Юпитер в Лъв

64_Jupiter_and_Mercury_in_the_Form_of_Visiting_Pilgrims_Orest_Kiprensky_1802

Наборът от ценности, както и философските, религиозните и социалните убеждения, които човек изгражда през живота си, се определят от разположението на Юпитер по знак. Когато тази планета се намира в Лъв, се раждат хора, които се стремят да заемат централно място и оттам да помагат на останалите да развият също своя ценностна система. Егото им може да бъде раздуто, особено ако Слънцето и Юпитер се намират в отрицателен аспект. Те също така не са лишени от тщестлавие, помпозност, драматичност и желание да преувеличават нещата. Тези две последни качества са най-вероятни при негативни аспекти между Юпитер и Луната. Изградената им с времето ценностна система е фиксирана и не подлежи на промяна. Затова би трябвало периодично да сверяват часовниците си и да поддържат ума си отворен за нови идеи. Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, са отличните организаторски качества и убедителните лидерски способности. Често се трудят алтруистично за облагородяването и издигането на хората около тях.

Ролята на Лъва е да заема централна позиция и оттам да ръководи съдбините на света. Когато Юпитер попада в този знак, стремежът на родените с това разположение е да направляват и да оформят философските убеждения на останалите, според стандартите на вече изградената собствена ценностна система. И ако картата като цяло сочи наличието на динамизъм, практичност и решимост, те могат да станат добри лидери. Лъвът е щедър и благороден. Той е алтруистичен и безкористен в своите намерения. Дори и да обича да се налага, той го прави в името на доброто на останалите, а не за своето собствено лично облагодетелстване. Всъщност родените с този знак невинаги осъзнават истинските причини за своите действия. А те се коренят във вътрешната им потребност да получат признание и висока оценка за своята дейност, чрез които изглаждат в себе си съмненията и неувереността в собствените си способности.

Ако и на друго място в картата присъства съзидателен потенциал, това разположение го усилва и зарежда с по-голям ентусиазъм и динамизъм. Обикновено родените с това разположени обичат театъра, музиката и изкуствата. Те стават отлични учители и преподаватели. Имат вродената способност да предадат по драматичен и интересен начин знанията си на останалите. Другите са омагьосани от смесицата между добро представяне, топлосърдечност, алтруизъм, философски познания и добронамереност, така че са склонни да възприемат ценностната система на човека с тези качества. Те са големи патриоти и родолюбци. Много от тях смятат, че не са изживeли живота си напразно, ако са допринесли, макар и с малко, за напредъка на родината си. Обикновено правят това чрез издигането на философското ниво на съотечествениците си. Впрягат всичките си способности, за да помогнат на останалите да развият пълния си потенциал.

Би било отлично, ако постоянно са въвлечени в проекти и задачи, изискващи непрекъснато интелектуално и философско развитие. Интелектуалните предизвикателства за тях са особено плодотворни. Тогава те израстват по-бързо и помагат и на останалите хора да сторят същото. Това всъщност е и истинското им предназначение.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.