Сатурн в Рак

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

Родените със Сатурн в Рак обикновено имат изявена склонност да защитават хората и обстоятелствата, даващи им чувство за сигурност в живота. Възможно е настроенията им често да се променят. Те могат да се тревожат за своите близки и роднини, финансовата си сигурност, социалния си престиж и т.н. Много от тези тревоги и преживявания навярно произтичат от ниското им самочувствие. От друга страна, неувереността им в себе си и чувството, че не са обичани, най-вероятно произтичат от преживявания в детството. Обикновено единият или и двамата родители са имали големи изисквания към детето и не са показвали открито любовта си към него. Трябва да бъдат внимателни да не пренесат това отношение и към своите деца.

Понякога страдат от емоционална депресия. Изпитват подсъзнателен страх, че ако се отворят емоционално към другите и ясно изразят любовта си, ще бъдат наранени и отхвърлени. Този страх не им позволява да изразяват чувствата си и затова са възприемани като студени и слабо емоционални. Като резултат, другите не искат да бъдат въвлечени в емоционална връзка с тях. Стига се именно до ситуацията, от която хората са се страхували най-много от самото начало. Трябва да разберат, че подсъзнателните им страхове (много от които произхождат от детството) са първопричината те да бъдат емоционално отхвърляни от другите. Обикновено нуждата от емоционална сигурност ги води към формирането на стабилен брак. Тази нужда също се корени в преживяванията им от миналото. Ако бащата е бил силно авторитарна фигура в семейството или родителите са се разделили рано, то подобни събития са оставили силна следа в съзнанието на детето. То може да се е чувствало беззащитно, като безпомощна играчка в ръцете на съдбата. По-късно в живота си порасналото вече дете се старае с всички сили да вземе нещата в свои ръце. Така или иначе, родените със Сатурн в Рак трябва да се научат да изразяват чувствата си. В противен случай винаги се стига до проблеми с партньора. Това би подкопало чувството им за сигурност, от което те така много се науждаят.

Сатурн отразява начина, по който ни говори нашият вътрешен глас, а Рак е знак, който има отношение към емоциите и чувствата. Вътрешният глас може да звучи приблизително така: „Ако го направиш, знаеш, че това, което ще се случи послед, няма да ти хареса, нали така? Защо тогава изобщо да го правиш? Не мислиш ли, че ще нараниш емоционално ближния си, ако постъпиш по този начин?“ Причината, поради която вътрешният им глас звучи по този начин, отново се корени в това, че те, като деца са били подложени на значителен емоционален натиск. Родителите им са отдръпвали веднага любовта си, ако детето не е постъпвало по очаквания начин. За родените със Сатурн в Рак е важно да си направят правилен самоанализ и да приключат с тази тенденция, защото в противен случай тя може по подсъзнателен негативен начин да управлява (а в крайна сметка дори и да разруши) семейството им и връзките, които вече са създали.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.