Юпитер в III дом

Юпитер в 3 домПланетата Юпитер, за която ключовата дума е разширение на съзнанието на всяко възможно ниво, тук е в астрологичен дом с отношение към общуването, комуникациите, писането, четенето, образованието. Логично е да си представим, че общуването и образованието ще се използват като инструмент за разширение на интелектуалния кръгозор и на възприятието на света. Хората с това разположение са с философски уклон, по принцип са оптимистично и приятелски настроени. Тъй като Юпитер е зает постоянно да се разширява, то и те са мотивирани неуморно да поемат колкото е възможно повече информация. Но тъй като нашият мозък има определен капацитет, който не може да бъде надхвърлен, то голяма част от информацията, която поглъщат, бива автоматически изхвърлена от паметта. Те искат да знаят всичко и четат страстно. За съжаление обаче, да знаеш всичко е все едно да не знаеш нищо. Те трябва да се научат да не разпиляват умствените си сили във всички възможни посоки (при това с минимален ефект). За тях би било добре, ако се се съсредоточат и задълбочат поне в една или две избрани области.

При всички положения обаче, става въпрос за личности, които посрещат всякакъв вид интелектуални предизвикателства с голям ентусиазъм. Те обичат да изразяват мнения и да формулират концепции; понякога ентусиазмът им е прекомерен и нерядко имат славата на хора, които обичат да се налагат над другите. Така или иначе, признати са като много добри в полемиката, общуването, споровете и дискусиите. Обикновено са честни хора, които се придържат към своите убеждения и постъпват в унисон с тях. Това е особено подчертано, когато астрологичната карта показва силен Марс или Уран в положителен аспект към Юпитер. Ако Луната, Меркурий или Уран правят негативен аспект към Юпитер, то не е изключено те да страдат от повишено безпокойство и невъзможност да стоят дълго на едно място.

Изпитват нуждата постоянно да повишават своето образование и да научават все нови и нови неща. Тази тенденция по принцип се запазва дълго след ученическите години и продължава почти през целия живот. И ако невинаги ще имат търпението да завършат определен курс на обучение, желанието и намерението им обаче ще ги следват почти неотклонно. Доколкото III дом има отношение към придвижването на къси разстояния, примерно в рамките на един град, теизпитват нужда от промяна и разнообразие в местоживеенето си. Трябва да добавим също и да бъдат много внимателни, когато карат кола, мотор, велосипед или яздят кон, тъй като могат да проявяват определена необузданост (импулсът на Юпитер за разширение) в тези си занимания.

Най-доброто от това разположение е способността да се получи определено вдъхновение и просветление, което после може да бъде ясно изразено в думи и предадено по този начин на другите. Не са много тези, които са в състояние да го направят. За да може обаче това да се осъществи гладко и по ползотворен начин, Юпитер се нуждае от позитивни аспекти и от определено „задържащо“ влияние. Важен е знакът, в който е разположен и аспектите му (положителни аспекти към Слънцето, Меркурий, Сатурн и Уран биха помогнали много). Когато Юпитер отива прекалено много в своето крайно разширение, възможно е хората под негово влияние да не могат да спрат да говорят, като че ли количеството на казаното има повече значение, отколкото качеството му. Характерно е също от време на време те да замълчат за момент, за да осмислят гениалната мисъл, с която току-що са били осенени.

Юпитер има отношение към голямата панорама на действителността. Затова, дори когато разглеждат някакъв частен случай, хората с такова разположение в картата винаги имат предвид не само общата картина, но и къде точно в нея се вписва въпросният детайл. Но има и вероятност те постоянно да скачат от едно нещо на друго, без да имат достатъчно време и търпение да разгледат подробно който и да било детайл. Могат например да четат някаква книга като препускат през страниците, водени от импулса по-бързо да стигнат до края, за да се захванат със следващата книга. Други пък са уверени, че им е достатъчно да прочетат само едно изречение и „нещата да им стана ясни“. В крайна сметка, книгата така си остава недочетена. Тяхното духовно развитие би било много по-ефективно, ако се научат да се съсредоточават в определени конкретни области.

Една от основните задачи на Юпитер е да ни открие пътя, по който да получим максимално удовлетворение от живота. Когато тази планета се намира в IV дом, това се осъществява чрез придобиване и разпространяване на знание, повишаване на образованието и контакти с хората. Самото знание може да бъде обожествявано и възприемано като ключ към загадките на творението. Тези хора са известни като постоянните студенти. За тях животът е като пъзел – колкото повече елементи от общата картина съберат, толкова по-добре. Всеки път, когато два елемента в пъзела си паснат, те изпитват огромно интелектуално удоволствие. Някои от тях се впускат в далечни пътешествия по безкрайния свят, с надеждата да открият всички възможни частици. Други рано разбират, че много от тези частици могат да бъдат намерени дори по пътя от вкъщи до супермаркета.

III дом има отношение и към братята, сестрите и съседите. Когато Юпитер се намира в този дом, особено ако аспектите към него са положителни, обикновено тези взаимоотношения са благотворни и изпълнени с обич, доброта и достойнство. Нерядко в такива случаи в семейството има много деца. Ако обаче аспектите на Юпитер с другите планети са отрицателни, възможни са два варианта. Първият предполага съперничество – тогава съответният човек изпитва яростно чувство на конкуренция с брат или сестра. Втори възможен сценарий е издигането в култ на брата-герой или на сестрата-героиня. Почти винаги обаче, след време следва горчиво разочарование, тъй като очакванията, които Юпитер има, са винаги нереалистично високи.

В много от случаите хората, които в детството или в юношеството са променяли често жилището или местоживеенето си, имат подобно разположение в астрологичната карта. Обикновено те са били от добрите ученици, постигали са нелоши резултати, особено ако са могли да развият способността да се задълбочават. Дълги години, почти през целия си живот, те възприемат училището като институция, която им дава възможност да се развиват, да израстват и да научават много повече неща отколкото вкъщи и в семейството. Тези хора обикновено имат талант и би трябвало да развиват в себе си такива качества като писане, четене, учене, преподаване, пътуване и изучаване на чужди езици.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.