Юпитер в Рак

64_Jupiter_and_Mercury_in_the_Form_of_Visiting_Pilgrims_Orest_Kiprensky_1802Разположението на Юпитер по знак определя какъв тип ценностна система си изгражда даденият човек. Когато тази планета се намира в Рак, се раждат хора, чийто изключително силни защитни механизми се задействат не на ниво семейство и приятели (типично за представителите на зодия Рак), а са насочени към по-високо ниво, каквито са националната и расовата принадлежност, етническите корени, държавата, родината и т.н. Родените с Юпитер в Рак се отличават със силен патриотизъм и пословична привързаност към родния край. Те имат силен интерес към историята на страната си и с увлечение я изучават. Някои от тях дори превръщат това свое увлечение в професия.

Юпитер има отношение към мъдростта и те обикновено проявяват своята мъдрост през втората половина на живота си и тогава развиват своя потенциал по-пълноценно. Всички типични за Рак положителни качества като благотворителност, загриженост, протекционизъм, са издигнати на по-високо ниво от семейните връзки когато Юпитер се намира в този знак, например, ако се налага да се дарят средства заради природно бедствие, те първи се притичват на помощ.

Въображението им също е много развито. Разположението на Слъцето и асцендента, както и наличието на планети, ако има такива в X (и донякъде в IV) дом, подсказват в каква насока е най-подходящото да бъде използвано. В някои случаи, то намира изява в сферата на литературата. В други карти, където присъства по-голям потенциал за научни изследвания, това разположение предполага изобретателски талант и т.н. Добре е интуицията и въображението на Рак да се съчетаят с типа креативност, подсказана в останалите области на картата. Например, ако картата като цяло показва интерес към науката, въпросният индивид с Юпитер в Рак, има способност да извършва научни експерименти, като интуитивно знае вероятния резултат и най-добрия начин за постигането му. Същото се отнася и за останалите сфери.

Проблемът на това разположение се корени в непостоянството и вечната флуктуация на Рак. Затова неговите представители могат да променят често възгледите и убежденията си. Например те могат да са привърженици на определено религиозно течение, но после изведнъж да го изоставят и да се насочат другаде. Същото се отнася за философските им и социалните им възгледи. Тези обрати са свързани с честите промени на емоционалната им същност.

Партньорите и децата им също могат да извлекат полза от това разположение. Вероятно къщата им е претъпкана с полезни книги (макар и доста неподредени), благодарение на които и другите членове на семейството биха могли да получат ценни знания. Родените с Юпитер в Рак проявяват жив интерес към стремежите на останалите членове на семейството. Те правят всичко, което е по силите им, за да им помагат и да насърчават техните стремежи. Те са родени с изключителен бизнес потенциал. Могат да извършват успешни финансови операции, като проявяват голяма съобразителност, проницателност и хитрост. В резултат, обикновено натрупват доста пари, особено към втората половина на живота си. Това разположение е отлично за желаещите да започнат собствен малък или среден бизнес. Много подходяща област за тях е, например, отварянето на антикварен магазин или колекционирането и търговията с произведения на изкуството. По този начин се съчетават добре желанието на Юпитер за развитие и разширяване с инстинкта на Рак да притежава и съхранява. Обожават вкусната храна и могат да бъдат големи гастрономи. Имат и заложби да се превърнат в отлични готвачи.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.