Юпитер в VIII дом

Юпитер в 8 домХората с това разположение по принцип са оптимистично настроени и имат вяра в мисията на човечеството. Те са силно емоционални и интуитивни и ако се научат правилно да използват тези си качества, имат потенциала да оставят своя следа, за да направят света едно по-добро място за живот.АкоЮпитер е като цяло добре аспектиран, тези хора разполагат с добри възможности за бизнес. Трябва обаче да се види и знакът, в който се намира тази планета, тъй като различните знаци се справят по различен начин с това положение. Юпитер в земен знак в VIII дом дава отлични възможности за бизнес.

Тъй като VIII дом е свързан със знака на Скорпион, той има отношение и към сексуалното поведение на човека. От друга страна, Юпитер е планета на постоянното разширение и развитие и независимо, че се смята за щастлива и носеща късмет, тук тя може да донесе известни неприятности. Преди всичко, те могат да произтичат от факта, че очакванията на Юпитер често са изключително големи и нереалистични. Примерно, хората с това разположение могат да очакват едва ли не чудеса в леглото, но ако всеки път, когато правят секс, не звънят камбани или не се преместват планините наоколо, могат да останат разочаровани от това, което са изпитали. Те просто трябва да оформят реалистична нагласа в това отношение.

Трудни аспекти към Юпитер в VIII дом могат да им пречат да приведат сексуалното си поведение в съответствие с моралните си и социални ценности. Духовно напреднали индивиди с Юпитер в VIII дом съзнателно биха полагали усилия да установят такива взаимоотношения с партньора си, при които личните рамки и ограничения ще бъдат премахвани чрез сливането с другия човек. Символично казано, сексуалният акт за тях представлява взаимното преливане един в друг на две души, за да могат по този начин да образуват едно ново цяло, което е по-голямо и по-силно, отколкото двамата поотделно.

Традиционните астрологични текстове ни учат, че Юпитер в VIII дом е разположение, предполагащо добро наследство от родителите и семейството, но това далеч не бива да се възприема буквално.

При всички случаи трябва да се има в предвид философската и интелектуалната страна на Юпитер. Хората с това разположение са склонни да прекарват значително време в разсъждения за живота след смъртта; в крайна сметка стигат до конкретни идеи, които им носят чувство на стабилност и увереност в настоящето.

Юпитер в VIII дом може да означава брак с човек, който е много добре финансово, или е изградил добри взаимоотношения с бизнес партньорите, или пък получава неочаквани материални придобивки (например от наследство). Ако Юпитер не е лошо аспектиран, обикновено интуицията на тези хора за движението на акциите на борсата е доста силна и те могат да ѝ се доверят, за да спечелят доста пари.

На духовно равнищеЮпитер в този дом се свързва не само с материални придобивки, но също така и с разширение на съзнанието и търсене на големите отговори в живота. Хората с това разположение нерядко могат да прозрат красота и ярки качества в човек, когото другите хора не забелязват и недооценяват. И тъй като излъчват вяра и откритост, околните се отнасят към тях с добро разположение и доверие.

Изобщо,Юпитер в дома на Скорпион предразполага хората с такава карта да се интересуват от неща, които са скрити, потайни или табу. Техните философски възгледи могат да имат метафизическа или окултна окраска и може да се каже, че са склонни да отворят онази врата, която другите биха предпочели да не доближават. Обикновено запазват бодрия си дух дори през трудните периоди на своя живот, така че оптимизмът им помага да преодоляват препятствията по пътя си. Когато в живота си се натъкнат на кризисна ситуация, те не изпадат в униние, а се стараят да видят нещата в по-общ контекст – и тогава проблемната ситуация за тях се превръща в положителна, доколкото става част от една обща житейска панорама. Те гледат на такива моменти като на повратни точки в живота, даващи им възможност за развитие, промяна и израстване. За тях дори смъртта не означава край, а точно обратното – начало на едно голямо приключение.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.