Юпитер в Близнаци

64_Jupiter_and_Mercury_in_the_Form_of_Visiting_Pilgrims_Orest_Kiprensky_1802

Родените с Юпитер в Близнаци са умни, съобразителни и находчиви. Близнаци е интелектуален знак, а Юпитер управлява ценностната ни система. Тези хора се стремят да открият смисъла на живота и своите истински ценности по интелектуален и логичен начин. Обичат да пътуват, защото се самоусъвършенстват чрез хората, които срещат и разговорите, които водят с тях. Имат склонност към изучаването на чужди езици и култури, интересуват се от природо-математическите науки. Други пък изучават няколко религии през различни етапи от своя живот, подтиквани не от чисто религиозно чувство, а по-скоро от желание да разберат смисъла им и на ментално ниво да си изградят конценпция за духовния свят.

Традиционно Юпитер не е много добре разположен в Близнаци. Неспокойствието, нервността и припряността, които това разположение дава са причина родените с Юпитер в Близнаци често да си променят мнението и да не успяват да намерят спокойствие на едно място. Това, от друга страна може да забави развитието и успеха им в живота особено през ученическите им години и по време на обучението в университета. Ако искат да постигнат успех, трябва да развиват в себе си постоянство, стабилност и упоритост. В противен случай те ще разпиляват енергията си в различни посоки с минимален резултат. Тежестта на проблема зависи от останалите фактори в картата. Особено силно биха помогнали положителните аспекти от Слънцето, Луната или асцендента към Сатурн.

Представителите на това разположение имат поглед върху „голямата“ картина в живота, следят развоя на събитията и поради спецификата на Юпитер, който по дефиниция се разширява, страдат от липсата на задълбочени познания. Имат склонност да знаят по малко от всичко, което в повечето случаи означава почти нищо. Трябва да развиват задълбоченост на познанията си поне в една или две избрани от тях области. Това би им се сторило изключително отегчителна и досадна задача, но е абсолютно наложителна. В 99 процента от случаите, когато от тях се изисква да демонстрират задълбочени познания, могат да се измъкнат незабелязано, защото имат добре развити способности да оспорват мнението на другите като с блестящия си ум оборват чуждите аргументи. Обаче, в крайна сметка, когато все пак им се наложи да демонстрират истински познания, именно тогава могат да се провалят. Затова задълбоченост на познанията поне в една или две области е абсолютно необходима.

Имат способността да замислят проекти със забележителна хитрост и лукавост, но не могат да ги пазят в тайна. Това разположение е идеално за учители, които работят с деца във възрастовата група между 11-18 години.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.