Юпитер в IV дом

Юпитер в 4 домТози астрологичен дом има отношение към корените на човека, към семейството, в което бива отгледан, както и към семейството, което сам той изгражда по-късно. Този дом показва как неговите родители, родът, родината и изобщо средата на израстването му определят неговото формиране като личност. Както изследваме почвата, за да определим как дадено растение би могло да се развие на това място, така изследваме IV дом, за да видим как средата на човека го формира като индивид. Естествено, върху едно растение освен почвата, влияние имат и други фактори като слънцето, водата, температурата на околната среда и съвсем не на последно място – видът на самото растение.Това обаче са фактори, подчинени на други домове в астрологичната карта. Що се отнася до вида на растението (можем да го уподобим на висшия Аз на човека), то това изобщо няма корелация с определен елемент в картата, доколкото надраства рамките на астрологията изобщо.

Ако се върнем на аналогията с почвата, в която израства растението, трябва да кажем, че при Юпитер в IV дом в тази почва се намират специални съставки, които дават възможност на растението да израсне в истински „царски“ условия. Такава почва му дава възможност да всмуква почти всички жизнено необходими вещества (минерали, соли, вода), за правилния му растеж и развитие. Подобно на Мойсей, който като бебе бива намерен и отгледан в царските палати, така и хората, раждащи се с това разположение, израстват в най-благоприятната за тяхното материално, социално и философско развитие среда. Често тези хора се раждат в семейства, които действително са потомци на царски династии. Други пък са наследници на аристократични фамилии. Много често родителите им произхождат от знатни родове, а в родословното дърво могат да се открият известни личности. Понякога такива семейства имат чуждоземни корени. Изобщо, едно подробно изследване на потеклото на родения с това разположение може да стигне до изненадващи резултати. Често семейните корени на тези хора по един или друг начин са свързани с известни особи от миналото, аристократи или изобщо личности, притежавали положение и власт.

Споменаваме тези особености в кръвното потекло на родените с Юпитер в IV дом, защото имат значение, доколкото формират почвата на личностното им израстване. Тук всички налични земни минерали са налице, остава само правилно да се комбинират с останалите външни фактори. Но най-вече тези „неорганични вещества“ трябва да влязат в правилна реакция с „органично“ заложеното вътре в тях самите, за да се постигне максимален растеж.

Като правило, това разположение се характеризира с щастливо детство и добри взаимоотношения с родителите. Родителите на тези хора се отличават с плам и ентусиазъм. Те имат желанието да дадат на децата си по-добър старт в живота, отколкото те самите са имали навремето. Притежават вяра и оптимизъм, а тези качества възпитават в децата си.Те ги окуражават и поощряват да постигнат в живота си максималното, на което са способни. Стараят седа формират в децата си основни жизнени добродетели – силна вяра, оптимизъм, доброта, снизходителност, желание за помощ на изпадналите в беда и т.н. Като резултат, родените с това разположение имат възможността още отрано да бъдат закърмени с основните философски и жизнени добродетели, присъщи на гръмовержеца Юпитер. Друг въпрос е дали те осъзнават това, дали го оценяват и дали са признателни за всичко.

В сравнение с всички останали разположения, те израстват във възможно най-благоприятна семейна почва. За това може да има определена причина. Както съществуват известни „капризни“растения, които могат да растат само в определени и много специални условия (в никакъв случай не просто на полето или на някаква каменлива почва), така други по-непретенциозни растения могат да виреят на какви да е места. По подобен начин хората с Юпитер в IV дом имат в природата си нещо „царско“, което не им позволява да виреят навсякъде: за правилното им израстване са необходими по-специални условия. Можем да се надяваме, че и плодовете им ще бъдат по-особени и ще си заслужават труда по отглеждането.

Израстването им в една по-специална среда им дава възможността те също да пренесат тези ценни и благотворни отношения между родители-деца и в семейството, което сами ще създадат по-късно.Техният дом може да наподобява дома на дядо Коледа: къщата е разхвърляна и неподредена, но е пълна с най-различни хубави и радостни неща,например лакомства, играчки или книги. Тази атмосфера дарява децата в семейството с радост и щастие, но и допринася те да стават все по-знаещи, зрели и добри хора.

Родените с такава карта могат да влагат изключително много енергия, за да претворят наяве своя дом на мечтите. Много усилия ще бъдат вложени в мебелите, обзавеждането, декорацията, пристройките и т.н. Чувството, че по този начин къщата става по-ценна, им дава удовлетворение и увереност. Изплащането на ипотеката по този имот и фактът, че те са реални собственици на недвижимо имущество, им дава допълнително чувство на сигурност в живота. За много от тези хора е за препоръчване да избягват клаустрофобичната и затворена атмосфера на панелния град. Юпитер има нужда от разширяване и отворени пространства. В идеалния случай те биха се чувствали най-добре да живеят в къща, построена върху свой собствен парцел земя, примерно на хълм с поглед към морето, или пък в ранчо или във ферма. Ако това е неизпълнимо за тях, могат поне периодично да бягат от затворените пространства на апартамента, да отделят време за туризъм, разходки сред природата или други спортове на открито.

Трябва да добавим, че някои от тези хора не могат да намерят спокойствие на едно и също място. Те търсят непрекъсната промяна – променят квартирите си, населеното място и дори държавите, в които живеят. На по-дълбоко психологическо ниво би се открило, че подобно поведение е продиктувано от постоянния импулс на Юпитер да разширява съзнанието. Известно е, че Юпитер почти никога не намира удовлетворение от постигнатото и по правило е убеден, че най-доброто тепърва предстои. Юпитер в IV дом рядко оценява родното си място като най-добро. И също така е убеден, че мястото, в което живее в момента, също не е най-подходящото за него. Оттук произтича и неговата неспособност да намери спокойствие: той е в състояние до безкрайност да се мести тук или там, по-близо или по-далеч, в търсене на „идеалното“ място на живот.

Това търсене до голяма степен наподобява стремежа на душата да намери своя истински духовен дом. Промяната на условията в IV дом по косвен начин стимулират духовното израстване на човека и доближаването му до неговите истински корени. Духовният дом на човека обаче не е от физическо естество. Той не може да бъде „намерен“ на нито едно географско място. При наличието на повече положителни аспекти към Юпитер за тази група хора е препоръчително да живеят в родното си място, където условията за тяхното развитие са много подходящи. Ние живеем в подчертано материалистично общество, което измерва в пари, власт, богатства или обществено положение всички човешки достойнства. Затова родените с Юпитер в IV дом са изправени пред една сериозна дилема: мнозина от тях дълго се лутат, преди да разберат, че целта на живота им не е физическото богатство, външното притежание, нито дори общественото признание, а е постигането на духовно развитие и духовно израстване. Това е особено важно за онези, при които Юпитер се намира в съвпад с I.C.

От материална гледна точка тези хора са добре обезпечени.Те често получават значителна финансова подкрепа или солидно наследство от своите родители. По този начин материалната страна на живота не представлява за тях сериозен проблем, който да заплаши тяхното нормално и удобно съществуване. При това тяхното благосъстояние обикновено се повишава към края на живота. Ако Юпитер получава преимуществено положителни аспекти, то те се отличават с голям оптимизъм, философски възгледи и вяра в живота, качества, по-очевидни във втората и третата (последна) фаза на живота им.

Често хората, родени с това разположение, доживяват до дълбока старост. При това животът им до последно бива изпълнен с множество най-различни интереси и занимания. Връстниците им могат да остареят и да загубят интерес към живота, но не и родените с Юпитер в IV дом в картата си. Те до последно използват всяка възможност, която животът им предлага да се развиват, да израстват и да научават нещо ново. За тях животът е непрестанна еволюция, непрекъснато търсене на истината и те се намират във вечно дирене на съкровения му смисъл. Дори ако в даден момент се окажат в застой, ще използват непресъхващия си оптимизъм и силната си вяра в доброто, за да открият нови стремежи, цели и занимания. По този начин те отново се възраждат и продължават напред – без умора по пътя на своето развитие. Този им стремеж не ги напуска до последния им дъх.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.