Марс в Скорпион

63_Mars_and_Rhea_Silvia_Peter_Paul_Reubens_1620

Това разположение е изключително важно, понеже до откриването на Плутон, Марс е бил управител на Скорпион. В наши дни знаем, че това вече не е така. Така наречените тежки планети (Уран, Нептун и Плутон) са открити сравнително наскоро. Плутон е бил открит едва през 1930 година. В продължение на хилядолетия в астрологията са били използвани само седем видими планети. Дори и само с тях астролозите са се справяли отлично със своите задачи. С откриването обаче на тежките планети в астрологията е въведена по-голяма „разрешаваща способност“. Този процес е подобен на снимането с две камери с различна резолюция. Независимо, че снимките в крайна сметка изобразяват един и същ обект, детайлите са много по-забележими на фотографията, направена с камерата с повече мегапиксели.

Това се отнася в голяма степен за новия господар на знака на Скорпион – планетата Плутон, по чието разположение е възможно да се изработят изключително подробни и задълбочени психологични анализи. Между Плутон и Марс съществува голям афинитет. Смята се, че Плутон е висшата октава на Марс. Плутон управлява космическия принцип, който е отговорен за продължението на рода. Марс управлява физическата енергия и сексуалния нагон в земен план. Плутон управлява смъртта като инструмент, чрез който преминаваме от една форма в друга. Марс е отговорен за паданията, нараняванията и травмите във физически план. По подобен начин Нептун (планетата на космическата любов) е висша октава на Венера (планетата на земната любов). Уран (планетата на космическия разум) е висша октава на Меркурий (планетата на земния разум) и т.н. Макар Скорпион в наши дни да се намира под управлението на Плутон, наличието на Марс в този знак е факт от много голямо значение. Затова трябва да му се отдели подобаващо място при тълкуването на картата.

Родените с това разположение притежават огромна сила на волята. Те преследват своите желания и амбиции с изключителна решителност. В състояние са да се концентрират продължително време и да преследват целите си с неумолима дисциплинираност. Те почти никога не се отказват по средата на пътя и постигат това, което желаят. В някои крайни случаи целеустремеността им може да граничи с безумие или обсебеност от определени идеи. Веднъж решили нещо, на практика, е невъзможно да бъдат разубедени.

Те могат да бъдат доста потайни. Не желаят да разкриват плановете си. Същевременно притежават добра проницателност и почти винаги искат да знаят намеренията и целите на другите. Узнали плановете им, много по-лесно ги манипулират така, че да постигат собствените си цели. Манипулацията може да се извършва както съзнателно, така несъзнателно. При всички случаи те имат способността по неусетен начин да манипулират останалите. Техният предпочитан стил на действие не е откритата конфронтация, а задкулисните действия. Ако обаче бъдат явно и открито предизвикани на дуел, те се сражават храбро и са сериозни противници.

Дълбоките и силни вътрешни преживявания на Скорпион са значително усилени от страстите и желанията на Марс. И двете сили са свързани дълбоко със сексуалната природа. За родените с това разположение е абсолютно необходимо да намерят удовлетворение в тази сфера, преди да постигнат успех в която и да било друга. Казаното по-горе не бива да се възприема като обща фраза. Докато всеки има нужда от удовлетворение в сексуалната сфера, за родените с Марс в Скорпион казаното се превръща в жизнено кредо. Ако съществуват проблеми в тази област и индивидът не може да намери свободен израз на напиращата отвътре енергия, това води до редица усложнения в другите области на живота.

Например, ако не намери външна изява, сексуалната енергия може да се трансформира в негативни мисли, тъмни емоциии, ярост, негодувание, черногледство, насилие или нервни пристъпи. Тези хора са и изключително ревниви. Те могат да бъдат крайно подозрителни дори и при най-невинните прояви на флирт от страна на партньорите им. В някои крайни случаи тяхната ревност може дори стане патологична с характерната за това отмъстителност и жажда за възмездие. Насилственото потискане на сексуалния нагон може да доведе и до редица други психични, емоционални и физиологически разстройства. В най-тежките случи може да се стигне до състояние, при което индивидът страда от крайна раздразнителност и неудовлетвореност от всичко и всички, без да може обаче конкретно да определи какви са точно причините за това.

На пръв поглед в почти всички случаи не биха могли да се посочат обективни причини за нерационалното им поведение. Естествено, всеки преодолява определени трудности и пречки в живота си. Това не означава обаче, че абсолютно всичко, което ни заобикаля, ни дразни и нервира. Невъзможността да намерят каквото и да било занимание, което да им носи удовлетворение, или невъзможността да гледат позитивно на каквото и да било в живота, е сигурен индикатор за тях, че е крайно време да се заемат със сериозно изучаване на собственото си подсъзнание.

Тези, които поемат по пътя на самоанализа (чрез астрологията например), почти винаги стигат до причините за постоянното си раздразнение, като ги откриват в първичната си сексуална природа. Насилственото потискане или игнориране на тези първични инстинкти никога не ги премахва, а води единствено до вулканично и неконтрулируемо изригване и то тогава, когато най-малко се очаква. Плутон е управителят на най-дълбоко скритата в подсъзнанието човешка природа. Сексуалният нагон принадлежи именно към нея. Това, което е дълбоко скрито в подсъзнанието, не може да бъде нито игнорирано, нито потискано. По универсален духовен закон то „избухва” в най-различни видове ирационално поведение във всекидневния живот. Затова осъзнаването, приобщаването, направляването и упражняването на съзнателен и методичен контрол над нисшата (инстинктивна) човешка природа се превръща в основна жизнена задача за родените с Марс в Скорпион.

Когато техните могъщи първични сили бъдат осъзнати и умело насочени в правилната посока, те стават отлични инженери, миньори, строители, военачалници, хирурзи и лекари. Те трябва да бъдат емоционално въвлечени в работата си. За тях правенето на пари е от изключително голямо значение. Намерилият позитивен израз на своята огромна енергия Марс в Скорпион има огромно желание за живот и изява. Тези хора имат също така слабост към пикантните храни и редките вина. Тази тяхна страст може да доведе до известни проблеми с теглото, а оттам – с кръвното налягане, нивото на кръвната захар и т.н. За тях е напълно естествено да си наложат волята и в продължение на дни и дори седмици да не ядат почти нищо, за да отслабнат. След като вече са постигнали целта си, те са способни да се отдадат на неконтролируемо, свръхкалорично пиршество, с което да отпразнуват победата си! Ако натрупването на излишни килограми се превърне в действителен проблем, си заслужава да се извърши по-дълбок психологичен анализ. Трябва да се търси отговор на въпроса каква е първопричината за желанието да се поема излишна храна. Често разковничето се крие отново в неудовлетворението в емоционалната или в сексуалната сфера.

Но родените с това разположение неохотно се съгласяват да споделят душевните си проблеми. Скорпион е от най-потайните. „Бутилирането“ на проблемите обаче в никакъв случай не води до тяхното разрешаване. Тъкмо обратното, то ги задълбочава и усложнява. Затова е належащо да намерят сродни души, за да могат да споделят болките си. Така биха могли да стигнат до дълбоките причини, предизвикващи тяхното неудовлетворение и чувство на безизходност или гняв. По същия начин трябва да се подхожда и при наличието на прекаляване с каквото и да било друго – храна, алкохол, цигари, дори секс (което също е индикатор за неудовлетворение в тази област). Изобщо сексуалната енергия на Марс в Скорпион е толкова силна, че нейното влияние в която и да било област на живота не бива да се подценява. Те се раждат с огромен запас от физическа енергия. Тя трябва да бъде планомерно изразходвана всеки ден, иначе може да доведе до стагнация и наднормено тегло. Много от родените с това разположение намират за привлекателни източните бойни изкуства и водните спортове.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.