Противостоянието между Изтока и Запада. Каква ще е съдбата на българския политически елит? (част 2)

Ако САЩ извоюват окончателна победа над Русия, целият български политически елит, участвал в прехода, ще бъде незабавно ликвидиран.

14 октомври 2014 г.

USA_vs_Russia

Сценарий 1.

Победата е на страната на САЩ и гравитиращият около него Европейски съюз. Не знам дали нашите политици са наясно или не, но в момента, в който това се случи (ако изобщо се случи) първото нещо, което новите световни господари ще направят е да ликвидират политическия елит на всички самостоятелно съществуващи държави. Тяхната крайна цел е световно господство, ръководено от един-единствен център, разположен във Вашингтон. Този център желае да контролира абсолютно всичко и всички, посредством сложна мониторингова система за електронно следене на населението и чрез изключително стабилна вертикална, „мениджърско-корпоративна“ йерархия. В така предвидения нов бъдещ световен ред няма място за самостоятелни държави. Дори и да съществуват някакви петна на картата, които формално ще обозначават една или друга „държава“, това всъщност ще са подконтролни територии.

Ще останат няколко „острова на благоденствието“ (най-вероятно това ще са САЩ, Япония, Сингапур, Австралия, Великобритания и може би Германия). Останалото ще бъде счетено за периферия, откъдето ще се взима евтина работна ръка, а териториите им ще бъдат безогледно използвани за извличане на минерални ресурси. Всичко, с което периферията разполага – води, полезни изкопаеми, гори, шистов газ ще бъде най-безскрупулно и безсъвестно ограбвано, за да се поддържа по този начин високият стандарт на благоденстващите държави. Всъщност това е и един от основните постулати на капитализма. Благоденствието на малцинството се гради върху мизерията на болшинството.

Обърнете внимание какво се случва в доста страни в Европа, които преди благоденстваха, а сега вече в следствие на „окрупняването“ са изпаднали в положението на бедна периферия – става въпрос за Гърция, Кипър, Португалия, Испания и Италия. В последно време се правят опити същата съдба да постигне дори и Франция, тъй като и тя прекалено силно се опитва да води самостоятелна политика. По този начин френските политици пречат на изпълнението на общия план и затова се планира в най-скоро време да бъдат „наказани“.

Най-много при този развой на нещата би пострадала Русия и всички останали славянски държави около нея, в това число и България. И ако в момента западът все още с последни сили се опитва да се сдържа в своето лицемерие спрямо България, то положението тутакси ще се промени, в случай, че западът извоюва окончателна победа. Вашингтон винаги ни е разглеждал и продължава да ни разглежда, като територия, която е силно свързана с техния враг номер едно – Русия. Именно поради тази причина за последните 25 години преход ние сме на последно място по западни инвестиции. Някои казват, че това е така, поради факта, че политиците ни са корумпирани, но трябва да поставим коня пред каруцата. Първоначалната причина е, че САЩ нас ни разглеждат като територия, близка до Русия. Именно поради тази причина у нас съзнателно се развъждат корумпирани политици. Така умишлено се държи стандартът на живот нисък. Добре е да помним, че абсолютно всички политически процеси в света са напълно управляеми – в това число и степента на корумпираност на политическия елит. Това е планирано.

Ако западът извоюва победа, той веднага ще разкрие истинското си лице и незабавно ще започне да провежда своята политика на геноцид спрямо славяните. Те и сега я провеждат, но тогава ще стане съвсем явна и безочлива. Според различни теории населението на Русия при този развой на събитията ще бъде стопено до около 20 милиона души и по-малко. Предвидено е, че такава численост населението е достатъчна за тази територия, с оглед на това да изпълнява определената им функция на „обслужващ персонал“, т.е. да извличат нефт, газ и други природни изкопаеми и да ги извозва по-възможно най-бързия начин на запад.

А населението на България се предвижда да бъде стопено до 1-2 милиона и да бъде примесено с редица други чужди нему етноси, за да не може никога повече да прояви национално самосъзнание и да се опитва когато и да било повече за в бъдеще да играе каквато и да било роля в международните дела. А форсираният строеж на широки пътища и магистрали е част от този проект, за да могат западните бизнес-лидери да идват тук, да си видят „бащинията“, както и да могат по възможно най-бързия начин да извозват оттук златото ни, шистовия газ, горите и всичко друго ценно, което крият българските недра.

Но първото нещо, което ще направят те ако извоюват победа над Русия е моментално да обезглавят целия досегашен политически елит на България! Без изключение! Да, именно тези, които сега най-усърдно се борят да се харесат на задокеанските си господари и активно провеждат тяхната политика, ще бъдат всред първите, които ще бъдат физически ликвидирани. Това ще бъде направено най-вече поради следните причини.

а.) Първо, по този начин българският народ не би могъл да има каквито и да било политически водачи. То и тези, с които разполагаме сега не са цвете за мирисане, но тогава изобщо не бихме разполагали с никакви. Без водачи хората са неорганизирана тълпа, с която лесно може да се справи една тоталитарна държава. За в бъдеще ще има достатъчно технологични способи да се ликвидират всякакви неорганизирани, народни бунтове. Но необразован, малък по численост народ, и при това без елит, просто няма каквито и да било шансове за излизане от робското положение. Всъщност заплахата е изключително сериозна, тъй като поради напредналите технологии, които вече са налице, петте века турско робство ще ни се сторят като детска игра.

б.) Второ, именно хората, принадлежащи към политическия елит са натрупали през последните 25 години най-големите материални състояния. Следователно, те са най-лакомият залък, който незабавно ще бъде схрускан от „големите риби“. Западните господари се чувстват напълно в правото си да направят това, понеже именно те са онези, които още от началото на прехода дадоха възможност на нашия елит да забогатее. Освен това, в ролята си на победители, бъдещите световни лидери изобщо не биха се ръководели от каквито и да било морални норми. Кой би ги сдържал и контролирал?

в.) Много важно е да се подчертае, че на западните господари не са нужни богати хора, принадлежащи към чужди етноси. Особено силна алергия западът изпитва към славянските народи, понеже ги възприема като най-сериозната заплаха за своето собствено световно господство. Те вярват, че само представителите на англосаксонската раса и други богоизбрани нации, имат правото да притежават богатства. Останалите трябва да са роби. А за да бъдат роби те ще бъдат почти напълно лишени от собственост. Това ще се осъществи чрез имплантация на микрочипове и прочие технологии. Тези електронни устройства ще следят в реално време финансовите приходи и разходи на всеки един човек. В случай, че човекът не прави това, което му се заповядва (в това число да убива, краде, блудства и прочие) то чипът му автоматически ще се изключва, обричайки го на сигурна смърт. Пък и да прави всичко, което му се заповядва, гаранция няма, че чипът му пак няма да бъде изключен, поради някакви други съображения или просто с оглед намаляване на гойското население. Така че, нека никой да не си прави никакви илюзии. В случай, че западът победи, политическият елит на всички руснаци, българи, румънци, гърци, сърби, чехи, поляци и прочие ще бъде физически ликвидиран, а имуществото им експроприирано в полза на държавата. Предполагам, сещате се кой ще бъде тогава „държавата“.

г.) Важно е да се спомене, че в горния списък ще бъдат включени и турците, в това число и тези, които живеят на територията на България. Независимо, че те не са славяни, от гледна точка на англосаксонския елит, те също така се смятат за втори сорт хора и с техния политически елит ще се разправят по абсолютно същия начин. Без изключение. При това най-богатите ще бъдат обезглавени първи! И няма да има къде да се скрият. Особено в Турция.

д.) Особена неприязън западът питае към членовете на такива елити, които могат да мислят, защото такива елити се явяват заплаха за самите тях. Колкото по-умен е елитът на една държава, толкова по-голямо безпокойство предизвиква това на запад. Умни елити се разрешава да имат само западните страни. Там те специално се култивират. А в източните страни се провежда точно обратната политика. Не се заблуждавайте, че на запад не оценяват възможностите на българския ум. Те просто вече от много години водят целенасочена политика, според която умните хора от България или биват експроприирани на запад, или биват унищожавани в собствената си страна. Затова се е стигнало до съвременната жалка картина. Иначе изключително добър елит беше култивиран у нас както по комунистическо време, така и преди това в царска България. Значи можем. Просто всичко е въпрос на политика.

е.) Една голяма част от стария елит ще бъде унищожен, понеже това са хората, които знаят най-много. Напълно абсурдно е за представителите на стария елит да се надяват, че при условие, че САЩ разполагат с напълно неограничена, тоталитарна, световна власт в ръцете си, те ще оставят дори един-единствен жив свидетел, за това какво именно са правели представителите на този елит по време на прехода, какви заръки са изпълнявали и под чия диктовка. Всички улики ще бъдат заличени, имуществото на целия елит, участвал в прехода ще бъде иззето, а управленческите постове ще бъдат дадени на нови, „честни“ хора. На новия елит ще бъдат възложени нови функции. Този новоназначен елит също ще бъде сменян често, за да не може да се превърне в истински несменяем елит.

ж.) На новия елит ще се възложат задачи, които по своята същност ще са коренно противоположни на тези, които изпълняваше елитът, създаден за времето и целите на прехода. Сега ще започне нов, в известен смисъл обратен, преход. Веднъж придобили цялата власт, първото нещо с което ще се захванат новите господари на световния ред е да наведат железен порядък, ред и дисциплина във всички области на живота (естествено, след като съкратят населението до нужния минимум). А в новото общество, място за подривни елементи няма да има. Затова, по възможно най-бързия начин те ще се избавят от всички, които преди са били специално обучени да създават хаос. Тези хора ще бъдат изцяло заменени с покорен елит-строители и елит-съзидатели.

Така че, ако нещата се развият по първия сценарий, (тоест победа на запада над Русия), представителите на управляващия елит по време на прехода трябва да са напълно наясно, че те ще бъдат в челните редици на тези, които ще бъдат ликвидирани първи. И не само те, но и техните жени, деца, родители и внуци до седмо коляно. Исторически погледнато винаги е било така и сега ще бъде същото, ако се допусне нещата да се развият по този сценарий.

Четете историята ни и вижте какво е станало, когато държавата ни е паднала под Византийско робство. Това е станало точно преди 1000 години по времето на цар Самуил. Тогава планетата Сатурн  е била застанала статично от 1005 г. до 1020 г. (също както и сега). Вижте това на фиг. 2. Всички боляри са били избити или отведени в робство, а жената и дъщерите на царя са отведени като наложници в двора на Василий II. Естествено преди това тотално е била ограбена царската хазна и всичко до последната жълтица е било иззето и отнесено в Константинопол.

Не по-различно се развиват нещата векове по-късно, когато България за втори път губи националната си идентичност и пада под турско робство. И пак поради някакво космическо „съвпадение“, този период също идеално се вписва в следващата Сатурнова статичност (годините от 1384 г. до 1399 г.). Когато Търново е превзет, непосредствено след това турският военачалник извиква на едно място всички български боляри под предлог, че желае да се консултира с тях. Когато всички те пристигат накуп, разбират, че това е клопка. Дава им се ултиматум начаса да приемат исляма. Когато отказват, всички до един биват обезглавени. Така в един ден България загубва почти целия си елит. Нещо, градено в продължение на векове (изкуството да се управлява една държава в лицето на българския управленчески елит) бива обезглавено за няколко часа и безвъзвратно изгубено.

Сега Сатурн отново не се движи за пореден път. Става въпрос за падане на България отново под робство, вече за трети път. По думите на Паулу Коелю: „Когато едно нещо се случи един път, не е задължително да се повтори, но случи ли се два пъти, то със сигурност ще има и трети път“. Ето че сега е третия път. В наши дни обаче всичко се прави с модерни методи. Вече не е нужна вражеска конница да дойде да обсади Сердика или Търново. Днес това се прави с други методи, дистанционно, но същността е същата. Достатъчно е да се зароби държавата ни с непосилни дългове, на които не можем да изплащаме лихвите, за си закрием атомните електростанции, да си предадем на концесия енергоразпределителните дружества, да си съсипем фабриките и заводите, да си унищожим аграрното производство, да вкараме чужди агенти в управлението на държавата и да се изпокараме един с друг.

Така че съвременното заробване на България е още по-страшно, понеже твърде много време никой не се беше усетил какво точно реално се извършва. Пък и досега все още много хора спят дълбок сън. Какво смятате, че ще се случи, когато падането на Българската държава е вече окончателен факт? Според вас има ли шансове, тези представители на елита, допринесли за вкарването на троянският кон в България да оцелеят и да бъдат оставени като живи свидетели, които един ден да могат да дават показания относно вътрешните механизми, по които е станало всичко това? Ако това действително се случи, ще бъде прецедент в историята.

Или ако примерите от българското минало ви се виждат недостатъчно убедителни, вижте, например, как са се развили нещата в Германия по времето на Третия райх. Идването на Хитлер на власт може да разглежда като гала-репетиция за събитията, които се развиват в момента на световната сцена. Тогава, така наречените СА, Щурмабтайлунг, кафяви ризи, или разговорно просто „щурмоваци“ са изиграли ключова роля за идването на Хитлер на власт. Той ги създава през 1920 г. в Мюнхен от бивши войници и скандалджии в бирариите, чието първоначално предназначение е било да защитават събранията на Нацистката партия от подриви от страна на социалдемократите и комунистите. Те са били използвани по-късно да безчинстват и срещу евреите, като са съсипвали търговската им дейност и са разрушавали синагогите им. С други думи в болшинството си членовете на тази организация е съставлявала сган, събрана от кол и въже, чието основно предназначение е било да всява страх и паника всред населението, да бие, да малтретира и да тероризира противниците на националсоциалистическата партия. Хитлер действително получава властта в Германия, до голяма степен благодарение на умело направляваната подривна дейност на тази организация. Но в момента, в който се е почувствал силен, веднага е екзекутирал всички лидери на СА само за три дни – между 30 юни и 2 юли 1934 г. Тази операция остава в историята като „нощта на дългите ножове“. След това, членската ѝ маса се свива до 1/3-та от първоначалната, оглавява я самият Хитлер и прави ролята ѝ напълно символична.

И който си мисли, че нещата в XXI век няма да се развият по абсолютно същия сценарий жестоко се заблуждава. Времената се менят, но някои неща си остават винаги неизменни. Едно от тях е стремежът към власт и пари. А по пътя на достигането на тези цели няма никакви морални прегради, особено когато залогът в наши дни е станал толкова голям – а именно неограничено, световно господство. Всъщност доста представители на руския елит започват да разбират тези простички истини и някои от тях започват да преминават с прибежки и припълзявания от западната страна на бойната линия в източната. В последните години наблюдаваме масово изтегляне на руски авоари от така наречените офшорни компании и влагането им обратно в Русия. За преимуществата на едно такова поведение ще говорим след малко.

Сценарий 2.

Победата е на страната на Русия, Китай и останалите страни от БРИКС. Този сценарий означава, че всички световни процеси, поне до края на следващия век ще бъдат контролирани от Москва. Този сценарий се вписва в астрологическата картина, която чертаят картите на САЩ, Русия и България. Тази тема е много голяма, затова засега ще я подмина. Само ще припомня, че по-специално в картата на България в момента наблюдаваме две планети застанали статично. Това са Юпитер и Сатурн. Юпитер управлява ценностите ни като етнос, а Сатурн – държавното ни управление. Когато една планета се движи напред, а след това спира (както е при Сатурн), това не означава нищо друго, освен, че в много скоро време, след като започне да се движи, тя ще започне да се връща назад по същите градуси, по които се е движела досега. А когато една планета досега се  е движела назад (като Юпитер например), това не означава нищо друго, освен че много скоро тя ще започне да се движи напред, като започне да повтаря пак същите градуси, които е изминавала досега.

И понеже движението на прогресните планети е доста бавно, то през следващия век имаме гарантирано повторение на събитията от миналия век, но в обратна последователност. Не става въпрос за това, че всичко ще се повтори едно към едно. Формата на събитията ще се промени, но съдържанието на процесите ще си остане едно и също. Всеки сам да си прави изводите!

Прогресен Сатурн и Юпитер карта БългарияВажно е също така да подчертаем следното. При победа на източния блок, България като държава би била поставена в по-благоприятно положение. Ние естествено пак ще сме силно зависими от решенията на Москва, тъй като всичките световни процеси ще се диктуват от един световен център. Но за нас като българи, тази ситуация е много по-благоприятна, тъй като ние сме по кръв, традиции, култура, корени, език и по всичко останало много по-свързани с руската култура, отколкото с американската.

При този сценарий за нас ще бъде много по-лесно да оцелеем, да се запазим и дори да просперираме. При всички положения ще сме по-добре от съвременното ни жалко състояние. Далеч съм от мисълта, че руската страна предлага идеалното за нас решение. Но на нас не ни е дадено да си изберем идеална система, а ни се дава да решим коя от двете възможни злини е по-малката за нас. Затова, трябва решително да направим нашия избор и да не се задълбочаваме прекалено много в детайлите. Защото, докато много умуваме, можем просто да изчезнем от лицето на земята като нация.

Второ, при положение, че ще се налага нов световен ред, все още има шанс за част от настоящия български елит да прескочи бойната линия и в последният момент да премине от единия лагер в другия. Направилите това не само биха могли да се спасят физически, но и да участват в бъдещото управление. Също е необходимо дебело да се подчертае, че време за бавене и за мотане няма, тъй като събитията много скоро ще започнат да се развиват с много голяма бързина. След няколко години такова прескачане от единия в другия лагер ще стане практически невъзможно и участниците в бъдещия конфликт ще са съвсем ясно определени.

Предполагам от само себе си става ясно какво ще направят победителите с тези, които са служели на другия лагер. Спомнете си първите действия на народната власт, спрямо царския елит още в първите дни, след деветосептемврийският преврат. Никой не бива да храни илюзии, че сега събитията ще се развият някак си по-различно. Това няма да стане. Първи на прицел ще попаднат „ястребите“, които в момента се реят високо в небето и предизвикват руската страна. Затова пък тези, които са прескочили от едната страна на бойната бразда в другата, имат всички шансове не само за оцеляване, но и за добър бъдещ просперитет.

Новата власт ще има нужда от нов елит и той ще трябва да се изгражда. В миналото това са били велможи и боляри, после това са били дворяни и царски съветници, царска свита, а след 9 септември 1944 се създаде особен нов елит, който наричаха с дългото име „активни борци против фашизма и капитализма“. Предполагам доста от читателите си спомнят с какви огромни преимущества се ползваха тези хора и членовете на техните семейства в продължение на десетилетия, чак до 1989 г. Някои от тези „активни борци“ станаха такива едва една седмица преди 9 септември. Това обаче се оказа без значение, с оглед на привилегиите, които ползваха тези хора при новата държавна власт и ръководните длъжности, на които бяха назначавани.

Сега ще стане същото, с една съществена разлика. Новият управляващ елит ще разполага и със значителни финансови средства. Собствеността в държавата вече няма да се управлява колективно от елита (така наречената „номенклатура“), а ще бъде разделен чисто привидно на части и поделен между бъдещите олигарси. Те ще имат много по-голяма свобода на действие, но ще трябва задължително да се отчитат в своята дейност пред един могъщ български център, който пък ще се отчита до стотинка пред световния център в Москва. Така, някои от тези хора ще могат да заемат позиции и в новия елит, да станат новите олигарси. Парите им ще могат да бъдат наследявани от техните деца и внуци. Те и членовете на тяхното семейство ще получат статут, престиж и практически неограничена власт на местно ниво. За разликите и приликите между предишната „номенклатура“ и бъдещата „олигархия“ четете в книгата ми „България – астрологична прогноза за 21 век“ .

От казаното дотук следва, че представителите на българския елит, които подкрепят американските и „европейските“ интереси са обречени на физическа ликвидация и при първия и при втория сценарий, докато представителите на българския елит, които подкрепят руските (славянските) икономически интереси са обречени на ликвидация в първия сценарий, но имат реални шансове за дългосрочен просперитет, при положение, че нещата се развият по втория сценарий.

Представителите на ДПС трябва да бъдат изключително внимателни, тъй като те са крайно уязвими както и да се развият нещата. На всичкото отгоре, тяхната собствена астрологическа карта показва, че тази партия в скоро бъдеще ще изживее сериозна криза на ценностите (статичен Юпитер), вследствие на което най-вероятно ще се разпадне. Така че при тях в добавка на неблагоприятно стечение на външните обстоятелства ще се стигне и до много сериозен вътрешен разкол. Вероятно все повече хора ще започнат да разбират (в това число и много от функционерите на самата партия), че това е организация, която действително е изпълнявала определени функции в миналото, (по времето на Възродителния процес), но от чието съществуване в наши дни никой реално няма никаква нужда (освен самите партийни функционери). Това вещае изключително сериозна криза на ценностите.

Тази партия защитава, така наречените „евроатлантически ценности“, но при положение, че евроатлантическият съюз победи, те ще са първите, които ще бъдат ликвидирани. Някои от членовете на ДПС знаят прекалено много, натрупали са прекалено много пари и са твърде корумпирани, за да могат да бъдат оставени да съществуват в условията на новия световен ред. След победата на запада, всички бивши политически фигури ще бъдат премахнати, понеже те са вече компрометирани. На тяхно място ще бъдат поставени „неопетнени“, „честни“ и „способни“ политици. Т.е., за да се покаже на народа, че са възтържествували демократическите и европейски ценности, ръководителите на новия световен ред ще търсят да назначават елит, който поне първоначално ще изглежда да е пълната противоположност на това, с което сме разполагали досега.

Като се има в предвид особеното отношение между българския и турския етноси, политическият елит на ДПС се явява най-подходящата изкупителна жертва, която може да бъде дадена за разтерзание на тълпата. Ние вече видяхме, че евроатлантическите ценности включват и такъв тип разправа с елита – така например постъпиха с Кадафи. Със Саддам Хюсеин постъпиха „по-хуманно“. Той не беше оставен да бъде разкъсан на парчета от тълпата, а беше милостиво обесен. Нека никой да не си прави никакви илюзии, че в България ще бъдат направени някакви състрадателни изключения. Би било много наивно някой да се надява на такъв развой на събитията. Ако трябва да се намери изкупителна жертва за всичките беди на българския народ през последните години на прехода, то от гледна точка на западните господари, няма да има  по-подходящ курбан за обезумялата тълпа от лидерите на ДПС.

От гледна точка на запада, смисълът на това движение беше само да допринесе за дестабилизацията на страната по време на прехода. Затова се подбираха и съответните кадри. Но ако западът победи и започне да изгражда ново общество, базирано на нови правила, които включват тотален ред и порядък, то това движение тутакси ще бъде демонизирано. То вече няма да е нужно и ще бъде тотално ликвидирано. Тогава вече на световния елит няма да му е нужна развихрена корупция и кражби в особено големи размери, а точно обратното – ще се наведе желязна дисциплина и пълен ред. Всеки ще си плаща най-стриктно данъците, за да захранва центъра, на който всички ще се подчиняват. Тогава ще са нужни съвсем други кадри. Затова старият елит подлежи на тотална ликвидация, имуществото  им ще бъде иззето и предадено в полза на държавата. Всичко това може да послужи и като назидание на новия елит, в случай, че някога им хрумне идеята те самите да бъдат корумпирани или пък да упражняват каквато и да било подривна дейност.

Междувременно ДПС прави всичко възможно да удължи своето съществуване, като доказва наляво и надясно необходимостта на своето съществуване. Всъщност, необходимостта от съществуването на това движение отдавна е изчезнала. То беше създадено в един особен период в българската история, когато се въвеждаше „демокрацията“ в България. Тогава беше нужна трета, центристка, уравновесителна сила, която да накланя везните наляво или надясно между планираните два големи центъра (червения и синия електорат). Но в бъдещите условия на централен тоталитаризъм за тази партия не е отредено никакво място.

Освен това в момента всички възможни демократични права и свободи вече са дадени на етническите малцинства в България. Дори на етническите турци в България са им дадени много повече права и свободи, отколкото на тези, които живеят, да речем в Германия. Но, за да оправдаят съществуването си, виждаме как лидерите на ДПС подклаждат етническия проблем, с които действия всъщност сами режат клона, на който седят. Това е крайно опасно за България, но преди всичко и за самите тях, както и за най-близките им хора.

Независимо дали нещата ще се развият по първия или по втория сценарий, лидерите на това движение е много вероятно да се превърнат в най-голямата изкупителна жертва. Това е написано както в астрологичната карта на самото движение, пък и се вижда от обективния анализ на ситуацията. Те няма да има къде да избягат да се скрият, когато започне „нощта на дългите ножове“. А най-малко биха могли да направят това в Турция, защото там ще попаднат под двоен или даже под троен обстрел.

При първия сценарий (победа на запада) по тях ще се целят и от запад и от България и от самата Турция. Това е така, защото ако западът победи и се установи нов световен ред, с един единствен център във Вашингтон, границите между бъдещите държави (или по-скоро провинции или територии) ще бъдат стриктно установени и няма да подлежат на каквото и да било преначертаване. Тогава лидерите на ДПС ще станат ненужни както в България, така и в Турция. Те ще пречат на новосформирания елит, както в едната страна, така и в другата. А за подривна дейност и за отцепване на територии в условията на тотален контрол и дума на може да става.

В най-добрия случай те могат да разчитат на някакви второстепенни или третостепенни роли, като слуги на новия елит, но предполагам, че тази възможност няма да им бъде предоставена, поради причините които посочих по-горе. Ще са нужни нови, неопетнени хора, с добра репутация, които знаят малко, а работят много, послушни са и не са натрупали апетитни богатства. Така че, попадайки под троен обстрел, според мен една голяма част от тях няма да могат да доживеят да видят това, за което така старателно са се борили.

При вариант две, те ще попаднат под обстрел и от България, и от Русия и от Турция. Но въпреки, че и този вариант също изглежда фатален за тях, при него все пак има един изход. Той е да се избере родолюбието – да заявят не само на думи, но и на дела, че те милеят за нашата обща родина България. Да кажат, че те са родени на тази земя и че желаят да я направят едно по-красиво и по-добро място за живот, освен майчиния си език, да научат много добре и българския език и да се трудят съвместно заедно с българите и останалите етнически общности за процъфтяването на нашата родина.

Българите и руснаците като цяло са наивен и простосърдечен народ и бързо биха им простили и забравили. Естествено, това е възможно само при условие, че те навреме избягат от единия лагер и се прехвърлят в другия. Тогава имат реални шансове за бъдещ просперитет, защото в новообразувания бъдещ елит ще има нужда да съществува и определен немногоброен процент от личности, които да са представители на турското малцинство. Но както виждате сами, в дадения случай решаващи са не думите, а делата!

Повече подробна информация по темата за едновременната статичност на планетите Юпитер и Сатурн в астрологическата карта на България, можете да намерите в книгите ми:

България Прогноза за 21 век - обложкаПрочетете откъси от книгата тук

Зареди целият доклад от тук като pdf:

Каква ще е съдбата на българския политически елит?

 

 

 

 

 

 

 

Thumbnail Рождена карта на българския етнос

 

Рождена карта на българския етнос

София, 2016 г.