Сатурн във Водолей

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

Сатурн е добре разположен тук, защото преди откриването на Уран, той е бил управител на този знак. Това разположение дарява с практически усет, самодисциплинираност и издръжливост. Неговите представители притежават вътрешна мотивация да помагат на тези, които са по-малко щастливи от тях в живота. Те са приятелски настроени хуманисти, но невинаги разбират целите и задачите, които останалите се стараят да постигнат. Те би трябвало да развиват повече толерантност към останалите и да се научат как да им прощават. Интересното в това разположение е комбинирането на традиционност и предпазливост (Сатурн) с оригиналност и самобитност (Водолей). Следователно те са в състояние да постигнат добра организация, дисциплина, методичност и постоянство при прилагането на някакви изключително оригинални идеи и задачи в живота. Те също така могат да начертаят някакъв извънредно нестандартен план за действие, след което да го следват с неотклонно постоянство, методичност и посветеност. Тяхното емоционално ниво е занижено. Притежават способността да анализират трезво, обективно и безпристрастно всяка ситуация. От друга страна, Водолей е фиксиран знак и това си проличава в твърдоглавието и нежеланието за промяна на вече изградените им възгледи. Затова пък, веднъж поставили си цел, те не се спират пред никакви трудности, докато накрая не я постигнат.

Понякога противоречието, заложено между желанието за консерватизъм на Сатурн и ексцентричността на Водолей, може да бъде доста трудно за преодоляване. Обикновено във всеки конкретен случай този възел трябва да се разплита на основата на разположението на Слънцето, Луната, асцендента и персоналните планети. Ако научна насоченост на ума е обозначена в останалите разположения на планетите, тогава наличието на Сатурн във Водолей я усилва многократно. Тези хора, макар и приятелски настроени, обикновено са много дистанцирани и резервирани в поведението си. Също така често изпъква желанието на Водолей за уединение, което в екстремални ситуации може да се превърне в самотност. Независимостта на този знак също ясно се забелязва. Изобщо, до каква степен конкретният индивид желае да се отделя от останалите зависи до голяма степен от аспектите на Сатурн. Понякога при наличието на доста негативни аспекти може да се стигне до прекалено твърдоглавие и упоритост, граничеща с ирационален инат. В такива случаи се наблюдава също и тенденция към прикрита хитрост и лукавост.

Сатурн има отношение към вътрешния глас на човека. От този знак той най-вероятно звучи така: „Прави това, което ти харесва. Не ме интересува. Позволявам ти да правиш всичко, което искаш и желаеш“. Макар вътрешният глас да говори така, в същото време Сатурн прави всичко възможно да възпрепятства възможните забавления. От една страна човекът иска да се развлича, от друга – самите жизнени обстоятелства заговорничат срещу него и се подреждат така, че да му попречат. Като резултат може да възникне остър психологически конфликт, който всеки роден с това разположение трябва да разреши по свой уникален начин. Това обикновено е подсказано в другите части на картата. Съществува огромна вероятност наличието на Сатурн във Водолей да е оказало въздействие върху ранното детство на индивида. Тогава най-често единият от родителите – този, който е въвеждал дисциплината и реда в семейството (обикновено бащата), – е бил прекалено студен, неемоционален, винаги в опозиция и непредсказуем.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.