Марс в Риби

63_Mars_and_Rhea_Silvia_Peter_Paul_Reubens_1620

Родените с това разположение са силно емоционални, тъй като Риби е от водните знаци и като такъв е свързан с чувствата и преживяванията. Следователно те трябва да намерят канал, по който тези чувства и преживявания да се движат в правилна посока. Марс и Венера са двете планети, които винаги се споменават заедно, когато става въпрос за интимните взаимоотношения, а ключовата дума за Риби е „саможертва“. Когато Марс се намира в този знак, родените с това разположение са готови на саможертва в любовта. Те се отличават с голяма чувственост, топлота и нежност и често пренебрегват собствените интереси, за да удовлетворят своя партньор. Понякога могат да пожертват и самата връзка, за да се посветят на нещо друго от високо духовно естество, например да помагат на изпаднали в беда или да служат на някакъв идеал, духовно учение или религия.

Хората с Марс в Риби обикновено не са настъпателни и агресивни в живота, а предпочитат да постигат целите си по ненатрапчив и смекчен начин. Например, когато се озоват в конфликтна ситуация, те избират да отстъпят, а не да се сражават. Същото се отнася и до работата им. Предпочитат да са въвлечени в проекти и задачи, които не изискват директна конфронтация и борба с другите хора, а им позволяват да работят в уединение, като крайният резултат говори за създателя си. Егото има не е въвлечено в борби за признание, лично облагодетелстване и слава. Поради това другите могат да ги възприемат за слабоволеви и безхарактерни. Това не е така, просто приоритетите им в живота се отличават от общоприетите стандарти, където успехът се измерва с материалното благополучие, общественото положение и социалното признание. Марс в Риби създава хора, които получават удовлетворение от саможертвата в името на някаква идея, учение или религия, група хора или дори определен човек. По този начин работейки в сянката на другите, те изпълняват много важна задача: помагат им да постигат своите цели в живота.

Риби е последният знак от Зодиака и има най-трудната задача – да се саможертва и да облекчава болките и страданията на другите. Затова пък този знак има и най-големият дар, а именно способността непосредствено да разбира и да възприема божественото. Този дар, обаче, е даден само на Рибите и затова на него не му е разрешено да споделя това свое знание с останалите знаци на Зодиака. Поради тази причина останалите често смятат, че Рибите са мечтатели, строящи въздушни кули, че са непрактични, идеалисти, живеещи в свой собствен измислен свят и че по един или друг начин са откъснати от реалния живот. Много представители на този знак опитват да избягат от обективната реалност чрез различни способи, сред които са цигарите, алкохолът, наркотиците и т.н. Когато Марс се намира в Риби, тази опасна нагласа също се открива.

Истинската причина, обаче, поради която родените с това разположение предприемат подобен род бягство от действителността, е желанието им да се приобщят към духовния свят, където се чувстват уютно и комфортно и където не им е необходимо да се справят с трудните задачи, свързани с грубия материален свят. Това тяхно желание може още да се изрази и в преклонението им пред изкуството, пред музиката – канал, по който те се свързват със своя истински дом – духовния свят. Риби не е практичен, материален знак, а Марс управлява начина, по който извършваме ежедневните си задачи. Затова хората с това разположение често имат различни възвишени цели, но могат да се окажат или неспособни да ги претворят в реалност, или да не са в състояние да планират правилно времето и приоритетите си, за да ги постигнат.

Често казват: „Всичко ще си дойде на мястото, когато най-после успея да си организирам времето правилно“. Само че в повечето случаи това никога не се случва. Затова те трябва първо да признаят, че имат проблем с разпределението на времето, а след това да си изработят план за действие, за да се преборят с този недостатък. Следователно, основният въпрос, по който хората с Марс в Риби се налага да работят, е съзнателното изработване на обективност, практичност и яснота, що се касае до изпълнението на ежедневните им цели и задачи. Иначе, прекрасните им идеи и мечти няма да могат да бъдат реализирани в живота.

Ако Марс се намира в негативен аспект към Нептун (планетата, която управлява Риби), тогава нерешителността, постоянното отлагане на работата за следващия ден и увлечението към алкохол или опиати може да се превърне в сериозен проблем. В такъв случай наивността, съзнателното или несъзнателното изричане на неистини или самозаблуждението може да имат сериозен негативен ефект върху личността. Изработването на обективно отношение към действителността, съзнателното самодисциплиниране и приемането на практични стъпки към решаването на конкретните жизнени ситуации са основен жизнен урок, който родените с Марс в Риби трябва да научат.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.