Сатурн във Везни

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

Сатурн се чувства добре във Везни. Съществува едва доловимо и изтънчено съзвучие между принципите, управляващи планетата на рестрикциите и ограниченията – Сатурн, и знака на взаимоотношенията и любовните връзки – Везни. Всяко интимно сближаване и формиране на връзка ограничава в една или друга степен личната свобода и независимост. Неслучайно по време на сватбата, младоженците надяват взаимно на пръстите си халки. Те символизират „брачните вериги“, с които доброволно се свързват. Така, по собствено желание, те отхвърлят част от личната си свобода в името на изграждането на съюз. Съвместното съжителство и ограниченията на личната свобода са много тясно преплетени. Оттук произтича и фактът, че Сатурн се чувства доста добре, когато е разположен в знака на Везни.

Родените с това разположение притежават вродено чувство за справедливост и проявяват честност в отношенията си с останалите. Те с удоволствие поемат върху себе си определена отговорност, стига да са уверени, че по този начин поемат върху плещите си справедлива част от колективния товар. Притежават също така практически усет и здрав смисъл. Проявяват доброта и разбиране към проблемите на останалите. Типичните за Везни качества като такт, дипломатичност и честност непременно проличават в поведението им. Те са им особено полезни, когато им се налага да дават съвети на останалите. Други качества, предопределени от този знак са безпристрастността, съобразителността и приспособимостта. Те биха искали животът да бъде игра, в която всички спазват установените правила, без извъртане и измамничество.

Разположението на Сатурн във Везни подсказва необходимостта им да си сътрудничат с останалите в обстановка на хармония, красота, толерантност, разбирателство и любов. Всичко, което нарушава хармонията на съвместната им дейност с останалите, е в разрез с установените им морални принципи. Наличието на такава ограничаваща и лимитираща по своята природа планета в знака, управляващ любовните връзки, не вещае лесен и гладък път в тази сфера на живота. Бракът или съвместният живот на тези хора с техния партньор може да бъде нелек, ограничаващ и изискващ много усилия, тежък труд и дисциплина. Сатурн винаги е свързан с кармата на човека. Затова тези ограничения в любовната сфера и съжителството са най-вероятно наследени кармични дългове от техни минали животи. Те се учат как да живеят хармонично чрез сътрудничество с останалите, вместо чрез конкуренция, съперничество и себеизтъкване.

Бракът и съвместното съжителство им дават сигурност и увереност, затова те полагат старателни усилия да се свържат с подходящ партньор. Най-разпространените сценарии са няколко. В първия случай, родените с това разположение придават на брака и съвместното съжителство (Везни) типичната ограничаваща окраска на Сатурн. Те са ултраконсерваторите, които имат традиционно и закостеняло разбиране по въпросите на съвместното съжителство. Обикновено сключват брак само веднъж. Те или имат ограничен брой сексуални партньори преди брака, или имат само един сексуален партньор, който е и официалният им брачен партньор. Те са верни в брачния съюз и се стремят да го запазят на всяка цена, дори ако не се чувстват щастливи в него. Не смятат, че може да се намери щастие чрез изневяра или чрез разбиване на брачния съюз.

Но това не означава непременно безпроблемен брак, а по-скоро ги принуждава да работят върху себе си и върху парньора си в продължение на години. Желанието им за перфектност в брака може да доведе до прекомерно големи изисквания (и възникващите оттук проблеми) както към партньора, така и към себе си. Естествено, за тях няма да е лесно да намерят парньор, който да притежава съвършена ценностна система, честност, почтеност, преданост и всеотдайност, вследствие на което при тях се наблюдава тенденцията да забавят женитбата си до сравнително напреднала възраст.

Наблюдава се и другият сценарий, при който те решават да сключат брак с партньор, който е значително по-възрастен от тях. Това, което може да ги привлече в него, е по-голямата зрялост, опитност, морална устойчивост, по-голямата възможност за морална поддръжка и не на последно място, вероятно много по-солидното финансово състояние. Мнозина от родените със Сатурн във Везни, сключват брак не по любов, а по сметка. Това разбира се не бива да звучи като осъждане, тъй като често браковете по сметка са много по-устойчиви, практични и жизнеспособни, отколкото основаните изключително върху чувствата или сексуалното привличане. Тази тяхна склонност трябва да се знае и да се има предвид. Ако такъв договорен брак работи добре и за двамата партньори, тогава всичко би трябвало да бъде наред.

Общото за всички хора, родени с това разположение, е силното им желание да имат продължителна и стабилна връзка с партньор, с когото да живеят в хармония и разбирателство. Независимо от това тяхно голямо желание обаче, са налице и големи вътрешни задръжки (Сатурн). Те могат да бъдат от сексуално естество или да имат емоционален характер. Тогава встъпването в дълготраен съюз може да бъде избягвано или принесено в жертва поради някаква причина. Външните доводи и аргументи са само оправдание. Почти винаги в такива случаи истинските причини за отлагането на официалното обвързване са от емоционално естество и са скрити дълбоко в подсъзнанието. След задълбочен и искрен самоанализ тези хора могат да открият, че всъщност силно се страхуват от истинска интимност и същинско сливане с партньора. Най-вероятно в сърцевината на всичко се корени невъзможността им свободно да изразяват чувствата си.

Сатурн хвърля светлина и върху това, което ни говори нашият вътрешен глас. Когато се намира във Везни, той упражнява силен натиск върху съвестта на човека чрез усилване на чувството му за вина. Той може да звучи приблизително така: „Ако постъпиш така, знаеш, че ще се отнесеш с мен изключително лошо. След всич ко, което съм направил за теб, ти постъпваш напълно егоистично и мислиш само за себе си. Ако извършиш тази постъпка, знай, че ще се отнесеш към мен напълно безотговорно и непочтително и аз никога няма да ти простя!“ Не е изключено в детството си те да са имали родител, който често ги е изнудвал чрез подобен морален шантаж. Такъв родител вероятно никога не е бил доволен, от постигнатото от тях и винаги е смятал, че полаганите усилия са недостатъчни. По този начин по-късно в живота те несъзнателно се стремят да намерят одобрение от своя парньор, нещо, което не са получили в детството си от съответния родител. Известно е, че често подсъзнателно избираме партньори, които наподобяват по нещо родителите ни, за да можем по този начин най-накрая да получим по косвен и неосъзнат начин тяхното одобрение и любов.

Аспектите, които Сатурн получава, са много важни, за да се определи направлението, в което се из разходва съответната енергия. Ако аспектите му са предимно отрицателни, се раждат хора, които намират за почти невъзможно да изразяват свободно чувствата си. Често другите ги възприемат като студени и безчувствени. Не е изключено да смятат, че бракът е впрягане в прекалено тежък хомот, с което не искат да се обременяват. Или пък са убедени, че никога няма да могат да намерят партньор, който да отговаря на високите им изисквания и да се откажат изобщо от такова търсене. При положение, че Сатурн получава опозиции, особено от персонални планети, нерядко се стига до нетолерантност и закостенялост по отношение на околните. Ако Сатурн се намира в опозиция към асцендента, това води до нетърпимост към грешките на партньора (от VII дом) или колегите (от VI дом). Проблеми се появяват и при квадратури на Сатурн към асцендента. От III и IX домове възникват съответно недоволство и досада от образователната система или от изграждането на собствена единна философска система. От IV и X домове негативните емоции изхождат съответно от семейната (домашната) обстановка или кариерата и работата. Вследствие на възникналия яд и негодувание те могат да променят местожителството или местоработата си. Наличието на позитивни аспекти към Сатурн вещае благоприятно, макар и бавно развитие на обстоятелствата в съответните области на живота, управлявани от дома, в който е разположен. Тригони към асцендента от V или VIII домове допринасят за по-голяма релаксация и разкрепостеност в сексуалната сфера, но дори и тогава всичко остава в рамките на официалния консерватизъм.

Що се отнася до здравето, Везни управлява бъбреците и отделителната система, затова наличието на Сатурн тук може да означава определено задържане в тези органи. Възможно е бъбреците да не отделят всички токсични вещества и да им позволяват да циркулират по-дълго време от обичайното в кръвоносната система. Затова е препоръчително да се пие голямо количество добре пречистена вода – минерална или дори дестилирана.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.