Сатурн в Дева

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

Сатурн е планетата, управляваща организаторските ни способности и умението ни да се справяме със спънките пред нашите планове, ограниченията ни в живота и закъсненията във времето. От друга страна, Дева е методичен, практичен и добре организиран знак. Родените с това разположение притежават добри организаторски способности, здрав разум, практичен подход, методичност и способност да се задълбочават в детайлите на всеки проект. Но те могат да станат до такава степен перфекционисти, че да прекарват почти цялото си време, преработвайки отново и отново някои детайли, като изгубват от поглед общата картина на проекта. Известни са и като хора, които са в състояние да натякват постоянно на останалите да изпълняват задълженията си. Това може да подлуди всички, които нямат Сатурн в този знак.

Родените със Сатурн в Дева обикновено запомнят отлично номера и цифри. Повечето от тях имат математически, инженерни или научни способности. Периодично изпитват необходимост да останат сами, за да възстановят енергията си и да могат да се изправят пред света отново. Те предпочитат постоянно да бъдат заети с нещо. В момента, в който се окажат без работа и почувстват скука, те са склонни да се отдават на меланхолия и песимизъм. Ако не са заети с нещо, изпадат от една страхова невроза в друга. За тях е най-подходяща постоянната рутинна всекидневна дейност, която да не се променя често във времето.

Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е способността да се работи бавно и методично, с внимание към всяка подробност. Тези хора обикновено са скромни, сдържани и благоприлични. Те притежават голямо търпение и не поемат по прекия път, съкращавайки процедурите на работа. Имат силно развито чувство за дълг и никога не забравят своите морални и правни задължения. Отличават се с голямо благоразумие, предпазливост и умереност.

Разположението на Сатурн в Дева разколебава силно увереността им в собствените сили и възможности. В детството си те са изключително свенливи, боязливи и срамежливи. Дори в картите на тези, които са иначе доста екстровертни личности, има периоди, когато внезапно се проявяват гореспоменатите качества. В тези случаи Сатурн работи добре като предоставя необходимия баланс между екстровертност и интровертност. В картите на останалите, където срамежливостта е ясно изразена, това разположение води до дисбаланс. В такъв случай те трябва да приложат значителни допълнителни усилия, за да успеят да проявят талантите и способностите си напълно.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.