Юпитер в Риби

64_Jupiter_and_Mercury_in_the_Form_of_Visiting_Pilgrims_Orest_Kiprensky_1802

Преди откриването на планетата Нептун, знакът на Рибите е бил управляван от Юпитер. Така че Юпитер като традиционен управител на този знак се чувства доста добре в него. И Юпитер, и Риби имат определени общи характеристики като философска настройка, религиозен уклон и тенденция към медитация. Хората с това разположение се отличават с желание да помагат на другите, с чувствителност и добронамереност. Това разположение често може да се открие в картите на хора, упражняващи медицински професии. Някои от тях проявяват засилен интерес към алтернативната медицина. Много от тях силно обичат животните и са отлични ветеринарни лекари или работят с животни под някаква друга форма.

Те постигат духовно израстване и лично усъвършенстване чрез подкрепата, която предлагат на изпадналите в беда. Те разбират, че всички населяваме тази планета и сме заедно тук в добри и лоши времена. Щастието на един човек не може да бъде построено върху нещастието на друг. В крайна сметка, щастие може да бъде постигнато само когато всички хора са щастливи. Юпитер в Риби предопределя засилен интерес към духовните и метафизичните идеи и течения. Могат да опитват различни духовни пътища, но не всички са подходящи за тях. Правилния си път на развитие всеки трябва да определи сам за себе си. Често получават просветление, когато се намират в уединение и са далеч от суетата на обществото.

Най-доброто, което дава това разположение, са засилената интуиция, яркото въображение и повишената емоционалност. В случай, че са религиозни, те вероятно са най-добрите представители на своята религия – те са вътрешно убедени в правотата на учението, в което вярват, и делата им са в съзвучие с убежденията им. Винаги са готови да се притекат на помощ. Тази енергия е подобна на Юпитер във Водолей, който също има хуманитарен характер, но е изразена по-меко. Вместо чрез външно и активно действие, могат да изразят състраданието си чрез молитва, кротост, смирение и медитация.

Ако Юпитер получава негативни аспекти от Слънцето или Луната, могат да имат склонност към самоугаждане. Възможно е също да казват някои неистини или да нямат обективна преценка както за себе си, така и за останалите. Понякога могат да жертват своите собствени интереси в името на някаква по-висока идея или идеал. Възможно е да се откажат от своето собствено щастие, за да се посветят на гледането на болен роднина или да се откажат от успешна кариера в името на нещо друго, което за тях има много по-голямо значение.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.