Сатурн в Риби

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

Сатурн ни изправя пред задръжки, ограничения и изпитания, за да ни направи по-издръжливи и по-силни в съответната сфера на живота, обозначена от знака и дома, в който се намира. Риби е изключително духовен, чувствителен и надарен с богато въображение знак. Присъствието на Сатурн в Риби размива границите между личното его на индивида и това на останалите хора. Затова родените с това разположение често се чувстват свързани ведно с всички останали. Те често се трудят неуморно (Сатурн), за да помогнат всеотдайно (Риби) за правилното развитие (Сатурн) и духовното израстване (Риби) на човечеството (Риби).

За Сатурн знаем, че е дисциплиниран и целенасочен. Но когато е разположен в хаотичните Риби, неговата дисциплинираност и целенасоченост придобиват разхвърляна окраска. Да речем, че тези хора са се захванали с дългосрочен проект или задача. Всеки ден те работят по него. Обаче, в дневната суматоха винаги възникват някакви допълнителни задачи, които също изискват тяхното внимание. Тогава те се отклоняват, за да ги изпълнят, но пък реализацията на техния основен проект се забавя. Понякога могат да загубят много ценно време в хиляди маловажни неща. Вместо да се разпиляват, те би следвало да определят правилно своите приоритети и да се концентрират само върху най-важните си планове. С други думи, организационните възможности на Сатурн не са на най-голяма висота в този знак и имат нужда от подобрение.

Интуицията им в никакъв случай не бива да бъде подценявана. В ранните години на живота си те вероятно не знаят как да я използват правилно и дори не са уверени дали изобщо притежават този дар. С напредването на годините и с натрупването на повече житейски опит, те я развиват до много голяма висота. Могат да се научат как да се вслушват в интуицията си и как да извличат от нея максимална полза. От една страна, знакът на Риби е свързан с духовното развитие, а от друга страна, Сатурн управлява практическите постижения в материалната действителност. Следователно родените с това разположение имат реалната практическа възможност да превъплътят в живота голяма част от своите духовни мечти и идеали. Затова можем да наречем тези хора практични идеалисти. Те се отнасят към живота с голяма сериозност и могат по забележителен начин да претворят на практика много от духовните си стремежи. Аспектите на Сатурн естествено са извънредно показателни в това отношение.

Понякога родените с това разположение живеят с мисълта, че всички проблеми, с които се срещат в живота, са директно следствие от техни решения и постъпки в предишни животи. И в повечето случаи са абсолютно прави. Особено кармичен е ретроградният Сатурн в Риби. Това са много стари духове, прераждани многократно, които в настоящия си живот са дошли да поправят предишни грешки, указани от дома и аспектите на Сатурн. Тук трябва да направим уточнението, че когато определяме даден дух като стар, това просто означава, че той има зад гърба си множество прераждания. Това не го прави автоматически изключително напреднал или издигнат (макар някои от тях действително да са такива). Има много случаи на стари духове, които в продължение на хилядолетия са правили грешка след грешка и остават почти на едно място. Но все пак общото правило е, че след като на тези духове им е била дадена възможността многократно да се прераждат на нашата планета, то те се намират в по-добра позиция, отколкото останалите, които нямат зад гърба си такъв опит.

Представителите на това разположение много силно усещат чуждата болка. Това ги поставя в добра позиция, ако изберат да се грижат за по-онеправданите хора. Те биха се справяли много добре, ако помагат на тези, които се нуждаят от милост, състрадание и подкрепа. Някои могат да работят в институции като болници, затвори, училища и др. Други избират работа, далече от хорските погледи. По този начин те избират да се трудят упорито на заден план и оттам да дават своята безценна помощ.

Сатурн по природа е песимист. За жалост, разположението му в пропитите с човешка болка Риби още повече усилва това негово качество. Затова тези хора може да страдат периодично от депресия, черногледство и песимизъм. Те реагират изключително емоционално на негативни личности и ситуации. Особено силно са склонни към депресивни състояния в моменти, когато смятат, че животът се е отнесъл с тях прекалено сурово и несправедливо. Имат нужда да развиват в себе си по-голяма вяра в бъдещето и да престанат да се тревожат ненужно за миналото. Ако успеят да не се въвличат твърде емоционално в чуждите проблеми, ще бъдат в състояние да помогнат на останалите още повече. Най-бързият и сигурен начин за постигането на духовно развитие и напредък е да поставят себе си доброволно в служба на останалите, без да искат нищо в замяна. Друг безопасен и сигурен път за постигането на божественото при тях е преподаването на това, което те самите са научили от личния си опит в живота.

Изобщо саможертвата, която е ключова дума за Рибите, няма начин да не се прояви при наличието на Сатурн в този знак. В коя именно област на живота ще стане това зависи много от разположението на тази планета по дом, а начинът по който ще се извърши тази саможертва, е определена от аспектите. Тези хора притежават смирение, покорност, скромност, състрадание и съпричастност към човешката болка. Понякога погледът им към живота е изключително песимистичен. Когато са изправени пред големи проблеми, може изобщо да загубят надежда за положителен изход от ситуацията, но в останалите части на картата могат бъдат открити други елементи, които да способстват за преодоляването на този проблем.

Сатурн в Риби дарява с огромен творчески потенциал, който трябва да намери практическо приложение. Някои от тях например развиват големи способности в определен занаят или професия. Други проявяват литературен талант. Понякога талант присъства, но човекът е прекалено стеснителен или неуверен в собствените си сили, за да го прояви. Тогава би било добре близките му да го окуражават, за да проявява повече смелост и настъпателност при разгръщането на способностите си. Такава дъгосрочна подкрепа би била най- доброто емоционално вложение, което ще се отплати след време с всичките си дивиденти. Настроенията на тези хора се променят драматично без някаква видима причина. Склонността им към тревоги и безпокойство се усилва от това разположение, особено ако такива тенденции се откриват и на други места в картата и се превръща в основен проблем, ако Сатурн е негативно аспектиран към Луната, Меркурий, Нептун или Уран.

Риби е знак, придаващ силна неувереност в способностите си. Картата трябва да бъде внимателно разгледана, за да се види дали и на други места има липса на достатъчно увереност в собствените сили. Ако това е така или ако Сатурн или Нептун са персонални планети, които получават отрицателни аспекти, липсата на самочувствие се превръща в основен проблем. На родените с този знак може да се препоръча да поглеждат периодично назад и да се поздравяват за постиженията си в миналото. Така те биха могли постепенно да развият в себе си повече вяра, че могат да се справят и с бъдещите предизвикателства на живота.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.