Сатурн в Близнаци

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

Сатурн в астрологичната карта символизира вътрешния ни глас. Понякога той се определя като авторитарния глас или строгия и назидателен глас на бащата, който постоянно чуваме. С настъпването на ерата на Водолея и смесването на ролите на двата пола, вече не е така ясно кой от двамата родители е доминантен. В много случаи гласът на майката е много по-авторитарен от този на бащата. Така или иначе, традиционно Сатурн е планетата, която ни дисциплинира вътрешно в определена област. Знакът, в който попада Сатурн, е важен, понеже показва как ще бъде изразена тази дисциплинираност, докато домът, в който е разположен, показва конкретната сфера на живота, в която следва да се очакват трудности, задръжки, забавяния във времето и т.н.

Близнаци има отношение към общуването и комуникациите между хората. Когато Сатурн попада в този знак, следва да очакваме, че и начинът, по който човекът се изказва и мисли, би бил много по-сериозен и задълбочен. И това е точно така. Присъствието на Сатурн тук „инжектира“ хората със здрав разум, както и с практическо, целенасочено и обективно мислене. Родените с това разположение не обичат да си бъбрят просто ей така с останалите хора, колкото да им мине времето. Точно обратното, обикновено те са замислени и мълчаливи. Отварят уста само когато имат да кажат нещо важно. Сатурн стабилизира и канализира начина им на мислене и го прави практичен. Те се отличават с голям научен потенциал, като стават отлични инженери, математици и изследователи. Ако научен потенциал е показан и на други места в картата, това разположение на Сатурн силно го подчертава.

Тези хора имат способността да бъдат доста обективни, което силно им помага в усилията им да се самоизследват. Западната астрология например може изключително много да им помогне в това отношение. Имат способността само с няколко изречения да изложат същността на цяло учение или книга. Като деца не се отличават с особена бъбривост и бързо си спечелват славата на затворени и необщителни. Това обаче не е съвсем така. Сатурн в Близнаци има нуждата за комуникация и общуване, но не е сигурен как точно да подходи и какво именно да каже, тъй като се съмнява в своите комуникативни способности. Нужно му е повече време от средното, за да обмисли изреченията си. През това време обаче, останалите деца взимат думата и бърборейки, бързо скачат от тема на тема. Сатурн не успява да следва това темпо, изостава и затова мълчи през по-голямата част от времето. В действителност нищо не убягва от вниманието им. Ако се прояви достатъчно търпение, би станало ясно, че те забелязват и осмислят задълбочено всяка изказана реплика. Освен това, могат само с няколко думи да обобщят най-важното от казаното. Понякога задържащото действие на Сатурн при някои деца се проявява като говорен дефект. Това е най-вероятно да се случи, когато Сатурн е персонална планета в картата (Слънце, Луна или асцендент в Козирог), или когато е негативно аспектиран от Уран, Плутон, Меркурий или персонални планети.

Това разположение на моменти прекалено много усилва склонността към песимизъм и черногледство. За да се неутрализират тези тенденции, трябва да се използват други области в картата, които предразполагат към повече оптимизъм. Ако такива не съществуват, индивидът трябва да положи усилия на волята, за да развие в себе си повече позитивно мислене. Тук е важно да се разбере, че позитивното мислене в крайна сметка е проявление на упованието и вярата в благонадеждността на духовния свят. Не е трудно да се досетим колко бързо животът на човека може да се развие в негативно направление, ако не се вземат спешни мерки за справянето с този сериозен проблем. Има редица методики в движението Ню Ейдж, които пропагандират идеята за благотворния ефект от положителното мислене. В случай, че се забелязват устойчив песимизъм и негативизъм, трябва да се вземат незабавни мерки. Индивидът трябва съзнателно и целенасочено да промени начина си на мислене. Това трябва да се превърне в негова основна жизнена задача!

Вътрешният глас на родените със Сатурн в Близнаци е вечно недоволен, мърморещ, заядлив и винаги готов да спори. На тези хора не им е лесно да живеят със самите себе си. Те би трябвало да разберат, че в основата на проблема лежи наличието на редица психологически задръжки. Много от тях са свързани с областта на общуването. С напредването на възрастта те помъдряват и мнението им за самите себе си постепенно става по-обективно. Това разрешава донякъде проблема. А след като самочувствието им бъде приповдигнато, би следвало да се очаква, че и вътрешният им глас няма да бъде чак толкова недоволен.

Там, където откриваме Сатурн, винаги следва да очакваме трудности, задръжки и ограничения. Интересно е обаче да отбележим, че в крайна сметка именно това са областите, в които постигаме най-много в живота. Родените със Сатурн в Близнаци изпитват големи затруднения при общуването си с другите. Те обикновено се възприемат като необщителни хора, които се изказват рязко, студено и без да се съобразяват с чувствата на останалите, особено ако заемат ръководни длъжности. Например началникът може да се опита да си направи шега, а това да бъде изтълкувано от подчинените като сарказъм и остър критицизъм. Ако се забелязват подобни ситуации, препоръчително е формулиране на заповедите и нарежданията в писмен вид. Тогава повечето от недоразуменията биха отпаднали.

Понеже животът ги поставя на изпитание чрез комуникативните им способности, това е сферата на живота, в която те полагат най-големи усилия за лично израстване. В крайна сметка, след като работят над себе си, те са в състояние да достигнат завидно ниво на ораторско майсторство. Техният стил е лаконичен, стегнат, говорят по същество, формулират най-важното, речта им се отличава със задълбоченост. Като прибавим към това и ненадминатото чувство за хумор на Сатурн, виждаме, че те могат да си изградят задълбочен и жив начин на общуване. А в крайна сметка в това се заключава и основният смисъл на това разположение.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.