, нестандартни и отличаващи се от общоприетите. Тези хора често биват силно привлечени по необясним начин към някоя далечна чужда страна, със силно отличаваща се култура, традиции и обичаи. Като че ли на някакво по-високо духовно ниво, те се чувстват свързани с дадена географска област. Понякога обстоятелствата се развиват така, че те съвсем внезапно трябва да си стегнат багажа и да се отправят на далечно пътешествие. Или пък по подобен неочакван начин в живота им се появявят чужденци или представители на чужди култури, които изведнъж коренно променят възприятията им, убежденията им и нагласите им към света.

Традиционната астрология ни учи, че по време на далечните си пътешествия зад граница, на тези хора им се случват всевъзможни неочаквани събития и биват подложени на редица внезапни обрати. Дали тези непланирани събития ще бъдат положителни или отрицателни, може да се проследи по транзитите на Уран. Ако те са предимно положителни, няма съмнение, че пътешествието ще е изпълнено със силни положителни усещания, трепет и вълнение. При предимно отрицателни транзити може би е по-добре пътуването да се отложи за известно време. Пътешествия на дълги разстояния са възможни не само във физически план; понякога далечни географски области могат да се изследват чрез медитация, визуализация или по време на сън.

По енергията на планетите, разположени в IX дом, можем да съдим и за характера на отношението на човека към Бога. Когато Уран е разположен тук, отношението към Създателя има съответната Уранова окраска – Той е огромен, трудно разбираем, непредсказуем и вероятно до голяма степен лишен от чувства и емоции. При всички положения обаче, тези хора виждат, че Вселената се подчинява на някакъв висш разум и на неразбираем за нас велик замисъл. Какъв именно е този замисъл, остава да гадаем. Хората, родени с Уран в IX дом, интуитивно чувстват, че съществуват определени закони, управляващи движението на планетите, звездите и всички небесни тела. Планетите изглеждат като малки молекули в един огромен космически организъм. Но независимо колко малки сме ние в сравнение с необятната Вселена, нашето съществуване е свързано по някакъв начин със същите тези закони, които управляват и всеобщият космически разум.

Някои с това разположение са привърженици на идеята за висше образование и обучение в университети от нов тип. Те по принцип приемат идеята за алтернативно или свободно обучение, като до голяма степен отхвърлят закостенелия модел на съвременно образование. Виждат как той е заразен от пазарния синдром, гонещ единствено печалбата – много добре разбират, че обучението не може да бъде квалифицирано само като бизнес, защото тогава то губи цялата си стойност. Те са поддръжници на други алтернативни методи на обучение – дистанционни курсове, свободно и самостоятелно обучение и др.

В сферата на образованието на тези хора (IX дом) е възможно да настъпят внезапни и неочаквани промени (Уран). Например, може би са се записали в някакъв курс на обучение, но го прекъсват внезапно и да се захващат с нещо друго. Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е лекотата, с която тези хора напипват пулса на обществото. Те усещат промените и бъдещите тенденции във философските ценности и идеи много преди тези идеи да са получили популярност или дори да са се зародили. Така, тези хора стават предвестници на предстоящи обществени промени.Аспектите към Уран ще подскажат доколко лесно ще им бъде да осъществяват това.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.