Какво означават празните астрологични домове?Разтревожена жена пред компютър

Понякога при мен идват разтревожени клиенти с въпроса защо нямат планети в еди-кой си дом. Особено силно се тревожат хората, които откриват, че да речем, им са празни втори или пети дом. „Нима никога няма да имаме пари, или никога няма да имаме деца?“ – питат с опасение те. Всъщност, нещата изобщо не са поставени така. За сега са ни известни общо десет планети, а домовете както знаем са 12 според знаците на зодика. Следователно, всеки един човек ще има поне два празни дома в картата си. Често две-три и повече планети се струпват в един дом, което пък от своя страна остава много други домове ненаселени с планети. Стига се до аномалията, че някои хора имат всичките си планети концентрирани само в 3-4 дома, а останалите им домове остават празни.

 

Пълният вариант на тази статия е качен на сайта https://lubomir.info