Темата за раждаемостта в астрологическата карта на българския етнос

част 2

22.09.2015 г.

Bulgaria fertility

Освен като Бог на смъртта и разрушението, Плутон е известен още и като Бог на трансформацията и обновлението. Така, че когато говорим за него не бива да се концентрираме изключително само върху един аспект на неговата същност, а трябва да обхванем действието му в неговата цялостност. Затова преди всичко трябва да си отговорим на въпроса, какво е това „разрушение“ и какъв е неговият смисъл? Много хора се отнасят към разрушението като към нещо изключително негативно. Но това показва пълно неразбиране на въпроса. Разрушението може да бъде изключително полезно, тъй като то освобождава място на ново съзидание. Без разрушение няма начин как да продължат да се разгръщат все нови и нови творчески процеси.

Когато например се строи една нова къща, в началото този градивен процес е нещо изключително полезно. Ние можем да се заселим в тази къща и там да протича нашия живот. След време, когато ни се родят деца къщата става тясна. Тогава може да се наложи да бутнем покрива и да построим втори етаж. Но бутането на покрива е разрушителен процес. В дадения случай обаче той е полезен, защото без него надграждането на постройката би било невъзможно. Ето, че вдигаме втория етаж и живеем така още известно време. Но минават години и сградата вече става прекалено стара. Тя не може повече да бъде ремонтирана, тъй като поддръжката ѝ вече е нерентабилна и безсмислена. Тогава идва една бригада от специализирани разрушители и те събарят цялата сграда. Дейността на тези хора се управлява от планетата Плутон. Тогава настъпва и финалната трансформация (смъртта) на къщата. След което мястото се заравнява със земята. Това пък позволява на същото това място да се изгради нов, красив, удобен и съвременен дом. Ето как работи Плутон.

Следователно получава се, че разрушението е неразделна част от креативния, съзидателен процес. Той е абсолютно необходим, за да може да се премахват тези стари структури, които вече са, така да се каже, отживели времето си и са станали вече ненужни. А на тяхно място се дава възможност за нов градеж и за ново съзидание. Така че ние не бива да се боим от разрушението, тогава когато то е оправдано, целенасочено и предварително обмислено. Ние трябва да избягваме само хаотичното, внезапно, безразсъдно или неосъзнато разрушение. Следователно, Плутон е много полезен тогава, когато неговото разрушение е съзнателно направляван процес и е изключително вреден, когато той действа в областта на неосъзнатото.

На примера на България – от 1930 г. досега, Плутон действа предимно неосъзнато. Това е така, защото никой досега не е изготвил подробно тълкуване на астрологическата карта на българския етнос. Затова страховете на българите да имат деца, действайки неосъзнато вътре в тях бавно и постепенно са унищожили досега милиони потенциални животи. При това всеки търси причината в липсата на условия, създадени от държавата, но не вижда причината в себе си и в народопсихологията на нашия етнос. През това време докато ние българите се чудим, разсъждаваме, колебаем се и умуваме, циганският етнос нараства лавинообразно. При това тези хора живеят в абсолютно същите условия като нас. И те живеят в същата държава, като нас. И на тях се полагат същите детски надбавки, каквито се полагат и на нас. Обаче това тях не ги притеснява, докато нас ни хвърля в панически ужас.

Не можем ли да видим тогава най-сетне, че причината не е чак толкова в държавата, колкото в самите нас? И няма ли да престанем най-сетне с клишето, че циганите били нецивилизовани, неуки и примитивни, докато ние българите, виждате ли, сме толкова цивилизовани, умни и възвишени. Ако бяхме такива, ние нямаше да вървим против естествения порядък, който Бог е отредил и нямаше да затриваме децата си, още в зародиш. В това отношение циганите се оказват по-умни от нас. Те не само не се затриват като нация, ами нарастват лавинообразно. Не се притесняват, че няма да имат достатъчно материални блага. Те знаят, че след като Бог ги е създал, той ще им осигури всичко, което им е необходимо, за да оцелеят на тази земя. И оцеляват. И се размножават. И пребъдват. А ние, които вървим против Волята божия измираме. Кой в такъв случай по-добре се придържа към Светото писание? „Неукият“, „нецивилизован“ и „див“ цигански народ или красивите, умни и образовани българи?

Да напомним тогава, какво е написано в Библията по този повод:

Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си – какво ще ядете и какво ще пиете; нито се безпокойте за тялото си – какви дрехи ще носите. Не е ли животът по-важен от храната и тялото – по-важно от дрехите?

Погледнете птиците в небето! Те не сеят и не жънат, нито събират зърно в хамбари, но небесният ви Баща ги храни. Не сте ли вие по-ценни от тях?

Кой от вас може с безпокоене да удължи живота си с един единствен ден?

И защо се тревожите за дрехите? Помислете си за полските кремове и вижте как растат. Те не работят и не си правят дрехи.

Но казвам ви: дори Соломон, при цялото си великолепие, не се е обличал като нито един от тях.

И ако Бог облича така полската трева, която днес я има, а утре ще я хвърлят в пещта, няма ли много повече да облече вас? Много малка ви е вярата!

И така, не се тревожете и не казвайте «Какво ще ядем?» или «Какво ще пием?», или «Какво ще облечем?»

Езичниците търсят всичко това. Но вашият небесен Баща знае, че имате нужда от всички тези неща.

Затова преди всичко друго търсете Божието царство и това, което Бог изисква от вас, и всички тези неща ще ви бъдат дадени в добавка.

Не се тревожете за утрешния ден, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.

(Евангелие от Матей 6:25-34)

Поглеждайки на нещата от тази гледна точка ние можем да разберем, защо циганите са ни дадени от Бог да бъдат наши съседи. Защото Той винаги обича да събира на едно място противоположности. Истина е, че противоположностите се привличат. Когато един народ прави всичко възможно да не се размножава, дава му се в съседство друг, който пък изключително силно обича да се размножава. Нека така да се учат един от друг. Нека да видят българите кой ще наследи тази земя, ако продължават нищо да не правят по въпроса. И нека да видим кой ще победи в крайна сметка – този, който върви против естествения порядък, или този който му се подчинява? Кой ще оцелее по-добре – този който жъне, вършее и трупа материални блага, или този който не се тревожи за утрешния ден, понеже знае, че утрешния ден ще се безпокои за себе си. Кой ще оцелее по-добре – този, който не доверява на Бога, че ще бъде обезпечен с достатъчно материални блага, или този, който е сигурен, че всичко което му е нужно ще му бъде дадено в надбавка. Сами си правете изводите.

Нека си отговорим честно на въпроса, като сме толкова умни и цивилизовани, какво всеки един от нас е направил лично, за да може тези „умни гени“ да бъдат предадени и по-нататък? Ако имаме по-малко от две деца, значи лично сме способствали да се затрият българските гени от лицето на земята. Тази тежка карма няма начин как да не ни се върне по някакъв начин на главата. И можете да бъдете сигурни, че всеки един бездетен българин (независимо от кой пол) ще си понесе последствията. Защото няма колективна вина. Вината е винаги и при всички обстоятелства лична и персонална. Всеки един българин, който няма деца или който има само едно дете ще си понесе личната карма по един или по друг начин. Говорим за ВСЕКИ ЕДИН българин, без изключение. В небесната канцелария такива неща не се прощават.

Изключение могат да съставят само тези хора, които в продължение на много години се опитват да имат деца, но това не им се получава. При тези хора обаче задълбоченият астрологичен анализ често показва, че те ПО РОЖДЕНИЕ са родени с безплодни карти. Тоест тези хора още от самото начало на живота им са създадени по такъв начин, че да не могат да станат биологически родители. Предполагам сами се сещате, че хората не се раждат „случайно“ с такива астрологични карти. Това са личности, които в предишни животи са извършили някакви сериозни престъпления по отношение на своите деца. Може би те са били изключително лоши родители, или не са желаели изобщо да имат деца, или ако им са се раждали деца, след това те са ги продавали в робство и т.н. Каквато и да е причината, сега те се раждат с безплодни карти напълно закономерно. В тези работи случайности няма.

И не е казано, че те ще подобрят положението си като неистово се опитват да забременеят с инвитро процедури на всяка цена. Често, те постигат по този начин обратния ефект. Вместо да решат проблема, всъщност те го задълбочават още повече. Защото тези противоестествени инвитро процедури така или иначе водят пак до същата грешка, която тези хора са допускали и преди – извършвайки всичко това те всъщност вървят против волята на Бога. Първо не са искали деца, когато е било правилното време, а след това искат да имат деца, когато вече е неправилното време.

Уточняваме, че “правилното” и “неправилното” време не се определят от волята на човека, а от волята на Бога или от волята на планетите, ако искате. Има и други, по-благородни и по-душеспасителни начини за изкупуване на кармата. Всред тях са полагане на грижи за сираци, осиновяване на дете, материални дарения за сиропиталища, оказване на помощ на многодетни семейства, дарение във фондове за образование, наука и изкуства за деца и т.н.

Плутон поражда редица страхове в българите и те на подсъзнателно ниво се страхуват да имат деца (Плутон в V дом). Това убива възпроизводителния процес и раждаемостта на българската нация за последните 85 години пада неотклонно. Тоест, говорим за последните три поколения. Особено катастрофални са резултатите от последните 26 години, когато се осъществи така нареченият „преход“. През тези години българската държава, под влиянието на чужди сили, които проникнаха на всички нива в нея, предприе редица действия в определени области и не предприе редица други действия в други области напълно целенасочено. Крайният резултат от всичко това беше редуцирането на българското етническо население. С други думи беше проведен целенасочен геноцид.

Това беше направено напълно съзнателно от страна на тези, които управляваха тези процеси, но истинската същност на българския геноцид беше нарочно скривана и изопачавана пред населението в средствата за масова информация в продължение на много години (пък и досега). Докато накрая имунната система на народа стана прекалено отслабена и тогава вече някои от фактите започнаха да се прокрадват в медиите. Считаше се, че българският народ вече така или иначе е поставен на колене, така че няма вече какво чак толкова да се крият фактите.

Но не бива да се забравя, че Плутон освен всичко останало означава и СИЛА. В който и дом да се намира Плутон той дава изключителна сила да се справим с трудностите, пред които ни изправя съдбата в дадената област на живота. Така и тук. В момента, в който истината за това, че се провежда бавен и целенасочен геноцид над българите започна да достига до съзнанието на все повече хора, започна постепенно да се обръща посоката. И тя ще се обръща все повече дотогава, докато накрая посоката не се обърне напълно. Плутон винаги действа по този начин. След като процесът е веднъж осъзнат, той придобива голяма сила. И колкото повече време минава, толкова повече тази сила нараства.

baby-love-1245417Например, в личните карти на хората, тези които имат Плутон в първи дом започват най-задълбочено да изследват всяко свое действие, Те търсят и намират първопричините за всичко, което ги задейства отвътре и в крайна сметка стават многократно по-силни личности, отколкото са били първоначално. Тези, които са родени с Плутон във втори дом започват да натрупват богатства, които крият в различни скришни фондове. Така че накрая техният страх от загуба на богатства ги прави към края на живота им доста състоятелни хора. Те преосмислят всички представи за това, какво според тях са парите и за какви цели те трябва да бъдат използвани и разпределяни. Онези, които са родени с Плутон в трети дом, подбуждани от своите страхове в областта на комуникацията с другите хора, обикновено най-накрая се превръщат в доста добри оратори. Други пък достигат до прозрения в областта на комуникациите, общуването и знанието, за което обикновените хора биха могли само да си мечтаят.

Тези, които са родени с Плутон в четвърти дом са принудени да стават силни личности още от най-ранна детска възраст. Преодолявайки деспотичния характер на своите родители, те още от много рано успяват да закалят своя собствен характер. Преодолявайки трудностите в материалната среда, където са се родили, те се превръщат много по-рано от останалите в самодостатъчни и самообезпечени индивиди. Така те също придобиват огромна сила в тази област. А пък тези, които са родени с Плутон в V дом, изследвайки своите страхове и фобии в областта на собствената си репродукция се учат да създават силно и мощно поколение, което е в състояние да устои на всякакви преврати на съдбата. Това поколение притежава вродена сила. На него му е писано да се бори и да оцелява, при всички обстоятелства. Именно в това е заложен смисълът на това астрологично разположение в картата на България.

Следователно, за да се разреши проблемът с Плутон в V дом според мен е нужно да се направи следното. На първо място държавата трябва да обезпечава възможно най-добри условия за майките, за бащите и за семействата, които желаят да имат деца и особено онези български двойки, които желаят да бъдат многодетни. В дадения случай не говоря за малцинствата, тъй като доколкото знам при тях няма проблеми с раждаемостта. Различните етноси имат различни астрологични карти. В тази статия аз разглеждам само астрологическата карта на българския етнос. Погрешно е да се говори, че всички в България сме българи. Това не е вярно. Всички в България може да сме БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. Но от това не следва нищо друго, освен това, че всички ние имаме едни и същи права и задължения по отношения на българската държава. Но в същото това време, ние принадлежим към различни етноси. А различните етноси имат различна народопсихология. Те реагират различно на едни и същи външни въздействия. Това се вижда най-добре в страни с голямо смесено население, например САЩ, Канада или Австралия. В САЩ например има американски граждани от различни етнически групи – някои от тях са потомци на англичани, други на италианци или гърци, други са мексиканци, пуерториканци, кубинци, афроамериканци и т.н. Това, дали всички те са американски граждани или не, не ги прави една обща, аморфна, човешка маса. Всички те са много различни, имат отличителни черти, специфична народопсихология и реагират съвсем различно в различните житейски ситуации.

В дадения случай, в тази статия, аз разглеждам проблема с раждаемостта в астрологическата карта на българският етнос. Не разглеждам този въпрос в картите на малцинствата, защото доколкото разбирам те нямат проблем с раждаемостта. Докато етническите българи имат такъв проблем. И той ясно може да се види в астрологическата им карта. Следователно, след като проблеми с раждаемостта очевидно излизат най-вече в астрологическата карта на българския етнос, според мен е редно българската държава да изработи пакет от специални мерки, които да поощряват раждаемостта именно на етническите българи.

Това може да звучи и като дискриминация, но затова пък ако продължим да провеждаме развихрена либерална политика, която както се е видяло поощрява раждаемостта само всред малцинствата и ако не отчитаме националната специфика на българския етнос, то тогава сме на път да изчезнем като нация. Следователно е време да се въведе някакъв по-диференциран подход. Дори различните видове домати, краставици и картофи се третират различно, торят се различно и се пръскат различно. Как тогава искате човешки същества принадлежащи към различни етноси да бъдат третирани абсолютно еднакво? И какво ви дава право да мислите, че като ги третирате еднакво, те ще дават еднакви резултати? Това е утопия, на която е крайно време да престанем да робуваме. Различните етноси трябва да се третират различно, именно защото при едно и също упражнявано върху тях въздействие те произвеждат различни резултати. И всичко това може да бъде определено от астрологичната карта на съответния етнос.

Аз не съм политик и не знам как точно трябва да бъдат изработени законите, така че да отговарят на всички нормативи, но знам със сигурност, че те трябва да бъдат диференцирани. А диференциацията трябва да се извърши най-вече с оглед на това какви крайни резултати желаем да получим. Може би трябва да бъдат създадени различни неправителствени или социални организации, които да работят с различните етноси и да имат към тях диференциран подход. Там, където раждаемостта е висока, тя трябва да се снижава, а там, където е ниска да се повишава. Тъй като в картата на българския етнос например, виждаме наличието на неплодородна планета, като Плутон в V дом, значи трябва да вземем специални мерки по отношение на раждаемостта именно на българския етнос.

Тези мерки трябва във всички случаи да бъдат постоянно поддържани оттук нататък. Абсолютно недопустимо е да се подеме една кампания за година-две и след това всичко да се върне по старому. Винаги задължително и при всички обстоятелства трябва да помним за това астрологично разположение в картата на българския етнос. Никога и при никакви обстоятелства не бива да го забравяме. И всеки път, когато взимаме лично решение, за това дали желаем или не желаем да имаме деца, трябва задължително да имаме предвид това астрологическо влияние. Това не е нещо, което ще изчезне от само себе си ей така. С Плутон шега не бива. С него винаги трябва да се изправяме лице в лице и да бъдем на нивото на неговите предизвикателства. При Плутон е така. Или осъзнаваме как той работи и по този начин ставаме изключително силни, или той работи на безсъзнателно ниво и ни унищожава. Въпросът с оцеляването на българската нация в демографско отношение е поставен буквално на живот и смърт!

Затова трябва задължително да провеждаме специална образователна работа с етническите българи, с цел увеличение на раждаемостта. Всичко зависи от крайните цифри, които желаем да получим. Държавата трябва да си зададе определени цифри, като например какъв процент от населението трябва да съставляват етническите българи след 20-30 години от общото население на страната. Ясно е, че ако то падне под някакъв застрашителен минимум, възниква реалната опасност българската държава да изчезне или коренно да се измени. Демографските промени в населението винаги водят след себе си и политически промени. Затова след като се изработи такъв план и се знаят крайните цели, след това трябва да започне административна и просветителска работа с представителите на различните етноси, докато предварително зададените проценти не бъдат достигнати, така както е планирано.

Не трябва просто да седим и да чакаме със скръстени ръце, защото това означава със сигурност само едно – ние изчезваме като нация. Бавно, постепенно и сигурно. В последно време това съкращаване на българското население даже вече не е и бавно, а се ускорява застрашително, тъй като е преминат вече критическият минимум. Останаха много малко български жени във фертилна възраст. А много от тях не желаят изобщо да имат деца. И така едните не могат, другите не искат, третите и да могат, не искат, а четвъртите и да искат, не могат. А къде са тези, които и могат и искат? Така че положението е катастрофално. Това беше казвано многократно досега по различни форуми, но всеки се беше вторачил само в ролята на държавата за тези процеси. А има и друг фактор. И той е астрологически. Той предопределя народопсихологията на българите. И той е неблагоприятен за раждаемостта.

Затова трябва да се вземат неотложни мерки. Трябва да се работи по изменянето на определени черти от тази народопсихология. Това не е фантастика. Това е напълно реално и може да бъде осъществено чрез просветителска дейност от страна на държавата и на различни организации. Предполагам сами разбирате, че всички тези процеси са управляеми, включително и раждаемостта. Ако ние българите не вземем нещата в наши ръце и не започнем самите ние да ги управляваме, то тогава ще се намеси някой друг, който чрез превземане на държавните ни структури ще започне да ги управлява вместо нас. За последните 26 години ни дадоха нагледен пример как точно се прави това. И виждаме какви са крайните резултати. А те са, че ние измираме. Ние изчезваме като нация. И отговорността за това лежи също така и върху всеки един от нас, защото ние с нашето бездействие, овчедушие и страх проспахме една голяма част от този процес.

Така че цялата тази информация трябва да се довежда до колкото се може по-широки слоеве от населението. Защото създаването на подходящи условия за раждаемост е само едната страна на въпроса. Другата не по-малко важна част от въпроса е преодоляването на страховете вътре в самото българско население. Тези страхове и задръжки се обуславят от народопсихологията на българина, която както казахме от 1930 г. насам е вече изменена. Тя не е вече същата както е била преди това. Не е едно и също да говорим за етнос, който има една много плодородна планета като Венера разположена в V дом, или за етнос, който има Венера плюс една изключително неплодородна планета като Плутон (и то в съвпад с Венера) в V дом. Съвсем различно е.

Новите планети трябва да се отчитат и да се взимат мерки, докато не е станало прекалено късно. Виждаме, че от 1930 година насетне раждаемостта непрекъснато пада, независимо от усилията на държавата. През последните 85 години е имало периоди на кризи и периоди на добър икономически подем. Имало е периоди на войни и периоди на мирно време. По Живково време се полагаха изключително много усилия за повишаване на раждаемостта, а по време на „прехода“ беше направено точно обратното. Но независимо от всичко, раждаемостта както се вижда от посочената в част 1 на тази статия таблица, непрекъснато пада. Следователно тук трябва да се отчита и другият фактор – страховете на населението. А защо не го кажем и така, трябва да се отчита и ЕГОИЗМЪТ на населението.

Защото, дори и когато българският народ беше сравнително добре обезпечен материално по време на социализма, той пак не искаше да ражда. Нямаше унищожителен български преход, а младежите и тогава пак не искаха да раждат. Всеки имаше работа, правото на труд беше гарантирано в Конституцията, държавата даваше немалки надбавки за деца, пазеха работното място на жената до 9 години за 3 деца, но пак малко хора се решаваха да раждат. Имаше много силна държава, всички държавни структури си бяха на мястото и желязно си вършеха работата, но въпреки всичко и тогава пак имаше проблеми с раждаемостта. Първо младите трябваше да бъдат изучени, после трябваше да си намерят добра работа, след това трябваше да заработят достатъчно пари, за да си купят квартира, след това кола, след това вила и т.н. А време за деца все нямаше. Какво излиза тогава? В държавата ли е причината?

Има една поговорка, която гласи така. Един, човек, който желае нещо да се случи търси НАЧИНИ, как да го направи. А един човек, който не желае нещо да се случи си намира ОПРАВДАНИЯ, защо не може да го направи. И също така е казано: „По делата ще ги познаете“. Може да си говорим до утре каквото си искаме, но нашите дела говорят, че се самоубиваме като нация. Ние самите си го правим. И никой не ни е виновен. Нито „лошите“ американци, нито „скапаната“ държава. Защото и в Америка да отидем, пак не раждаме. И да ни е желязно стабилна държавата, пак не раждаме. Делата ни говорят против нас.

Все си намираме оправдания. И преди, по време на социализма беше така, и сега е пак така. Затова нека да не прехвърляме вината само върху държавата. Тя безусловно има своята вина, особено по време на „прехода“, но само донякъде. Останалото е чиста проба егоизъм и страх. Ето тези негативни качества в българина трябва да се доведат до съзнанието му със всички средства за масова информация, с които разполагаме. Трябва да разбере, че ако се отдадем на егоизма си, ние се затриваме като нация. Затова трябва да приложим съзнателни усилия на волята да преодолеем влиянието на Плутон в V дом. А това не може да стане по друг начин, освен чрез образование и чрез материални поощрения.

Истинската мисия на българите, както съм казвал много пъти, ще започне да се осъществява едва след пълното настъпване на епохата на Водолея, т.е. след 2130 г. Тогава точката на пролетното равноденствие ще се отдалечи на повече от три градуса от преходната дата (22 март 1914 г., както ни е казал учителят Дънов). Повече по този въпрос можете да прочетете тук. Именно по това време и прогресният Сатурн и прогресният Юпитер в картата на България ще започнат да се движат право напред. Всъщност прогресният Юпитер започва да се движи право още след 2023 г., но за прогресния Сатурн трябва да почакаме още един век до посочената дата. Чак тогава българите ще започнат да реализират своята същинска мисия, като водеща нация, като духовни учители на човечеството, които ще поведат след себе си представителите на бъдещата Шеста раса.

А както е предречено, основно тя ще се състои от етноси, които днес определяме като славянски – българи, руснаци, украинци, белоруси, сърби, македонци и т.н. Дотогава историята на славянските народи може да бъде пренаписана отново. Най-вероятно ще бъдат открити исторически свидетелства, които досега са били крити от нас. Ясно е, че в историята на славянските народи много неща са били преиначени, скрити и изопачени. Това обаче в случая няма значение. Важното е, че за нас е предопределена водеща в духовно отношение роля в обединението на православното славянство и повеждането му към съвършено нов начин на (духовно) развитие.

Затова първостепенна задача за българите през следващия век и половина е задължителното запазване на българския генетичен фонд. За да можем да осъществим задачата си, която несъмнено е закодирана в нашите гени, ние трябва да раждаме достатъчно количество деца и те от своя страна трябва също така да създават достатъчно количество деца, с което да обезпечат този екзистенциален миниум, необходим за осъществяването на българската мисия. Затова е критично важно българите да оцелеят генетично до този момент, когато ще започнат да се разгръщат именно тези способности, които са заложени в момента в латентно, спящо състояние в нашето ДНК.
family-1246990

Не бива да забравяме, че в критично важни исторически моменти тези способности са се пробуждали и тогава те са променяли историята. Например те са се събудили, когато българите са решили да се преселят в съвременните български земи, после пак, когато сме спрели по времето на Калоян нашествието на мюсюлманските завоеватели към Европа, след това отново, когато сме дали на света и сме разпространили славянската писменост. Никога не бива да забравяме, че българският език е четвъртият подред свещен език, на който са били преведени светите писания. Преди него богослужението в храмовете е можело да се извършва само на староеврейски, латински и гръцки. Славянобългарският е четвъртият език, на който това е станало възможно. Така че, където е текло, пак ще тече. Когато му дойде времето българският ген пак ще се събуди, за да даде нов път на човечеството.

Но за да се случи това е необходимо да ни има като нация. А без раждаемост, това няма как да стане. Именно затова е абсолютно задължително да се преодолее негативното влияние на Плутон в V дом. Не бива да се притесняваме чак толкова от материалното си положение. Нашите баби и дядовци след Освобождението на България са живеели при много по-мизерни условия и пак са раждали много деца, с което са дали възможност да се родим и ние. Ако те навремето бяха проявили егоизъм и бяха раждали по-малко, то тогава може би днес и нас нямаше да ни има. Затова трябва да мислим не само за себе си лично. Трябва да се усещаме като част от един велик етнос, който е бил, е и ще бъде. Но за целта всеки един от нас трябва да внесе своята лична лепта, за да може това да се случи. Създавайки живот, ние си създаваме положителна карма и като личности и като българи. Обратното също е вярно – съзнателно спирайки продължението на живота вредим както на нацията си, така и на себе си лично създаваме негативна карма.

Затова всеки етнически българин трябва да счита като свой патриотичен дълг да създаде и да отгледа поне две деца. Ако той не направи това, то значи той спомага за постепенното заличаване на българския ген. А ако го направи, то значи той способства за това информацията закодирана в българските гени да продължи да се предава нататък в поколенията. Само така може да продължава да се изпълнява българската мисия. И само така Плутон ще обърне по знак своето действие. От страх и егоизъм, ще се превърне в сила, могъщество, оцеляване и възкръсване от пепелта при всички възможни обстоятелства.

 

Много по-подробна информация по тази тема можете да прочетете в най-новата ми книга “Рождена карта на българския етнос”, по-специално в разделите “Плутон в 5 дом”, “Венера в 5 дом”, както и в раздела “Съвпад на Плутон и Венера”. Информация за това как можете да си набавите тази книга можете да намерите ето тук.