Юпитер в X дом

 

Юпитер в 10 домСпоред гръцките митове, ако Зевс (Юпитер) се появи в целия си божествен блясък пред обикновените простосмъртни, те на секундата ще бъдат изпепелени – толкова мощно било неговото сияние. Същото се отнася и за хората, които са родени с Юпитер в X дом: те искат да блеснат пред всички в цялото си величие. По принцип, X дом има отношение към начина, по който човек иска да бъде забелязан, да остави изключително впечатление.

Независимо от дома, в който е разположен Юпитер, той носи благополучие, късмет, разширение и щастлив развой на събитията. По същия начин, когато се намира в X дом, той допринася за успехи в службата, изграждането на бляскава и много успешна кариера, почит и уважение от страна на всички, създаване на добра репутация и достойно служене в името на благородна кауза. Хората с подобна астрологична карта имат силно развито чувство за дълг и отговорност по отношение на професионалните и обществените си задължения. На тях често им биват предлагани високи постове, които те с охота приемат. По принцип, няма пречки в областта на кариерата и постигането на добро обществено положение, освен ако Юпитер не е поразен с отрицателни аспекти.

Възможностите за обществено развитие, които съдбата предоставя на тези хора, са свързани не само с тяхната собствена кариера и лично благополучие, но и с определени функции и отговорности, които те имат да изпълняват по отношение на обществото като цяло. Това още веднъж напомня задълженията на самия Гръмовержец Зевс. Освен всички свои божествени занимания, той трябвало да разрешава споровете между другите богове, да търси компромиси между различните интереси на обитателите на Олимп, а същевременно да следи живота и постъпките на простосмъртните. По същия начин родените със Зевс/Юпитер в X дом трябва постоянно да жонглират между интересите на различните членове на общността или групата, към която принадлежат (или ръководят). Тези хора обикновено се справят успешно с тази си задача и безпроблемно намират честен и справедлив компромис между интересите на отделните индивиди.

Надарени с изключително широк поглед върху нещата, те имат способността да правят планове далеч напред във времето и не изпускат от поглед голямата картина. Наред с това притежават заразителен оптимизъм, който успешно използват да мотивират останалите в посока на общите цели и задачи.Юпитер има талант и способности за актьорско майсторство – и наистина, много филмови и театрални звезди са родени с това разположение. Но дори и да не направят сценична кариера, тъй като са надарени с определен артистичен талант, при всички случаи ще се стремят да се изявяват чрез маниера си на общуване, чрез начина си на изразяване и на поведение. Когато обаче Юпитер е разположен в огнен знак или пък ако прави множество положителни аспекти към останалите планети, тази им склонност може да прерасне в прекалено самоизтъкване и парадиране с качества и дарби. В такъв случай е необходимо съзнателно да се налага определена умереност. При това Юпитер в огнен или във воден знак е склонен да изпуска от вниманието си важни детайли от общата панорама. Тези пропуски с времето могат да се превърнат в сериозни проблеми.

В X дом Юпитер намира смисъл на живота чрез постигането на блестяща кариера, обществен статус и признание. Нерядко хората под негово влияние издигат в култ самата слава, чест и почит, тоест, намират смисъла на живота чрез известността. Почти във всички случаи те успяват да направят отлична кариера и още към средата на живота си (дори и по-рано), заемат отговорни и почетни длъжности в областта на политиката, дипломацията, правото, образованието, управлението на големи компании, медиите, философията, религията и всички други области, подвластни на Юпитер.

X дом има отношение и към родителите на съответния индивид, по-точно към авторитетния родител, върху когото се пада основната отговорност за важните решения в семейството. В традиционната астрология това по принцип е бащата, макар в наши дни функциите на двамата родители нерядко са разменени. Ако приемем все пак, че става въпрос за бащата, то детето с Юпитер в X дом го вижда като човек, излъчващ сила, знание, енергия и авторитет. Обикновено, този родител притежава и големи познания по философия, култура или религия. Детето го възприема като магическа фигура, която като че ли принадлежи на много по-еволюирал свят.

Някои момчета с това разположение изпитват определени трудности, произтичащи от авторитета на този родител, тъй като още от самото начало той е поставил много високо летвата за жизнен стандарт. Те сякаш се стремят да се състезават с баща си и да докажат както на себе си, така и на него, че по нищо не му отстъпват. Дори са амбицирани да докажат, че могат да постигнат и повече от него в живота. За това обаче е нужно да се положи много труд, така че знакът, в който се намира Юпитер, и аспектите към него ще покажат дали те ще имат достатъчно воля и търпение за такава амбиция.

Положителното в това разположение е, че бащата може да служи като модел за подражание, вдъхновение и подкрепа в избрания от детето път. Без да бъде прекалено деспотичен и налагащ се (но и без да бъде прекалено мек или отстъпчив), бащата може да предложи на детето истински и ценни житейски наставления. Така, то ще може да напредва, без да има сериозни проблеми и сътресения във взаимоотношенията с хората.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info