Защо трябва да се използва равнодомната система?

Equal_house_example_chartНа този въпрос не може да се отговори еднозначно. Мненията на астролозите тук се раздвояват. Всяка една домова система има своите преимущества и недостатъци. Затова не може да се даде еднозначен отговор на въпроса коя е „най-подходящата“ домова система в астрологията, също така, както не може да се отговори еднозначно на въпроса коя е „най-подходящата“ религия. Всички религии по принцип имат общ произход и единна основа. Обаче начинът, по който те разглеждат света е различен, тъй като всички те имат задачата да отговорят на специфичен тип конкретни жизнени въпроси. По този начин те формират в хората, които ги практикуват определени, специфични качества.

 

Пълният вариант на тази статия е качен на сайта https://lubomir.info