Сатурн в Овен

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

От една страна, енергиите, произхождащи от Сатурн, имат отношение към ограниченията и задръжките във времето. От друга страна, съответните енергии, присъщи на Овен, са свързани с действието и динамизма. Затова в разположението Сатурн в Овен е заложено голямо противоречие и Сатурн обикновено не се чувства добре в този знак. Родените с това разположение се люшкат постоянно между тези две противоположни енергии. Понякога те са силни и храбри, а в други моменти се съмняват в собствените си способности, страдат от липса на самоувереност и дори показват слабост на характера. Те трябва целенасочено да си изградят уравновесеност, за да избягват споменатите по-горе две екстремални ситуации. Тогава ще могат да предприемат действие, когато е необходимо, като проявяват здрав разум и практичност.

Сатурн се отличава с изключителни организаторски качества, Овен е отличен ръководител. Представителите на това разположение са родени да заемат ръководни постове и да бъдат начело. Те знаят какво искат и не се страхуват да се борят, за да го постигнат. Те желаят винаги да бъдат на първо място във всяка класация. Раждат се със силно развито чувство за съперничество. То ги подтиква към още по-смели дела и достижения. Към действие може да ги подбуди и липсата на достатъчна увереност в собствените сили. Те понякога си възлагат огромни за изпълнение задачи, просто за да докажат на останалите (и преди всичко на самите себе си) собствената си стойност. Едни от основните недостатъци на Овен са прибързаността и липсата на търпение и те могат да подкопаят иначе много добрата им работа. Би следвало да развиват в себе си по-голямо постоянство и настойчивост. Натрупването на стрес, вследствие на желанието им да постигнат множество неща за кратко време, може да доведе до мигрени и главоболия.

Овен се характеризира с известен егоцентризъм в поведението. Овните работят с голям плам, но вярват, че единствено те носят тежестта на плещите си. Трудно им е да възлагат задачи за изпълнение на останалите, понеже смятат, че другите никога няма да свършат възложените им задачи по начина, по който им е обяснено. Затова предпочитат да вършат всичко сами. Това може до известна степен да ги отчужди от колегите и подчинените им. Овен не само обича да е пръв и да ръководи. Той също така има голяма склонност да се бърка постоянно в работите на останалите и така обърква плановете им. Оттук произтича и желанието постоянно да наблюдават с какво се занимават останалите, да изменят и да „поправят“ свършените от другите задачи. Това е още една причина за отчуждението и досадата, изпитвани от хората около тях. Родените с това разположение би следвало да развиват по-голяма толерантност по отношение на чуждите действия. Както те самите се нуждаят от свобода и самостоятелност, така би трябвало да ги предоставят и на другите. В крайна сметка една работа може да бъде свършена „правилно“ по няколко начина и да бъде завършена успешно.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.