Юпитер в VII дом

Юпитер в 7 домАко към VII дом, който има отношение към семейството, дълготрайните връзки и партньорите, се добави ключовата характеристика на Юпитер (разширение и развитие), можем да кажем, че хората с това разположение обикновено имат много големи очаквания за качествата на техния партньор. Независимо, чеЮпитер е планета-носител на много късмет, в същото време хората с това разположение никога не са доволни от постигнатото и смятат, че би могло да се постигне и повече. Често те се женят много рано. Опиянени от първите си опитности в сексуалната сфера, те си мислят, че бракът ще е в състояние да ги издигне на ново и по-високо ниво, ще им даде друга перспектива в живота и ще изпълни огромните им очаквания по отношение на брака и семейството. За съжаление, обаче, повечето простосмъртни хора, които населяват тази планета не могат да изпълнят техните очаквания. Следователно мнозина с това разположение, независимо от предоставените им многобройни добри възможности, често остават дълбоко разочаровани от преживяванията и опита си в тази област.

Проблемът тук е двупосочен. От една страна, огромните им надежди да срещнат „идеалния партньор“по дефиниция остават неизпълними – идеални хора не съществуват. От друга страна, те са склонни много бързо да се отказват от партньорите си, тъй като вярват, че идеалният партньор ги очаква на следващия ъгъл. Оптимизмът на Юпитер в дадения случай им изиграва лоша шега, тъй като добри партньори се намират изключително трудно. За да извлекат най-доброто от това разположение, те трябва първо да снижат критериите и очакванията си по отношение на партньорите си до практически приемливо и рационално ниво. Второ, трябва да се научат как да работят в дългосрочен план, за да запазят съществуващата вече връзка.

Юпитер е планетата, която носи най-много щастие и късмет, в зависимост от дома и знака, в който е разположена, а така също в зависимост от аспектите ѝ с останалите планети.

Добре аспектираният Юпитер помага да се намери партньор, който е обезпечен добре материално, философски настроен, топъл, сърдечен и оптимистичен. Такъв партньор помага на индивида да развива също тези качества в себе си и като цяло да издига познанието си за живота на по-високо ниво.

Юпитер, който е отрицателно аспектиран в рождената карта, обикновено води до връзка с партньор с фиксирани (тесногърди) възгледи и трудно ги променя, твърдоглав е или може би екстравагантен, без морални принципи или пък с някакви конкретни пороци.

Ако Юпитер не е твърде лошо аспектиран, бракът носи определена полза, било то в материално отношение, било като по-издигнато положение в обществото, или като по-нататъшно развитие на духовно-философската нагласа. Хората с това разположение търсят да намерят партньор, който да им разкрие нови хоризонти, да промени към по-добро житейската им гледна точка или да им помогне да се развият в определена област. Често партньорите им принадлежат към свободните професии и могат да притежават по-висок социален статус.

За да разберем как се изявява Юпитер в VII дом, отново нека да погледнем към семейния живот на Гръмовержеца Зевс/Юпитер. Господарят на Олимп, както вече стана дума, е имал многобройни връзки и няколко други брака, преди да се ожени с богинята Хера. Според митологията, те са се срещнали за първи път една люта зима, когато навън било много студено. Зевс се превърнал в папагал и се появил пред Хера. При вида на замръзналата птичка Хера се разнежила и я прислонила при гърдите си, за да я стопли. В този момент Зевс, готов както винаги да се възползва от всяка предоставила му се възможност, приел обичайния си вид. Хера дълго се съпротивлявала на ласките му, но накрая се съгласила при условие, че Зевс се ожени за нея. (По подобен начин, хората с Юпитер в VII дом прибягват до всевъзможни хитрости, дегизиране и преструвки, за да извлекат от обекта на своите желания това, което искат.)

Въпросният официален брак на Зевс съвсем не е бил сред най-лесните и щастливите съюзи, известни ни от митологията. Причините за това били, от една страна, постоянното „кръшкане“ на Зевс, а от друга – извънмерната ревност на Хера. На архетипно ниво можем да разтълкуваме въпросните им взаимоотношения така: духът (символизиран от Зевс) иска да остане свободен, но се нуждае от материята (представена от Хера), за да изрази себе си. Тази динамика често се проявява в живота на хората с Юпитер в VII дом. Единият от партньорите остава верен, докато другият си позволява странични развлечения. Понякога ролите се обръщат. (В няколко редки случая, Хера също си е позволила да изживее малки удоволствия, докато Зевс си е бил вкъщи, оплаквайки се на висок глас, че жена му е избягала.) Така че хората с Юпитер в VII дом страдат от класическата дилема за избора между свободата и близостта с един-единствен човек. Те ще учат този урок през целия си живот. В идеалния случай могат да срещнат партньор, който разбира тяхната нужда да имат интереси извън връзката и да им предоставя свобода. На свой ред обаче, те също би трябвало да предоставят на партньора си същата свобода.

Хората с Юпитер в VII дом могат да се проявят и по други начини. Например, могат да се влюбят в някого, който да им обещае да им подари целия свят – но сетне да останат разочаровани, ако той се окаже крал на една-единствена страна! Партньорът им може да олицетворяваЮпитер по различен начин – той може да е чужденец, или личност с престиж, или известен и притежаващ власт човек, а може би философ, религиозен деятел и т.н. А може да бъде и някой очарователен негодяй, който казва едно, а прави друго. В най-добрият случай този партньор влага във връзката топлина, сърдечност, щедрост, добра воля, материално благополучие, оптимизъм и разширение на съзнанието. От своя страна, и самите хора с Юпитер в VII дом могат да добавят същите тези добродетели в живота на своите партньори. А в случаите, когато връзката се разпадне, тези хора не губят вярата си, че нещо по-добро ги очаква за в бъдеще. Някои с това разположение обаче никога не се женят – те просто не искат да загубят свободата си.

И доколкото VII дом има отношение и към обществото като цяло, хората, родени с Юпитер в този дом, обичат да общуват и да членуват в различни партии и сдружения. По този начин те разширяват кръгозора си и повишават знанията си. Добре аспектираният Юпитер тук носи добро разрешение за всякакви съдебни дела и процеси.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.