Юпитер във Водолей

64_Jupiter_and_Mercury_in_the_Form_of_Visiting_Pilgrims_Orest_Kiprensky_1802

По разположението на Юпитер може да се съди за ценностната система, която даденият човек си изгражда. Водолей се отличава с изключителен хуманитарен заряд, общочовешка загриженост и желание да се помогне на човечеството. Следователно родените с Юпитер във Водолей си изграждат ценностна система, която отразява надличностните им разбирания. Според тях всички хора са взаимосвързани в цялостен организъм и всички сме братя и сестри. Юпитер във Водолей не може да си представи добруването на група от хора за сметка на друга група.

Възгледите им са егалитарни – братство, равенство, независимост и свобода. Може да се каже, че те се развиват най-добре като индивиди именно тогава, когато личната им съдба е тясно преплетена със съдбата на голям колектив от хора или на цялото общество. Те се чувстват много добре на работа, която им позволява да приложат на практика хуманитарните си и общочовешки идеали. Биха могли да бъдат въвлечени в проекти за борба против климатичните промени в света, вредните газови емисии, запазването на природата, защитата на редки видове животни и т.н.

Отличават се с приятелско отношение, ярък интелект и оригинално мислене. Обикновено са толерантни към останалите и са общителни, поради което имат множество приятели. Вписват се с еднаква лекота в най-различни групи и категории хора. Затова стават много добри говорители на организации, дипломати и политици. Имат силно развито чувство за справедливост и са изключително безпристрастни. Затова те могат да съчувстват на някого и да му протегнат ръка за помощ, като не изпадат в сантименталност. Изпитват стремеж да дадат своята лепта, за да наподобрят живота на родените с по-малко късмет.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.