Юпитер в Стрелец

64_Jupiter_and_Mercury_in_the_Form_of_Visiting_Pilgrims_Orest_Kiprensky_1802

Юпитер показва философската и ценностната система, която даденият човек си изгражда. Стрелец е знак, изпълнен с оптимизъм, вяра в доброто на всичко, което ни заобикаля. Това е знак, който вижда „голямата картина“, а също така и елементите, които я изграждат. Освен това Юпитер управлява Стрелец, затова той има силен афинитет към този знак. Родените с това разположение са оптимисти по природа, имат голямо сърце, настроени са идеалистично, проявяват лоялност и толерантност към другите. Те имат засилен интерес към различните философски системи, религията, законодателната система, висшето образование, чуждите общества и порядки и изобщо всичко, което интегрира някакви отделни елементи в единна система.

Талантите им в това отношение може да не се проявят в самото начало на живота, тъй като за това се изисква определена зрялост. В детството Юпитер в Стрелец се проявява като желание за общуване с хора от различни националности и култури и засилен интерес към пътешествията на далечни разстояния. По-късно, в юношеството и в младежките им години това разположение се проявява като засилена лоялност към приятелите, добронамереност, оптимизъм и желание за приключения. Тази смелост и авантюристичност в ранните им години може да стане неконтролируема, тъй като те са силно склонни да поемат рискове и да проявяват нехайство. Оптимизмът може да се превърне в сляпа вяра, а силното им желание за пътешествия и авантюри да доведе до необмислено поведение. Това е най-вероятно да се случи, ако Юпитер получава негативни аспекти от Слънцето, Меркурий или Марс. В такъв случай трябва да се потърсят други елементи в картата, които да противодействат на тази енергия. Например, биха помогнали няколко планети в земни знаци или положителни аспекти към Сатурн.

Около средата на живота и по-късно се проявяват най-добрите качества на това разположение. Неговите представители вече са в състояние да си изградят ценностна система, базирана на личен опит и придобито знание. Тогава отношението им към живота придобива философски оттенък, който се засилва с всяка изминала година. Те могат да бъдат наречени вечни студенти, понеже имат непресъхващо желание за знание и за повишаване на образованието си. Това тяхно качество е забележително и трябва да бъде насърчавано.

Родените с Юпитер в Стрелец са в състояние да предвиждат определени тенденции в развитието на обществото, законотворчеството и държавното устройство. Поради благосклонното и доброжелателното им отношение те са търсени от другите. Те са източник на вдъхновение за останалите. Дават им оптимизъм и просветление и ги зареждат с нови идеи и импулси. Поради това те често заемат отговорни и влиятелни постове или работят в сферата на свободните професии. Имат силно развито чувство за справедливост, проявяват дарба за изучаване на чужди езици и много обичат да пътешестват, особено зад граница.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.