Венера във Водолей

62_The_Birth_of_Venus_Bouguereau_1879

От една страна, Венера управлява любовните взаимоотношения с партньора, а от друга, Водолей е най-ниско емоционалният знак на Зодиака. Следователно не може да се каже, че Венера се чувства изключително добре тук. Тя желае да дава и да получава любов, но е силно задържана в действията си от слабо емоционалния Водолей. Затова на пръв поглед родените с това разположение могат да създават погрешното впечатление, че не се интересуват много от сексуалната и интимна страна на нещата. Водолей в никакъв случай не намалява физическата привлекателност на тези хора. По-скоро точно обратното. От този знак се излъчва силно магнетично сексуално привличане. Само че едновременно с това е поставена маската на привидно безразличие, незаинтересованост и дистанцираност. А това отблъсква или обезкуражава много от техните потенциални обожатели.

Към все пак престрашилите се да скъсят разстоянието, те проектират леденостудено отношение и смразяващ поглед. Така волно или неволно ограничават още по-силно кръга на потенциалните си партньори. Само малка част от тях, чиято кръв не е била напълно смразена от това отношение, успяват да се доближат достатъчно и да предизвикат известно разтопяване на ледовете. Тук трябва да отбележим, че всъщност родените с Венера във Водолей желаят не по малко от останалите знаци да дават и да получават любов. Те са и силно романтични. Фактически външната им незаинтересуваност и дистанцираност са техният предпазен механизъм. Те не биха могли да преживеят чувствата им да бъдат отхвърлени от потенциален партньор. Затова още в самото начало се отдръпват, за да могат да си кажат в случай на неуспех, че всъщност не са желали тази връзка.

Като цяло родените с Венера във Водолей изразяват отношението си към останалите по приятелски и отворен начин, но все пак не показват почти никакви емоции – нито положителни, нито отрицателни. С удоволствие събират големи групи хора, за да устройват партита, вечеринки или някакви дискусии. За тях приятелството означава много. Може дори да се каже, че ценят приятелството повече от интимните отношения. Чувстват се най-добре, ако се намират с някого в чисто приятелски, платонически отношения и не изпитват нуждата да задълбочават връзката в интимен съюз. С това разположение на Венера често се получава така, че доброто приятелство по естествен начин постепенно прераства в интимна връзка. След време може да се случи и точно обратното. Интимната близост плавно и постепенно може да се превърне в обикновено добро приятелство. Изобщо, при Венера във Водолей често се наблюдава преливането от приятелство към интимност и обратното по непринуден и миролюбив начин.

Това, което те със сигурност не могат да понасят във връзката, са ревността, желанието да се притежава или да се контролира партньорът, задушаващите обятия на другия, манипулирането, лъжите, измамите и всякакво желание за обсебване. Венера във Водолей се стреми към равноправни, свободни и независими отношения между две еднакво силни личности. Когато единият от партньорите е силно неравностоен в която и да било област – финансова, интелектуална, физическа, духовна, социална и т.н., – възникват сериозни проблеми във връзката. Различията в степента на развитие води до ревност, желание за манипулация, страх от загубата на съществуващото положение и т.н. Тези явления в крайна сметка се явяват причина за евентуалния крах на връзката. Родените с Венера във Водолей се стремят към независимост и съвместно сътрудничество между двама самостоятелни и еднакво силни във всяко отношение партньори. Връзката не се създава, защото единият не може да живее без другия. Точно обратното – и двамата партньори спокойно биха могли да живеят един без друг. Те обаче правят съзнателния избор да живеят заедно за определен период от време, защото така могат да постигнат много повече благодарение на съвместните си усилия.

За тях духовната и интелектуална връзка има превес пред чисто сексуалното привличане. И изобщо имат силната склонност да интелектуализират чувствата си. Добре е да им се напомни, че разумът и чувствата принадлежат към две съвършено различни области на човешкия седемчленен организъм. Чрез интелектуализиране никога не можем да предизвикаме или да премахнем любовта. Сърцето не е подвластно на ума. Но тъй като те до такава степен подсъзнателно капсулират и потискат чувствата си, могат да забравят тази проста истина. Те си мислят, че процесът може да бъде по някакъв начин регулиран и управляван чрез мисълта. Това, което вярват, че здраво контролират, фактически е съвсем оскъдно наличие на истински чувства и емоции. Ако те имат действително много силни чувства, биха изпитвали силна болка в сърцето, която под никаква форма не би могла да бъде потискана чрез какъвто и да било вид мисловна дейност.

Изобщо у родените с Венера във Водолей е заложено голямо противоречие. От една страна, желаят да се намират в постоянна връзка и могат да бъдат изключително сантиментални. От друга страна, жертването на личната свобода в името на такава връзка им изглежда неприемливо. Те желаят партньорство, но не искат да допуснат близо до себе си нито един конкретен партньор. Тази динамика проличава особено ясно при наличието на трудни аспекти към Венера. При положителни аспекти е възможно установяването на продължителна връзка, в която обаче и двамата партньори си дават достатъчно свобода за лични занимания и интереси. Виждал съм положително аспектирана Венера във Водолей в картите на много хора, чиито бракове продължават повече от 20-30 години и връзката им е прекрасна поради споменатите по-горе условия. Тук явно се изразява фиксираността на Водолей. Те обичат с голям идеализъм, вярност и преданост. Но дори и в тези случаи емоциите им са охладени и в никакъв случай не ги показват открито пред останалите. Положителните аспекти между Венера и Марс усилват сексуалния заряд и физическото привличане. Във финансово отношение това е добро разположение, но непредсказуемостта на Водолей и тук си казва думата. Твърде много пари могат да се харчат поради импулсивното желание да се притежават лъскави и ненужни оригинални предмети за дома или фрапиращи дрехи.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.