Слънце в Риби

(Зодия Риби)

19 февруари – 20 март

24Pisces

Знаците на Зодиака не са създадени едновременно, а последователно, като първият е Овен. Това ясно проличава в нарастващите вибрации, които стават все по-сложни и комплексни с напредването по зодиакалния кръг. Освен това тъй като има дванадесет знака на Зодиака и четири стихии, всяка стихия се повтаря три пъти. Първия път тя се изявява с най-чистата си първоначална енергия, втория път става по-комплексна, докато третия път се проявява на най-високото си ниво. Риби е последният знак на Зодиака и затова е най-сложният и най-комплексният. При него вибрациите на водната стихия, които управляват емоциите, чувствата и преживяванията, достигат своя апогей.

Това особено силно проличава в любовните отношения на Рибите. Те са изключително сантиментални и романтични в любовта. Нептун, който е планетата-управител на този знак, има доста нереалистичен и неясен поглед върху действителността. Много често тези хора поставят обекта на своите чувства на пиедестал и го боготворят. След известно време с учудване забелязват, че всъщност любимият им човек е от плът и кръв и притежава някои недостатъци. Тогава те претърпяват жесток срив на мечтите и идеалите си. Свалят любимия от пиедестала и го захвърлят в калта, а те изживяват огромно вътрешно разочарование.

Ако попаднат в такава ситуация, би трябвало да осъзнаят, че самите те са създали предпоставките за това. На първо място, не бива да поставят никого на пиедестал, защото всеки притежава както положителни, така и отрицателни черти. На второ място, не бива да реагират прекалено остро при наличието на недостатък в партньора. Ако изведнъж забележат, че даден човек притежава определени недостатъци, това най-вероятно означава, че те винаги са били налице, но те просто не са ги забелязвали или не са им обръщали достатъчно внимание. Правилният подход не е в изхвърлянето на бебето заедно с мръсната вода. Ако действително обичат някого, то трябва да го приемат такъв, какъвто е, заедно с положителните и отрицателните му черти.

За съжаление, понякога Рибите разбират това съвсем превратно. Някои от тях са съгласни да живеят с партньора си на всяка цена и при всички обстоятелства. Съгласни са да търпят унижения, психически тормоз, даже физическо насилие и всевъзможни други издевателства. Те вярват, че по този начин някак си ще накарат партньора си да се промени. Представят си, че в един прекрасен ден, те ще се събудят от този кошмар, партньорът им ще бъде нова личност и те ще заживеят весело и щастливо. Но това са илюзии. Това, от което би трябвало да се оттърсят, е друго – неточната представа, че действителността е различна. Мечтите им не биха се превърнали в реалност, ако продължават да фантазират.

Това е трудно постижимо за представителите на тази зодия поради самото естество на техния знак. Сред основните ключови думи за Риби са „богато въображение“ и „необятна фантазия“. Ако те желаят да извлекат максималния потенциал от това разположение, би трябвало да се стараят да приложат на практика извънредно смелия полет на мечтите си. Например мнозина от родените под зодия Риби правят успешна кариера в областта на изкуството – живопис, музика, театър, кино, танци и понякога литература. Ако талантът им успешно бъде насочен към практическа реализация в някоя от тези сфери, тогава всичко би било отлично. За съжаление, съществува и втора категория хора със Слънце в Риби, която тотално се отпуска по течението, затваря се в собствения си измислен свят и пропилява живота си, без да може да постигне каквото и да било. Така че „бягство от действителността“ е също ключово определение за този знак.

Всички представители на тази зодия правят някакъв опит да избягат от действителността. В най-безобидния случай това може да се проявява просто като празно мечтателство, лоша организация и отнесеност. В по-сериозните случаи организмът развива зависимост към такива вредни субстанции като тютюн и алкохол. Рибите имат славата на хора, които могат да злоупотребяват и с двете. В най-тежките случаи може да се стигне до наркомания и злоупотреба с наркотици и опиати. Рибите трябва да са много внимателни, тъй като организмът им има особено голяма предразположеност към изпадането в силна зависимост от подобни субстанции.

Символът на този знак е изобразяван във вид на две риби, плуващи в противоположни посоки. Едната от тях плува надолу, по течението, другата нагоре, срещу течението, а те двете са свързани по средата с въже, което е хоризонтално разположено. Това е много интересен символ с изключително дълбок смисъл. Тук ще представим само най-повърхностната му интерпретация. Очевидно е, че едната риба, която плува надолу, се е оставила по течението и се намира в състояние на регрес. Другата, която плува нагоре срещу течението, се намира в състояние на прогрес. Движението нагоре изобразява духовен стремеж и постепенно освобождаване от принудата на материалното, докато движението надолу означава бягство от действителността и още по-голямо обвързване с материята.

Въжето е усукано от множество нишки, символизиращи земните ограничения. Всички те заедно ни придържат здраво към Земята, т.е. духът ни е закрепен към земното. Въжето е разположено хоризонтално, подобно на линията на хоризонта. Всъщност хоризонтът не е нищо друго, освен пресечната линия, образувана при пресичането на двата свята – духовния (небето) и материалния (Земята). Казано иначе, нишката, свързваща двете риби, призовава представителите на този знак да намерят златното сечение между изключително големия си потенциал за духовни прозрения и нуждата да реализират тези прозрения в материален план.

В този символ ясно се виждат дуализмът и диалемата на този знак. Риби, както е известно, е един от двойните знаци на Зодиака, следователно неговите представители могат да тръгнат по един от двата пътя на развитие. Едните от тях цял живот плуват по течението. Те възприемат живота в материалната действителност като прекалено сложен и труден. За тях е несравнимо по-лесно да си изградят красиви въздушни кули, където не им се налага да се сблъскват с трудностите на ежедневието. Другите плуват срещу течението. Те използват силната си интуиция, въображението и идеализма си, за да променят съществуващите примитивни условия в земен план към нещо по-добро и по-възвишено. Към коя от тези две категории ще се насочи конкретният представител на тази зодия зависи от практическата насоченост на картата като цяло. Общото правило е да се види доколко е застъпен земният елемент в картата. Ако в картата има наличие на поне 2-3 планети в земни знаци, тогава всичко би трябвало да се нареди. При положение обаче, че земният елемент напълно отсъства, тогава има голяма вероятност голяма част от потенциала на дадения човек да остане в сферата на пожеланията и да не бъде реализиран на практика. Ако това е така, той трябва усилено да се бори да развие в себе си известна практичност.

Всеки знак на Зодиака бил създаден, за да изпълни строго определена важна мисия в живота. За лесното ѝ осъществяване, Създаделят снабдил всеки от тях с неповторим талант. Използвайки този талант, всеки от знаците е в състояние да изпълни своята мисия. Когато дошъл ред на последния знак на Зодиака, на Рибите, Създателят им възложил възможно най-трудната мисия. Тя се състояла в това да се събере цялото човешко страдание, което съществува в света, и да се върне обратно при Създателя. Той искал всяка човешка сълза, проронена някога на Земята, да стане негова собствена сълза. Страданието и болките на хората не са причинени от Създателя. Те са предизвикани от погрешното разбиране и приложение на неговите идеи. Всеки път, когато дадена негова идея бъде разбрана неправилно, тя води до страдание.

Следователно мисията на Рибите е в това да проявяват състрадание, милост и съчувствие към всички страдащи хора по света. Така те им дават сили да се изправят отново на крака и да продължат напред. Това е най-трудната задача. И за да могат да я изпълняват успешно, на Рибите също така е дадена и най-голямата дарба – това е единственият знак на Зодиака, който има способността да разбира Бога! Това разбиране е дадено само на Рибите и на никой друг. Създателят е направил така, че те да не могат да обменят това свое знание с никой друг от останалите знаци. Затова всеки път, когато се опитват да кажат това, което знаят, останалите или не ги разбират, или не ги слушат. Затова Рибите имат славата на знак, който се отличава със замъгленост, неясност, зареяност в облаците, непрактичност и т.н.

Рибите се отличават с много силна интуиция и въображение. Те могат да бъдат и извънредно емоционални. В един момент могат да бъдат изключително щастливи, а в другия – крайно нещастни. Причината за тези резки промени в настроението са от изключително дълбоко емоционално естество. Те са винаги готови да помагат на останалите хора и посвещават с удоволствие голяма част от времето си на тази задача. Изглежда, че те са най-щастливи именно тогава, когато могат да служат на останалите. За тях най-краткият път да стигнат до Бога е да поставят себе си в служба на останалите, тъй като този знак е създаден именно за това – да лекува и да облекчава болките на останалите.

Проявяването на тази енергия обаче не се осъществява без проблеми. Например Рибите по дефиниция просто не могат да нараняват другите. И тук също възниква проблем. Например те може да изпаднат в трудна за разрешаване емоционална ситуация, където да бъдат в положение на жертва – да бъдат обиждани, малтретирани, използвани и т.н. На пръв поглед изглежда, че най-рационалният начин да се избегне подобно нелепо положение е просто връзката да се прекрати. При Рибите обаче, това е лесно да се каже, но е много трудно да се изпълни. Те практически не могат да кажат на партньора си „не“, тъй като не искат и не могат да го наранят. Затова много от тях страдат затворени в нелепи, невъзможни връзки.

Понякога те години наред търпят насилие, алкохолизъм, оскърбления, ругатни и малтретиране, като тяхното оправдание може да звучи например така: „Правя го в името на децата“, или „Ако го напусна, той ще посегне на себе си“ и т.н. Те са в състояние да си намерят множество оправдания за своето ирационално поведение. Повечето от техните обяснения не издържат на никаква логика. Рибите обичат да се намират и в положението на изкупителна жертва. Изобщо при този знак на Зодиака е много разпространена практиката единият от партньорите да е жертва, а другият – спасител. Спасителят в крайна сметка отново жертва себе си и собствените си интереси, за да спаси „жертвата“. Така че жертвоготовността, която е ключова дума за Нептун, за пореден път излиза на преден план.

Аурите на тези хора са като попивателни гъби. Те всмукват в себе си енергията на хората, които ги заобикалят. При това няма значение дали тази енергия е положителна или отрицателна. Те всмукват всичко. Следователно за тях е препоръчително да внимават с какви хора общуват. Те не могат да се намират в компанията на хора със „замърсени“ аури и да не се замърси собствената им аура. Тяхната астрална защита е извънредно слаба. Те са и изключително потайни. Почти никога не предоставят на останалите цялата информация относно това, с което се занимават, какво планират и какво мислят. Често е така, защото те самите нямат конкретен отговор на тези въпроси или защото не знаят как да изразят мислите си чрез обикновен език.

Тук стигаме и до темата за изкуството. Много видни представители на изкуството са Риби. Някои от тях се изявяват в областта на живописта и музиката, но и в други сфери. Мнозина са ненадминати актьори. Причината е, че щом излязат на сцената, те забравят за своите собствени проблеми и се въплъщават напълно в характера, който играят. Те не обичат да излагат своята собствена личност на показ. Обаче ако играят роля, могат напълно да се превъплътят в дадения образ. Не показват себе си, а изобразяват фиктивен герой и точно тук се проявява тяхната сила.

Така е и с другите изкуства. Казахме, че Рибите притежават най-големия дар от всички – способността да разбират Бога! Но на тях не им е дадена възможността да предадат тази информация в словесна форма. Изобщо езикът е с три степени по-ниско от най-високите Азови вибрации. Следователно, той до голяма степен е непригоден за тази цел. Досега никога не е съществувал човек, който е бил в състояние да превъплъти в думи Божествената същност. По този въпрос са писали хиляди мислители, философи и мистици, създадени са хиляди философски томове и учения. Но дори да се съберат всичките книги на тази земя, да се прочетат, да се усвоят и да се осъзнае всичко, написано в тях, дори тогава можем да кажем, че само сме се докоснали до необятната същност на Бога! Толкова несъизмеримо по-голям е той от нашите нижощни интелектуални човешки представи!

Но как тогава Рибите могат поне частично да ни предадат своето познание за него? Отговорът е – чрез изкуството! Дори в една картина на Леонардо е казано толкова много, че ако трябва това познание да се опише с думи, няма да стигне мястото във всички библиотеки по света, взети заедно. Чрез произведението му се докосваме до мистериите на сътворението, които не могат да бъдат описани с думи. И ето така, чрез изкуството Рибите ни предават информация, която не може да бъде изговорена по какъвто и да било начин.

Рибите са потайни, загадъчни и мистериозни. Ние вече донякъде започваме да разбираме причината защо е така. По отношение на приятелите си те се отличават с привързаност и лоялност, но невинаги с честност и откритост. Прекалено много подводни течения и водовъртежи кипят в дълбините на душата им, за да могат да бъдат свободно изказани. Те избягват откритите конфликти и противопоставяния. Ако обаче им се наложи да защитят приятел, изпаднал в немилост, те го правят по мек и деликатен начин. Чувствителността им е толкова голяма, че дори и сравнително невинен жест или дума може дълбоко да ги наранят и да ги извадят от емоционално равновесие за дълго време. Затова те би трябвало да развиват в себе си способността да не възприемат нещата чак толкова надълбоко и прекалено лично.

На Рибите им липсва пробивност, енергичност и голям запас от жизнена енергия. Затова много от тях изглеждат мързеливи. Това не е точно така. Просто техните методи на действие са толкова плахи и скрити, че присъствието им понякога трудно се забелязва от останалите. Като цяло обаче, много от тях обичат да отлагат днешната работа за утре и да се движат по посока на най-малкото съпротивление. Затова би било добре, ако работят над себе си и коригират някои от тези негативни качества. Биха могли да прекарват известно време сами през деня, за да заредят оскъдния запас от енергия, с който разполагат. През останалото време обаче, би следвало да излизат навън в света и да се борят за достигането на конкретни резултати в материалната действителност.

Рибите в повечето случаи инстинктивно чувстват своите силни и слаби черти, още преди това да им бъде оповестено чрез астрологията, например. За съжаление, много от тях, прочитайки за слабите черти на характера си, развиват комплекс за малоценност или се затварят в черупката си, като по този начин правят именно това, което най-много обичат да правят – да бягат от действителността и проблемите на живота! Те би трябвало да се концентрират не само върху недостатъците си, а да използват силните си качества, за да преодоляват недостатъците си. Практическо приложение на талантите им и способностите им трябва да бъде развивано на всяка цена!

Желанието на Риби да избягат от действителността може да бъде насочено и в позитивно русло, ако те бъдат въвлечени в професии, изискващи от тях да използват артистичния си талант, богатото си въображение и съзидателното си начало. На тях им се отдават почти всички видове изкуства, музика, танци, пеене и т.н. Много от тях са много добри актьори. И това е добра професия за тях, защото позволява на фантазията им да лети в облаците, но същевременно е от практическа полза за останалите.

Един от най-големите недостатъци на Риби е нежеланието или неспособността им да се изправят лице в лице с истината. Оттук произтичат хиляди вторични проблеми. Например те не желаят да обсъждат истинското положение на нещата със своите партньори, за да не ги наранят. Предпочитат да говорят със заобикалки или дори да лъжат. За съжаление, след като са повторили една лъжа стотици пъти, те вече започват да вярват, че това е самата истина. Така си навличат редица проблеми в дългосрочен план и си нанасят непоправима вреда.

За тях е много важно да разберат, че заблудите, лъжите и самоизмамите, към които ги подтиква персоналната им планета Нептун, са в основата на най-големите проблеми и предизвикателства, с които им се налага да се справят в живота.

За Рибите това става от изключителна важност особено отсега нататък през следващите 2000 години в почти напълно разгърналата се вече ера на Водолея. Последните две хилядолетия са преминали под знака на Риби, управлявани от Нептун. През тези години хората са успявали да се измъкват по някакъв начин чрез заблуди, измами и лъжи. Дори може да се каже, че това поведение донякъде е било оправдано за времето си. Нептун управлява религията и сляпата вяра. Но отсега нататък, в ерата на Водолей, управлявана от Уран, това вече става невъзможно. Вече се вижда как всички хора по света, свързани с единната система за обмяна на информация интернет, знаят почти всичко за всеки. Може да се каже, че този процес на откритост едва сега започва. Следователно с всяка изминала година на етносите, и в частност на личностите, в чиято карта се наблюдават силен Нептун и силни Риби, ще им става все по-трудно. Ако не желаят да го направят доброволно, самият живот ще принуди тези общества и конкретни личности към повече реализъм, обективизъм и придържане към истината!

В конкретната карта на индивида много би помогнало разположението на Меркурий. Ако тази планета на ума и комуникациите е разположена в Овен и особено във Водолей, при всички положения има наличие на много повече правдивост на мисленето. Ако Меркурий се намира също в Риби и особено ако е поразен от негативни аспекти, обективното възприемане на света се превръща в първа и неотложна задача за тези хора. Особено проблематични са отрицателните аспекти от Луната, Юпитер и Нептун към Слъцето. В такъв случай човекът просто може да не е в състояние да види какъв е истинският му път в живота и да се лута от едно заблуждение в друго. Домовете, в които се намират въпросните планети, са много показателни.

В любовните си взаимоотношения Рибите са безнадеждни романтици. Те са изключително любвеобилни, нежни, предани, лоялни и сантиментални. Не може в никакъв случай да се каже, че те се отличават с ненаситен полов нагон. По-скоро е вярно точно обратното. Тяхната романтична и сантиментална привързаност може да бъде изразена по мек и ненатраплив начин. В същото време, обаче, те рядко възприемат партньора си обективно. В повечето случаи предпочитат да носят любимите си розови очила. Партньорът е идеализиран, обожаван и поставен на пиедестал. Едва след време, след като някои от най-лошите му качества станат очевидни, те могат да започнат да осъзнават постепенно истината. Както и във всяка друга област на живота, така и тук, Рибите биха извлекли много по-голяма полза както за себе си, така и за партньора си, ако още от самото начало изградят връзката си върху солидна, здрава и обективна почва.

Децата Риби трябва да бъдат окуражавани още от най-ранна възраст да казват истината! Тези деца се отличават с богато въображение и фантазия. Когато разказват някаква история, те може да я украсят с толкова допълнителни детайли и подробности, че най-накрая разказаната история може да няма почти нищо общо с истината. Те трябва да бъдат окуражавани отрано да се занимават с хобита и увлечения, в които да намират практическо приложение на своето богато въображение. Всякакви занимания, свързани с изкуство, танци, музика и драма, биха се отразили доста положително. Те трябва нежно да бъдат окуражавани да напредват в избраното от тях занимание, понеже самочувствието им лесно може да бъде наранено. Те винаги са готови да ви посочат някое друго дете, което е по-добро от тях в някакво отношение. Няма смисъл да се отрича този факт. Но родителят може да посочи други деца в класа, в сравнение с които детето Риби се справя по-добре. Така самочувствието на детето ще бъде внимателно подтикнато напред към по-пълно разгръщане на талантите и способностите му в материалния свят.

В качеството си на родители Рибите поставят децата си на първо място, а себе си на второ. Но те не бива да забравят, че имат склонността да търсят най-лесния начин за излизане от трудни ситуации при общуването им с детето. В дългосрочен план това може да се окаже и възможно най-трудният начин. Например като родители Рибите рядко дават конкретни, реални и истински наставления на своите деца какво поведение да следват в живота. Това може би се дължи донякъде на факта, че самите те невинаги желаят да се изправят лице в лице с действителността. Но от друга страна, тъй като предпочитат да поемат по линията на най-малкото съпротивление, те изричат лъжа или повтарят клише, чуто по радиото или телевизията, вместо да дават трудни обяснения относно тънкостите на живота. И така децата им растат като „в саксия“, без реален досег с живота. По-късно е възможно да им се наложи по особено труден начин да учат сами кое поведение в живота е правилно и кое – не.

Другият сценарий, към който тези родители се придържат, е пълната отмяна на всякакви забрани. Те отново избират най-лесния път, който обаче в дългосрочен план се оказва най-трудният. Вместо да се изправят лице в лице със сравнително малък проблем по възпитанието на децата им още в ранна възраст, те предпочитат да си затворят очите и да го заобиколят. Така малкият проблем след години се превръща в огромен. Затова Рибите трябва да се научат да казват „не“ и „не може“ още в началото, докато децата им са малки, а не да правят опити да ги обуздаят после, когато вече са пораснали. Безграничната родителска любов и позволението да вършат каквото пожелаят, могат да нанесат на децата точно толкова вреда (ако не и повече) колкото прекомерната строгост и постоянния контрол.

В кариерата си Рибите не се отличават с особена амбициозност. Те предпочитат да изпълняват задълженията си на заден план, като помагат всеотдайно на останалите. За тях е добре да изберат професия, свързана с грижата за други хора. Често можем да ги видим в ролята на медицински сестри, лекари, надзиратели или социални работници. Те обичат работата им да бъде свързана с определено усамотение и грижа за останалите. Вече споменахме, че те стават отлични актьори и драматурзи. Всякакви професии, свързани с изкуствата, са подходящи за тези хора или всякакви други занимания, чрез които могат да разгърнат богатата си фантазия и надареното си въображение. Аурата им резонира изключително силно при наличието на човешко страдание. Затова те стават добри психотерапевти, психиатри или психолози. Немалко от тях се посвещават на религиозен орден, духовно учение или движение. В съвременността това може и да не е толкова популярна стъпка, но в отминалите векове доста от тях са изоставяли светския живот, за да се усамотят в манастир. Някои завършват богословски факултети или правят кариера в църквата. Особено ако Слънцето се намира в XII дом, животът им със сигурност е свързан с някаква духовна служба. Това се отнася също така и за разположението на Слънцето в VIII дом и по-малко за IV.

Риби е един от двойните знаци на Зодиака, затова неговите представители често се занимават едновременно с две професии или имат доходи от две места. Някои от тях са привлечени от блясъка на определени професии. Те намират поле за изява например в телевизията или киното, особено ако Слънцето е добре аспектирано към Нептун, ако една от тези планети се намира в III дом, или пък една от тях се намира в положителни аспекти към Меркурий. Други са привлечени от очарованието на висшата мода. Те най-вероятно имат положителни аспекти между Слъцето, Нептун или Венера, най-вероятно от II или X дом.

Всички те обаче страдат от невъзможност да планират времето си правилно. Времето сякаш се изплъзва между пръстите им и никога не им достига. Затова те срещат големи трудности при изпълнението на определени задачи с фиксиран краен срок. Някои от тях печелят много пари и се радват на добро материално състояние, но като цяло Рибите съвсем не се отличават с практичен подход при управлението на своите финанси. Те лесно се превръщат в жертва на някоя сърцераздирателна история и бързо бръкват в джоба си, за да окажат материална подкрепа. По-късно може да се разбере, че са станали жертва на измамници или дори на собствените си роднини, приятели, деца и т.н. При Нептун нещата почти винаги не са такива, каквито изглеждат на външен вид. Затова Рибите биха извлекли максимална полза, ако се допитват до професионален счетоводител или финансов съветник, поне когато възнамеряват да предприемат сравнително големи финансови операции.

В здравословно отношение Риби не е най-физически активният и жизнеспособен знак на Зодиака, понеже родените под този знак са изключително чувствителни дори и към най-леките промени в околната среда. Фактори като например нелюбезност, проявена от друг човек, обезпокояващи картини, видени по телевизията, врява, вдигана на улицата, караница при съседите, дори заоблачаване на времето – всичко може да доведе до физически симптоми и да се прояви като главоболие, мигрена, стомашно разстройство и т.н. За тях е добре да са наясно с този факт. Не че познаването на първопричините би елиминирало проблема. Но поне няма да продължават да търсят вината непрекъснато в самите себе си. Когато развиват определени симптоми, за тях е добре да се огледат наоколо и да видят какво може да ги е предизвикало.

Някои от Рибите веднага посягат към аспирина или аналгина. Но те трябва да знаят, че физическите им тела невинаги реагират положително на медикаменти. Това се отнася даже и за случаи, когато лекарствата са им били предписани от лекар. Много от тях реагират най-добре на хомеопатични или холистични средства за лечение, особено докато са сравнително млади. В интерес на истината трябва да споменем, че някои представители на тази зодия се отнасят с вродено подозрение към всякакъв вид медикаменти. Понякога са склонни да поемат повече храна от необходимото, особено ако в картата присъстват негативни аспекти към Юпитер, Луната или Венера. Всякакъв вид ритмични и не особено натоварващи упражнения са особено полезни за Рибите, а водните спортове също им се отразяват изключително добре.

Поради голямата си чувствителност към измененията в заобикалящата среда те се опитват да намерят спасение чрез най-различни средства, вярвайки, че ги успокояват и балансират. Най-разпространено е тютюнопушенето, следвано от алкохола и другите опиати. Рибите са особено податливи на вредното влияние на подобни субстанции. Освен това, те в най-голяма степен от всички останали знаци на Зодиака развиват изключително бързо зависимост и най-бавно от всички се освобождават от неблагоприятните ефекти.

Солистът на „Нирвана“ Кърт Кобейн е типичен представител на тази зодия със Слънце, Меркурий, Венера и Сатурн, всички в Риби. Неговият кратък живот е изключително показателен за този знак. Той притежаваше изключителен талант, артистичност и известност (Луна в X дом), но беше пристрастен към алкохола, цигарите и опитатите. Неговите постоянни опити за бягство от действителността накрая завършиха със самоубийство. Така той погуби огромния талант, с който беше роден. Естествено съвсем погрешно е да се смята, че с това той е разрешил проблемите си. Може да се твърди, че след неговата смърт проблемите за този дух тепърва са започнали. Тепърва ще му се наложи да се заеме с всички онези задачи, които е трябвало да изпълни първоначално, само че чрез други прераждания. Вследствие на самоубийството ще му се наложи в бъдеще да се преражда с много по-трудни астрологични карти, отколкото тази, с която е бил превъплътен като Кърт Кобейн.

Като положителен пример за човек с огромен артистичен талант, проявен на практика, можем да посочим известната холивудска звезда, супермодел, MTV водеща Синди Крауфорд, родена със Слънце, Луна, Меркурий, Марс и Сатурн, всичките в Риби в IX дом, в близост до МС. Или пък ясновидецът Едгар Кейси, чийто разговори с духове, са добре документирани. Той също е имал наличието на четири планети в Риби. Или да вземем знаменития композитор Фредерик Шопен, роден със сливане на Слънце и Венера в Риби.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.