Венера в Козирог

62_The_Birth_of_Venus_Bouguereau_1879

В това разположение на Венера е заложено определено противоречие. Това е така, защото цялата същност на Венера е свързана с любовта, хармонията и привързаността, докато Козирог излъчва противоположни качества – той е доста студен, до голяма степен безчувствен, съвсем приземен, много практичен и т.н. В резултат се раждат хора, чиито емоционално ниво и изява на чувствата са силно занижени. Това, разбира се, не означава, че те не изпитват чувства. Може да се каже дори по-скоро обратното. Зад студената им фасада напират доста дълбоки чувства. Преди всичко много биха искали да получават и да дават любов… само че не знаят как да го направят.

За тях е изключително трудно да се обяснят в любов и да опишат чувствата си. Това е така, защото Козирог по определение е знак, който се крие зад безизразната си маска. И понеже не знаят как да изразят любовта си, а много им се иска някой да ги обича и цени, те се залaвят за единственото нещо, което умеят да вършат добре – да работят! Те си мислят, че ако свършат добра работа, тогава няма как останалите да не забележат това и да не ги похвалят. Това обаче не се случва, тъй като останалите забелязват преди всичко липсата на емоционалност, студенината им, дистанцираността, сериозността и т.н. Тогава разочаровани, те се захващат да работят още по-упорито и така порочният кръг се затваря.

Проблемът им се състои следователно в неумението да изразяват чувствата си. Ако те се научат как по-добре да направят това, тогава всичко би си дошло на мястото. Но те просто не знаят как да произнесат двете вълшебни думи: „Обичам те!“. Те по-скоро биха направили нещо конкретно, което да послужи като веществено доказателство за тяхната любов, отколкото да използват думи. Например, ако обичат някого, биха му приготвили вкусна вечеря или биха му изпрали и изгладили ризата, или биха му купили подарък и т.н., но в никакъв случай езикът им не може да се преобърне да произнесе двете вълшебни думи.

Трябва да разберат, че техните партньори имат нуждата да чуват тези вълшебни думи, както и да бъдат уверявани, че все още са обичани и желани. Всеки човек има нужда от това. Родените с Венера в Козирог имат склонността да се затварят в черупката си, като си мислят, че така се предпазват от вероятността да бъдат емоционално наранени. С това свое поведение, обаче, те предизвикват именно събитията, от които най-много се страхуват. Затова те биха могли първо сами, на спокойствие, да се упражняват пред огледалото да изказват чувствата си към любимия човек. След достатъчно практикуване и набиране на известна увереност може да се премине и към практика. Те непременно трябва да се научат да казват нежни и красиви неща на партньо-рите си, ако искат връзката им да бъде продължителна и стабилна.

А действително се нуждаят от стабилна и дълготрайна връзка. Те не бързат отрано да завързват сериозни отношения. Някои от тях встъпват в брак доста по-късно от връстниците си, а някои изобщо не се женят. Венера в Козирог предопределя склонността да бъдат привличани от по-възрастни и улегнали партньори. Във връзките си те основно търсят не толкова физическата красота и сексуалното привличане. Искат да имат до себе си човек, с когото да постигат заедно поставените цели. Затова те почти не се интересуват от мимолетни запознанства с цел секс. Търсят постоянство и стабилност.

Не са редки случаите, когато родените с това разположение се женят по сметка, с цел материално осигуряване, бърз напредък в службата или по-висок социален статус. Те са традиционалисти и за тях е важно да бъдат виждани от останалите като благопристойни и примерни граждани. Затова те обръщат голямо внимание на социалното отношение, материалната сигурност и порядъчността. Държат семейството им поне на външен вид да има безупречна фасада, която да се показва пред обществото. Смятат, че проблемите, които партньо-рите срещат във връзката, могат да бъдат разрешени с времето, стига върху тях да се работи сериозно и за-дълбочено.

Затова те рядко се развеждат. За тях бракът е договор, следователно това е сериозно съглашение, което те не искат да престъпят. На първо място, те се страхуват от общественото мнение, а на второ място, не искат да мислят за себе си като за неудачници. Изобщо за тях е много важно мнението на другите. Те желаят на всяка цена да бъдат виждани като благоразумни граждани, обвързани в безупречен брак. Дори и бракът им да не е щастлив, те предпочитат да стискат зъби и да работят върху проблемите, отколкото да претърпят (както те си мислят) поражение.

Ако Венера е отрицателно аспектирана, у тях могат да възникнат огромни съмнения относно перманентността на връзката им, а оттам да произтекат множество сериозни проблеми. Паническият им страх да не загубят парньора си (а и обществения си статус) може да доведе до прекомерен егоизъм, завист, студенина, пресметливост и безсърдечност. В такива случаи амбициозността им може да стане безскрупулна и да си мислят, че е позволено използването на абсолютно всякакви методи за постигането на по-висок статус и престиж. Това е особено вероятно, ако съществуват негативни аспекти към Слънцето или Сатурн. Негативни аспекти към Плутон почти винаги означават заплетени и трудни бракоразводни процедури, които обикновено са придружени от много наранени чувства.

Парите си харчат по изключително предпазлив начин. Понякога са склонни да си „купуват“ любовта и вниманието на околните. Те не биха се поколебали да похарчат пари, за да направят впечатление на бизнес партньори или на важни за тях хора. При всички положения обаче, в начина, по който харчат парите си, преобладава рационалният подход. Импулсивни тенденции практически не съществуват. Тези хора стават добри бизнесмени. Обикновено се трудят бавно и упорито, като банковата им сметка постепенно нараства с течение на годините. Това е и генералната линия, която следват. През втората и особено през третата фаза на живота си те се радват на много добро материално положение.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.