Определяне вероятността за зачатие според астрологията

Бременна жена и мъж до неяГлава I: Въведение

Астрологията е наука, която ако бъде използвана правилно, може да намери практическо приложение във абсолютно всички сфери на човешкия живот. Най-използваната астрологическа услуга е рождената карта. Тя очертава крайъгълните камъни и най-важните пътеводни знаци в живота на човека. Разлиствайки една добре написана рождена карта ние все едно разглеждаме чертежите на най-главния архитект, който първоначално е замислил, а след това е създал въпросния човек. Ако знаем точно къде да гледаме и как да обясним правилно нещата, ние се докосваме до най-важното – какъв е смисълът на неговия живот, какво е призван да извърши той и кои са житейските уроци, които има да научи…

Цялата статия е качена на сайта https://lubomir.info