Сатурн в Стрелец

65_Ivan_Akimov_Saturn_with_sythe_cutting_Amur_s_wings_1802

Това разположение дарява с желанието и способностите за облагородяване чрез дисциплинираност, обективност и стремеж към съвършенство. Родените със Сатурн в Стрелец разбират, че за постигането на тази цел са необходими морални импулси от възвишените религиозни или духовни стремежи, както и справедливи социални закони. Те са склонни към благотворителност, филантропия и изобщо желаят да видят цялостно подобряване в състоянието на човечеството. Те държат на думата си и се отличават с репутация на честни, доблестни и уважавани хора. Знаят какви са техните отговорности и не се стараят да ги избягват. Възгледите им са философски. Имат склонност към изучаване на закона, правото, различните култури, религии и философски системи. Стават добри ръководители и администратори. Могат да обединяват интересите на различни обществени групи.

Те притежават способността да развият максимално своя интелектуален и философски потенциал (Стрелец) чрез задълбочени и постоянни усилия (Сатурн). Наличието на тази планета тук засилва стремежа към познание и себепознание, като при това елиминира до голяма степен незадълбочеността, характерна за Стрелец. Стремежът към самоусъвършенстване също е засилен. Те могат да се концентрират върху изпълнението на определени цели и притежават достатъчно енергия и постоянство, за да ги постигнат. Отличават се с правдивост. Това се проявява в начина им на мислене, изказване и поведение.

Сатурн управлява вътрешния живот и дълбоките кризи в човешкия живот. Знакът, в който се намира тази планета, хвърля светлина върху естеството на вътрешния живот и показва начина, по който индивидът посреща кризисните ситуации в живота. Можем да твърдим, че на родените с това разположение са свойствени опитмизъм и философско отношение. Те посрещат трудните и опасни ситуации в живота си смело и с вяра, че нещата ще се оправят сравнително бързо и лесно. Тези техни качества се проявяват доста отрано. Нерядко деца с това разположение изказват мисли и становища, които подсказват, че далеч са изпреварили връстниците си в интелектуално и философско отношение. При това изказванията им, макар и сериозни, звучат непринудено и естествено. Още от ранна възраст те не се колебаят смело да изразяват мнението си дори когато то значително се различава от общоприетото становище по въпроса. Това тяхно качество се запазва и по-късно през живота.

В това разположение се чувства известно противоречие, тъй като Сатурн по определение е планетата на задръжките, песимизма и ограниченията, докато Стрелец управлява оптимизма, бодростта и ведрото настроение. Коя от тези две сили взима превес? Общото правило тук е да се разгледа силата на Сатурн и качеството на аспектите му. Ако тази планета не е персонална и/или преобладават положителните аспекти към нея, тогава оптимизмът е по-силен и индивидът има достатъчно увереност в собствените си сили да върви напред. Ако обаче Сатурн е персонална планета (Слънце, Луна или асцендент в Козирог) и/или прави повече отрицателни аспекти, надделява най-вече възпиращото му действие. В такъв случай вътрешният глас на човека (Сатурн) може да му казва, че той не е способен на абсолютно нищо! Тогава е за препоръчване развиването на повече самоувереност чрез по-обективното признаване и получаване на удовлетворение от всички достижения и вече постигнати цели. Така индивидът може да получи повече увереност, че ще се справи успешно със задачите си в бъдеще.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.