Слънце във Водолей

(Зодия Водолей)

21 януари – 19 февруари

23Aquarius

Родените под знака на Водолей са приятелски настроени, дружелюбни, самостоятелни, оригинални и независими. Те обикновено са оптимистично настроени, дори когато преминават през трудности в живота. Те рядко губят надежда и това тяхно качество им помага да вървят напред. За тях приятелството и принадлежността към определена група, организация или общество често са по-важни от интимните им взаимоотношения с определен човек. Това е така, защото те имат способността да виждат „голямата картина“ за обществото като цяло. На съзнателно или подсъзнателно ниво те искат всички да живеят добре. Съзнават, че много хора по света живеят в много по-лоши условия. Разбират, че щастието на един човек не може да бъде построено върху нещастието на друг. Затова се ръководят от желанието всички хора по света да живеят в съгласие, братство и равенство. Оттук произтича и добронамереността, която излъчват към останалите.

Водолей се отличава с изключителна оригиналност. Затова макар и да настояват за равни права, същевременно зачитат правото на всеки член на колектива да бъде уникален и да притежава неповторима индивидуалност. Те често могат да предвиждат тенденции, които ще се проявят в обществото след много години. Затова, съзнателно или несъзнателно, се придържат към линия на поведение, която се вписва в тези тенденции. Това поведение обаче, често остава неразбрано от останалите, изглежда странно или ненормално. Понякога другите окачествяват Водолея като пристигнал от друга планета, друга галактика или друго измерение. Впрочем, понякога това може да бъде основателно. Важното тук е да се разбере, че оригиналността, непредсказуемостта и чудаческото поведение на Водолея са резултат от способността му да се настройва на определени вълни, които идват от бъдещето.

Всички знаци на Зодиака имат своя определена мисия и са надарени със специфични способности и таланти, за да могат успешно да я изпълнят. Задачата на Водолея е да намира нови пътища и решения на възникналите проблеми. Без този знак човечеството би затънало в рутинно и еднообразно поведение. Очевидно някой трябва периодично да го изважда от това летаргично състояние и да му посочва нови пътища и решения на проблемите. Тази задача е поверена на Водолея. От друга страна, за да може да я изпълнява успешно, на този знак е дадена способността да предвижда бъдещите тенденции и да вижда нещата от такъв ъгъл, под който никой друг не би се досетил да ги разглежда. Много хора, родени под този знак, правят това несъзнателно, но така или иначе го правят.

За да може да изпълнява мисията си успешно, на този знак му е необходимо да бъде независим и самостоятелен. Задачата на Водолея е да работи за цялото общество и да подобри условията на живот за всички. Затова този знак на Зодиака в сравнение с останалите знаци изпитва най-големи трудности да се задоми. Оттук произтича и характерният им тип поведение – те са много приятелски настроени, особено когато се намират сред общество, но винаги се държат на определена дистанция, когато става въпрос за твърде близки или интимни взаимоотношения.

Водолей е въздушен знак, а елементът въздух се свързва с интелектуалността. Въздухът е необходим на родените с този знак не само в преносен, но и в буквален смисъл. Те имат изключително оригинално мислене, настроени са философски и са способни да разсъждават логично и аналитично. Въздушният елемент не притежава много физическа енергия. Това качество е свързано с огъня. Затова, ако тези хора нямат други планети в огнени знаци, нивото на физическата им енергия е относително ниско. Поради тази причина хората, родени с това разположение, могат да не довършват започнатите от тях проекти. Те трябва да имат реалистично отношение към броя на задачите, които могат да изпълняват едновременно. Това би им позволило да съхраняват енергията си само за важните проекти, за да ги доведат до успешен край.

Обикновено родените под знака на Водолей се вписват добре в колектив. Естествено, те винаги проявяват своята оригиналност и изобретателност, но нямат особени търкания с другите. Не обичат сплетните, задкулисните игри и клюките. Те се стараят по възможност да избягват конфликтните ситуации и директната конфронтация. Но винаги са готови да защитят своето мнение, особено ако става въпрос за принципи, идеали или идеи. Те винаги са готови да обсъждат нови концепции. Но им липсва търпението да работят с хора, които са винаги затворени за новото и постоянно се противопоставят на промените. От друга страна, самите Водолеи понякога се противопоставят на определени решения просто от инат или защото искат да бъдат различни от останалите. Те не обичат рутинната работа, но могат да се адаптират добре, ако това е неизбежно. Често не спазват установените крайни срокове. От тях не следва да се очаква да бъдат точни и да се появят навреме за определените срещи.

Водолей е един от фиксираните знаци, затова и неговите представители трудно подлежат на промяна. Обикновено в младостта си тези хора се намират в първите редици на новаторите и са твърде напредничави за времето си. След години обаче, нещата в живота се променят, а родените с това разположение може да останат фиксирани в своите идеи и убеждения. Когато за първи път им се споменава нещо подобно, реакцията им обикновено е да отричат. Но задълбоченият анализ почти винаги показва, че Водолеите трябва периодично да преразглеждат идеите и убежденията, които изповядват, и да сверяват часовника си с времето. Това важи особено за тези, които са преминали вече във втората или третата фаза от живота. (Обикновено хората навлизат във втората фаза на живота към четиридесетгодишна възраст, а в третата към шестдесетата си година.)

Водолей е въздушен знак и в интимните си отношения поставя ударението главно върху общуването и комуникацията с партньора, не толкова върху секса. В личните си взаимоотношения те не обичат да се налагат и да обсебват. Не приемат подобно отношение и към себе си. Клаустрофобични отношения, изпълнени с ревност и желание от страна на партньора да ги обсеби напълно, може да ги извадят от равновесие. Те търсят интелектуална връзка, основана на приятелски отношения, където и на двамата партньори е предоставена голяма свобода на действие. Тъй като са силно независими и самостоятелни, родените под този знак се женят или доста късно, или въобще не се женят. За тях бракът е институция, която подлага личната им свобода на голямо изпитание. Тъй като бракът свързва партньорите в едно цяло, той предполага ограничения, както в психологически, така и във физически план. Обаче, веднъж решили се на тази стъпка, те обикновено са доста верни на своите партньори и сформират дълготрайни и стабилни връзки. В тяхното поведение почти винаги присъства определен романтичен елемент. Те изпитват силни чувства, но обикновено не ги показват, особено когато се намират на обществено място или в компанията на други хора. Затова имат славата на студени и безчувствени. Положението на Венера е важно в този случай, тъй като може да модифицира до голяма степен тяхното поведение в тази сфера.

Нуждата да бъдат самостоятелни, независими и оригинални се проявява още в ранното им детство. Понякога като деца могат да показват голямо твърдоглавие и инат. В такъв случай може би е по-добре родителите да предложат на детето да направи точно обратното на това, което те желаят от него, ако искат да постигнат желания ефект. Още от ранна възраст те са много приятелски настроени към останалите. Това важи не само за съучениците им в училище, но така също и за непознатите, които срещат на улицата. Те с готовност могат да се качат в колата на някой непознат. Това може да бъде особено опасно. Затова е важно родителите им още от ранна възраст да ги инструктират да не правят това. Тези деца се нуждаят от такава атмосфера в училище, която да позволява разгръщането им като уникални личности. Учебни заведения, където акцентът е поставен върху реда, дисциплината и точното зазубряне на академичен материал, е противопоказен за Водолея. Те обаче са рационални и винаги се вслушват, ако им се предостави добър аргумент. Това е положително качество, което им помага през целия живот.

Като родители Водолеите възпитават децата си в атмосфера на свобода, независимост и оригиналност. Почти винаги имат лично индивидуално отношение към образованието на децата си. Не бива да забравят, че децата им може да са много по-консервативни от тях. Децата не бива да бъдат тласкани да вървят по даден път, ако те самите не желаят това. Детето може да се нуждае от дисциплина, рутинна дейност и традиционно възприемане на света. Родителите Водолеи трябва да разберат и да се съобразяват с това, независимо дали им харесва или не. Трябва също да си задават от време на време въпроса дали се движат в крак с времето. Не бива да смятат, че разбират всяка нужда на детето. Трябва да се научат действително да слушат какво им казват техните деца и периодично да си сверяват часовника с възприятието на младото поколение. Независимо от всичко, Водолеите обикновено са много добри родители, които се стараят да играят ролята на катализатор, за да могат талантите и способностите на техните деца да се проявят оптимално.

Родените под знака на Водолей приемат извънредно мъчително ситуациите, когато се налага да чакат продължително време, за да се вземе определено решение. Ако решението е взето внезапно, независимо какво е то, те бързо могат да се приспособят към него. Ако им се налага да чакат дълго за нещо или ако чувстват, че нещо ще се случи, но не знаят точно кога, това може да съсипе психиката им. Например те не бива да живеят в мизерно и окаяно състояние на духа десет години преди да се пенсионират, понеже са в очакване на това събитие. Те трябва постепенно да си създават нови интереси, хобита и увлечения, за да може преходът да се извърши плавно и безболезнено. В най-добрия случай те могат да си разработят план за действие след пенсионирането за извършване на дейности, които даже биха подпомогнали бюджета им.

По отношение на здравето слабите места на Водолей са кръвообращението, нервната система и глезените. Като представители на въздушен знак, те се нуждаят от чист въздух. Трябва да се занимават с редовни упражнения, в които има по-скоро някакъв забавен елемент, отколкото да бъдат еднообразни и изтощителни. За тях е най-подходящо да приемат лека, но питателна храна. Обикновено предпочитат сравнително студен климат. Зимно време трябва да се обличат с дрехи, които не пропускат вятър и са топли, като в същото време не ограничават свободата на движенията им. Тъй като глезените се управляват от Водолей и може да са уязвими, препоръчително е те допълнително да бъдат упражнявани и укрепвани. Високи обувки, които предпазват глезените от изкълчване са препоръчителни за родените под този знак, особено ако обичат ските и зимните спортове.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.