Сатурн в Скорпион

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

Когато Сатурн се намира в Скорпион, се раждат хора, отличаващи се с голям интензитет на емоциите, силна решимост за постигане на желаните цели в живота и невероятно богата наситена и дълбока гама от всевъзможни вътрешни чувства и преживявания. Една част от тези емоции са положителни, възвишени и достойни за възхищение, но друга част може да се характеризира с подчертано мрачна окраска и негативна задълбоченост. Сатурн управлява вътрешния живот на човека и неговите най-дълбоки душевни кризи (които в крайна сметка водят до духовен растеж и развитие), но Сатурн в Скорпион е еталонът за пословичната борба между силите на светлината и силите на мрака, като битката се води в душата на човека. От това кои сили ще вземат превес, зависи цялостното по-нататъшно развитие в живота на индивида. Той може да се извиси до много високо стъпало на духовно развитие, а може да изпадне в почти безнадежден негативизъм и отрицание на живота като цяло. Аспектите на Сатурн и разположението му по дом могат да дадат повече допълнителна информация за това към коя страна е най-вероятно да се наклонят везните във всеки отделен случай.

При родените с това разположение се забелязва сериозна, потайна и дълбока замисленост. Това качество се проявява дори при хората, които иначе се отличават с общителност и екстровертност. Самото наличие на Сатурн в Скорпион, независимо от всички останали разположения в картата, внася сериозен, замислен, прикрит и тъмен аспект в личността. За щастие, Сатурн управлява не само сериозността, но и чувството за хумор. Този факт може частично да компенсира тъмния интензитет, характерен за Скорпион. Тези хора се отличават с голяма решимост, непоколебимост и твърдост на волята. Наситеността и силата на емоциите им ги подкрепят за достигането на желаните цели и задачи в живота. Тъй като и двете енергии на това разположение имат отношение към парите и властта, то и родените с него имат засилен афинитет към печеленето на пари и инвестициите. Те се раждат с изключителен финансов нюх и обикновено се справят много добре на пазарите за акции, в големите многонационални корпорации и на международните търговски борси. Те се трудят много и полагат големи усилия, за да постигнат успех. Дори ако основната им жизнена мотивация е просто натрупването на пари и материални притежания, то това разположение по дефиниция им гарантира успех.

За тях е много важно да развиват в себе си и по-високи измерения в случай, че им липсват по рождение. Например освен всичко друго, те би трябвало да са въвлечени емоционално в професията си, би трябвало да я обичат и да я упражняват с голямо желание и ентусиазъм. Вегетирането на добре платена служба, която не предлага емоционално удовлетворение, много скоро би довело до появата на мрачни и негативни мисли. А оттам – до редица нежелателни последствия и във физически план. Ако печеленето на пари и постигането на престиж и власт се превърнат в самоцел, това също би имало значителни негативни последствия. Ако се забелязва такава тенденция, родените с това разположение би трябвало да си направят задълбочен самоанализ, за да открият първопричините, водещи до подобно поведение. Нерядко зад стремежа към власт откриваме липса на вяра. Ако даден човек има твърда вяра в доброжелателността и милосърдието на светлите и съзидателни духовни сили, тогава той приема с готовност всичко, което му поднася животът.

Желанието за власт, надмощие и контрол на всяка цена, почти винаги говори за несъгласие с Божествения план и разкрива твърдото намерение на индивида непременно да измени хода на нещата. Почти във всички случаи опитите да бъде променен кардинално ходът на предопределените събития завършват с крах и носят сериозни кармични последствия. Затова родените със Сатурн в Скорпион би следвало да работят не против създадения Божествен порядък, а в съзвучие с него. В крайна сметка, това означава да приведат своите собствени стремежи, цели и въжделения в хармония с Божествения план за развитие. Така тяхната яростна вътрешна борба би стихнала и те биха могли да живеят живота си в душевно равновесие, покой и умиротвореност.

По принцип Сатурн винаги се старае да ограничава и възпира. Следователно тази планета по дефиниция се старае да въведе известни граници при желанието на Скорпион да харчи пари, за да задоволи страстите си. От голямо значение тук са разположението и аспектите на останалите планети, които също имат афинитет към харченето на пари, по-специално Венера и Юпитер. Ако тези две планети се намират в знаци, които лесно се отдават на задоволяването на желанията за удоволствия и в картата като цяло преобладават положителните аспекти, тогава наличието на Сатурн в Скорпион не би било достатъчно, за да предотврати отдаването на любимите пороци, като например прекомерно ядене, пиене, пушене, секс и прочие. Ако обаче Сатурн прави задържащи аспекти и те са подпомогнати от останалите фактори в картата, споменати по-горе, съществува способност за самодисциплина и самоконтрол.

Обикновено възникват известни трудности при общуването с родените със Сатурн в Скорпион. Основно това се дължи на секретността и потайността на този знак. Останалите инстинктивно чувстват, че в душите им работят вид мощни електростанции, които произвеждат огромно количество енергия. Скорпион обаче се старае с всички сили да скрие този факт, понеже качеството на произвежданата енергия може да бъде както съзидателно, така и разрушително. Поради секретността на действията, които се разиграват в дълбините на душевността им, останалите хора могат да се отнасят към тях с определена резервираност. Те просто не раз бират какво точно става в душите им и инстинктивно се отдръпват. Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е силата и мощта на Скорпион да се комбинира с предвидливостта и прозорливостта на Сатурн. Каквото и да предприемат, родените с това разположение го правят с голяма сила на волята, напрегнатост и интензитет. Сами по себе си тези качества са вече половината от залога за успеха на която и да било задача.

Обратната страна на медала се проявява в склоността им към натрапливи и негативни мисли. Някои от тях се раждат със склонност към жестокост или желание да причиняват болка и страдание както на себе си, така и на останалите. В някои крайни случаи, веднъж поставили си цел, те могат да не се спират пред нищо. Могат да използват абсолютна безскрупулност, безжалостност и дори жестокост, за да я постигнат. Ако разпознават в себе си заложбите на подбни качества, за тях е препоръчително да развият по-дълбоки знания за духовната наука и по-специално за законите на кармата. Тогава биха били способни да взимат добре обосновани и мъдри решения. Сатурн в Скорпион има способността да разбира много по-добре от всяко друго разположение основните духовни закони за последиците от всяко действие. При добро желание родените с него могат да виждат много по-ясно от останалите причинните връзки между всяко действие в живота и неговите последици. Така че те са в много добра позиция да разберат причините, поради които са се родили с такова планетарно влияние и да предвидят последствията, които ги очакват в бъдеще, ако решат да следват подобен път. В най-добрия случай, те се учат да развиват в себе си повече смиреност, търпение, съчувствие и разбиране към останалите. Така изчистват от себе си негативната карма, натрупана от миналото и започват да жънат плодовете на по-смирен, духовен, колоритен и умиротворен духовен живот.

Трябва да се научат как да се разделят с някои от своите страсти. Вместо да се борят яростно за постигането на желанията, произтичащи от тяхната по-ниска инстинктивна природа, би трябвало да се научат как да се отказват от тези свои желания, ако не са в съзвучие с правилното им духовно развитие. Същото се отнася и до телесните функции. Във физически план Сатурн в Скорпион често се проявява като запек. Това е физическо проявление на невъзможността за освобождаване, елиминация и отпускане. Хемороиди също са възможни. „Бутилирането“ на гнева може да доведе до пясък или камъни в бъбреците или жлъчката.

Възможно е да се появят и усложнения в сексуалния живот. Често родените със Сатурн в Скорпион не могат да се отпуснат и да изпитат непринудена наслада от сексуалния акт. Затова те могат да чувстват неудоволетворение в тази област, което води до проблеми в други сфери на живота. Те инстинктивно разбират, че без удовлетворение в сексуалния си живот, не могат да се чувстват щастливи по принцип. Затова имат склонност да не дават свобода на партньорите си и почти да ги задушават в плътните си прегръдки. Тяхната ревност може да бъде пословична и в някои крайни случаи да стане неуправляема. Може да бъде съпроводена с подозрение, гняв, желание за контрол на ситуацията на всяка цена, явна или скрита манипулация и т.н. При това положение партньорът рано или късно прави опит да напусне връзката, което води до още по-големи страдания и мъчения.

Единственият начин да предотвратят подобен ход на събитията е да се борят ожесточено със своята ревност. Ревността като чувство по принцип не е нищо друго, освен страх! Страх от превъзходството на другия. А всеки страх е парализиращо чувство, водещо към стагнация и провал. Затова за много от родените със Сатурн в Скорпион борбата за преодоляването на собствената им ревност, може да се превърне във водещ жизнен мотив. Това е необходима предпоставка както за наличието на дълготрайна и щастлива връзка, така и за запазване на добро състояние в сферата на здравето.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.