Марс в Близнаци

63_Mars_and_Rhea_Silvia_Peter_Paul_Reubens_1620

Близнаци е много подвижен и жив знак, а Марс управлява начина, по който изразходваме физическата си енергия. Намирайки се в този знак, той формира хора, които са изпълнени с енергия и постоянно са в действие. Нито Марс, нито Близнаци се отличават с голямо търпение. Обикновено родените с това разположение са обкръжени с известна припряност. За тях най-добрият начин да намалят нервното си напрежение е да бъдат заети с физически упражнения, които трябва да се превърнат в част от тяхната рутина. Проблемът е, че те изпробват много и най-различни форми на физически упражнения, но често ги намират за досадни и еднообразни и се отказват от тях, което води до наднормено тегло и натрупване на излишна нервна енергия.

Някои автори смятат, че Марс не е добре разпложен в Близнаци, защото този знак не допринася за стимулацията на физическата енергия. Аз не смятам, че това е точно така. Ако се намерят определени физически упражнения и занимания с елемент на ментално стимулиране, може да се постигнат много добри резултати. За всички нас е важно да намерим баланса за развиване на тялото и ума едновременно, но за хората с Марс в Близнаци това е от изключително значение.

Те са склонни да предприемат определени необмислени действия, защото нямат търпението да седнат и да съставят задълбочен план за действие – да определят какво искат да постигнат и какви методи да използват при този процес. Понякога им се налага да вършат една и съща работа по няколко пъти, тъй като необмислените действия често не водят до желания резултат. Друга категория хора с това разположение никога нямат търпението да довършат поне един от започнатите проекти. Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е умението да се прилага интелигентност, съобразителност и изобретателност при изпълнението на поставените задачи.

Имат добро чувство за хумор, особено що се отнася до саркастично осмиване на определени недостатъци в другите. Обичат да пътуват, защото пътешествията разширяват кръгозора им и така се развиват интелектуално и духовно. Нуждаят се постоянно от разнообразие, от нови задачи и предизвикателства. Еднообразната работа в клаустрофобичен офис може да има изключително негативни последствия за тяхната психика. В такава ситуация някои от тях даже могат да изпаднат в депресия и да станат изключително критични към останалите и към себе си.

Марс има директно отношение и към сексуалния живот. Хората с това разположение са изключително живи, енергични и подвижни и желаят да експериментират в тази сфера от ранния си пубертет чак до заключителната фаза на живота си. При това не утежняват тази област от живота и не є придават тъмни краски. Тя е нещо, което им доставя удоволствие и на което трябва да се наслаждават, ако им се предостави възможност. Акцентът тук пада върху времето, прекарано приятно заедно, а не върху интензивните подсъзнателни емоции и чувства, които управляват сексуалността. Те са енергични и атлетични любовници, които, на свой ред, поддържат партньорите си също в състояние на енергичност и атлетичност.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.