Темата за раждаемостта в астрологическата карта на българския етнос

22.09.2015 г.

Bulgaria fertilityПлутон е планета-разрушител. В картата на българския етнос тя попада в пети астрологичен дом. Под управлението на пети дом се намира раждаемостта. Каква картина за раждаемостта очертава за страната разположението на Венера в съвпад с Плутон в V дом? С две думи, не особено розова. Но за да разберем какво е влиянието на Плутон върху раждаемостта от този дом трябва да се върнем малко назад във времето и да проследим каква е раждаемостта в България преди 1930 г. и след това. Избираме тази година, защото именно тогава е открита планетата Плутон. Помним, че и преди откриването на тежките планети те пак са упражнявали влиянието си, но рецепторите на хората в онези отдалечени времена не са били все още достатъчно добре развити, за да може тяхното влияние да бъде възприемано масово. В този смисъл „откриването“ на дадена планета е знаково събитие. То показва, че от този момент насетне човечеството е вече готово да започне да възприема влиянията, които изхождат от съответната планета. И оттогава тя започва „да действа“.

Ако проследим нашата демографска история от Освобождението до наши дни можем да видим следната картина. Освобождението на България от турско робство ни заварва през 1878 г. с около 3 милиона души население. Непосредствено след това настъпва бум на раждаемостта. Само за 20 години българското население се увеличава на 5 милиона души, тоест само за 20 години след Освобождението българското население нараства с 67%. Тази изключително висока раждаемост се запазва и в началото на 20 век. Тогава тя е била най-високата в Европа и е съставлявала цели 40‰!

Тук трябва да направим едно малко отклонение и да поясним разликата между два различни математически термина, за да не настъпи объркване. Процент е математическо понятие, изразяващо една стотна част от нещо и се обозначава с символа %. Промил е една хилядна част от нещо и се обозначава със символа ‰.

И така раждаемостта в България в началото на века е съставлявала 40 родени бебета всяка година на всеки хиляда души, т.е. 40‰! Нито една друга нация в Европа по това време не е имала такава висока раждаемост от 40 промила. През целия период от 1878 г. до 1912 г. в България продължава да има стабилна и висока раждаемост. Тя се запазва дори и по-нататък, чак до 1924 г., независимо от водените по това време войни. За целият период от началото на века до 1924 г. е налице висока раждаемост и сравнително висока смъртност (която е свързана с водените по това време войни), но естественият прираст на населението си остава сравнително висок, дори и по време на войните. В годините 1929-1934 г. България преживява икономическа криза. Периодът 1934-1939 г. се приема за следкризисен. Раждаемостта през този период спада близо два пъти ‐ от 40‰ през 1924 г. на 21‰ през 1939 г. Естественият прираст на населението също намалява, за да достигне в началото на Втората световна война през 1940 г. 8.8‰.

Всички тези цифри не могат да намерят своето логическо обяснение, ако не погледнем на нещата от астрологическа гледна точка. Икономистите се опитват да ни убедят, че ето на видите ли, раждаемостта е започнала да спада, защото по това време имало икономическа криза. Но това изобщо не обяснява нещата. Защо в условията на войни в началото на века, когато са загинали общо около 570 000 души и половината мъже са били на фронта, раждаемостта е била все пак около 40 ‰, а после когато вече не е имало войни, тя изведнъж е спаднала два пъти? Не може да не ни направи впечатление, че този спад в раждаемостта, комбиниран с икономическа криза започва тъкмо след 1930 г., т.е. след откриването на планетата Плутон.

После в условията на Народна република България продължава тенденцията за спадане на раждаемостта, въпреки всички мерки, които взима правителството за подобряване на показателите. Даваха се и детски надбавки, пазеха се работните места на жените 3 години, за всяко родено дете, даваха се редица привилегии на многодетните семейства, само и само да се насърчат младите хора да раждат повече деца. Независимо от всичко обаче раждаемостта в България и по времето на социализма все пак пада плавно и равномерно. Тя може да се види в следната таблица.

Раждаемост в България по години в ‰
1900 1910 1934 1946 1970 1980 1985 1990 1995 2001 2012
42.2 41.0 30.1 25.6 16.3 14.5 13.3 12.1 8.6 8.6 9.5

 

И като гледате лекото покачване на цифрите в последните години не бързайте да се радвате. То не се дължи на високата раждаемост на българския етнос, а на високата раждаемост на циганския етнос. Ако имахме обективни статистически данни за раждаемостта сред българите, то най-вероятно щяхме да установим, че тя се движи някъде в пределите на 2 до 5 ‰. Цялата останала раждаемост е за сметка на малцинствата. Това е истината. Тоест, ние изчезваме като нация. Защо се получава така?

Според мен тук са налице няколко обективни фактора и те всички трябва да се вземат предвид, за да се види ситуацията обективно. От една страна действително е налице икономическият фактор и приносът на държавата. Тя със своите действия или бездействия съдейства за все по-голямото утежняване на съществуващата ситуация. Но от друга страна, половината вина се корени в страха и в нежеланието на българите изобщо да се самовъзпроизвеждат (Плутон в V дом). Този втори фактор е много важен и той след 1930 г. става неизменна част от българската народопсихология. Ако преди това в астрологическата карта на българския етнос в V дом е имало само една планета – Венера, която е плодородна, то след откриването на Плутон, ние вече имаме там две планети, едната от които е плодородна, а другата е силно неплодородна. Така че, ако ние като народ не обърнем сериозно внимание на това астрологическо разположение, то никакви мерки от страна на държавата няма да ни помогнат да обезпечим продължението на българския род през вековете.

Трябва да се разбере, че нежеланието и страхът на българите изобщо да се самовъзпроизвеждат като нация е вкоренено дълбоко в народопсихологията на всички българи, родени през последните 85 години. С други думи тези страхове и фобии от раждането на деца са станали национална черта на българите от момента на откриването на планетата Плутон до наши дни. Тъй като тази планета е вече веднъж открита, няма никакви шансове тя да „изчезне“ когато и да било от астрологическия пантеон. При това напъните на определени астрономи (забележете астрономи, не астролози!) да премахнат Плутон от списъка на планетите си е чиста загуба на време. Предполагам сами разбирате, че ако утре някой смахнат астроном реши, че да речем Меркурий е прекалено малък, за да се нарича планета, от това абсолютно нищо в нашата Слънчева система няма да се промени. Реалността ще си остане абсолютно същата, независимо дали ние желаем да я видим, или предпочитаме да си крием главата в пясъка. С тази разлика, че докато главата ни е заровена в пясъка има много по-голяма вероятност някаква голяма неприятност да ни сполети отзад. Ние сме много по-добре защитени, ако внимателно наблюдаваме и анализираме какво се случва около нас.

Така че Меркурий както си е управлявал и досега ума, комуникациите и общуването между хората, така ще продължи да го прави и за в бъдеще. А Плутон както си е управлявал досега подсъзнанието на хората, скритите им страхове и фобии, смъртта и унищожението, така ще продължава да прави същото и за в бъдеще. Това са фактите, които ние по никакъв начин не можем да променим. Не можем да променим и позицията на Плутон в българската астрологична карта. Той си е закован там, където си е и няма никога да мръдне от там нито на милиметър, докато на планетата Земя съществуват българи. Единственото нещо, което можем да направим е да изучаваме много внимателно коя планета къде се намира в нашата астрологическа карта, да си правим изводи и да коригираме нашето поведение по съответния начин, ако не желаем да ни се случат някои много големи неприятности. В дадения случай, позицията на Плутон в близост до Венера в пети астрологичен дом говори за това, че ако не осъзнаем какво правим и какви решения взимаме (било то осъзнати или неосъзнати), много скоро можем изобщо да изчезнем демографски като нация.

Плутон винаги действа на подсъзнателно, скрито ниво. Така, че когато една жена или един мъж не желаят да имат деца трябва да търсим дълбоките психологически (и астрологически) причини защо го правят. Всички уж „обективни“ причини, които те обикновено изтъкват са чисто и просто оправдания, а не истински причини. Това е просто една интелектуална оправдателна риторика, защо човекът е решил да няма деца. Но това рядко са ИСТИНСКИТЕ, РЕАЛНИТЕ причини. А те често са напълно неосъзнати. Вместо това на преден план излизат само интелектуалните оправдания. Защото съгласете се, че други нации и други етноси по света са в много по-мизерно и по-окаяно материално положение от българите, но те в никакъв случай не се лишават от деца. Получава се, че нежеланието да създават потомство е „запазена марка“ само за българите, но не и за другите етноси.

Ето например в последните години Европа беше залята от бежанска вълна от имигранти. Видяхме как стотици хиляди, така наречени бежанци, прекосяват зелените граници на европейските държави. Обърнахте ли внимание колко много жени и малки деца имаше с тях? Нали тези хора са бедни? Защо тогава раждат толкова много деца? И не можем да използваме изтърканото клише, че ето на видите ли, те са на толкова примитивно ниво на развитие, че не знаят как да се предпазват от нежелана бременност. Те не са чак толкова прости, че да не знаят как да се предпазват. Те знаят как да го правят, но те НЕ ЖЕЛАЯТ да се предпазват. Причините за това може да са религиозни или културно-исторически, но е факт, че всички тези етноси желаят да се възпроизвеждат и го правят най-охотно.

Всеки един от тези бежанци знае какво е това презерватив и как се използва. И всеки един от тях може да си позволи няколко цента, за да си купи един пакет от тях. Това изобщо не е проблем за тези хора. Те имат пари. Излязоха доказателства, че тези хора имат в джобовете си и в банковите си сметки десетки хиляди долари. Те плащат по 10, 20 или по 30 хиляди долара, за да бъдат преведени нелегално в Европа. Значи те могат съвсем спокойно да заделят няколко долара за един пакет презервативи. Но те не го правят. Защото не искат. Или ако приемем, че са чак толкова бедни и не могат да си позволят да похарчат 1-2 долара за презерватив има и други начини за предпазване от нежелана бременност, които не струват никакви пари.

И нека не отвръщаме срамежливо глава и да казваме, че видите ли ние сме такива пуритани, че не можем да говорим за такива „неприлични“ работи. Подобен двуличен подход изобщо не ни върши работа в случая. Трябва да се изправим лице в лице с проблема и да си кажем истината в лицето. Ето например, прекъснатият коитус е един от способите за предпазване от нежелана бременност. Кой нормален човек не знае за този напълно безплатен и всеобщо достъпен метод? Какъв е проблемът да се практикува той от „бедните бежанци“? Мисълта ми е, че тези хора нито са чак толкова необразовани, нито са чак такива диваци и варвари, че да не ги знаят тези способи за предпазване от нежелана бременност. Но при тези хора въпросът въобще не е поставен така. При тях е точно обратното. При тях всяка бременност е желана. Децата се разглеждат като подарък свише. Аллах ги дарява с деца и доколкото съм запознат с тяхната религия те нямат право да се предпазват от бременност, защото по този начин извършват престъпление пред своя бог.

А какъв е подходът на нашите модерни млади хора? Те използват всички възможни противозачатъчни средства и отлагат настъпването на първата бременност, колкото е възможно по-дълго. Често в края на краищата тя става просто невъзможна. А не обиждаме ли и ние нашия Християнски бог като постъпваме по този начин? Или ние сме прекалено „модерни“, така че нас подобни религиозни отживелици не ни касаят? Да, обаче при този подход вече на всички става пределно ясно, че българите са на ръба на изчезването, докато в същото време „дивите“ и „необразованите“ бежанци се размножават изключително добре. Излиза, че тези, които не носят Бога в душата си са обречени на постепенно измиране, а тези, които носят своя Бог в душата си продължават да населяват земята и да усвояват нови територии.

Още повече разбрахме, че една част от така наречените бежанци, са всъщност доктори, инженери и техници, т.е. хора с образование. Но в случая дори и това не е най-важното. Защото не е нужно човек да има някакво специално образование, за да знае как по най-елементарен начин да промени сексуалните си навици така, че да се предпази от бременност, ако тя е нежелана. Но тези хора не го правят. Умишлено. Защото те желаят да имат деца. Те желаят да имат много деца.

Те не желаят да постъпват като българите и да се лишават от възможността да продължат рода си. Те искат техните гени да бъдат продължени. Те не искат да се затрият като нация. И това е напълно нормално и естествено. А това, което правят българите е ненормално и противоестествено. Именно българите вървят против естествения природен порядък, като изкуствено задържат или отлагат колкото се може по-дълго време раждането на деца. А накрая като видят вече, че биологичният им часовник тиктака и отброява последните минути до финалния и безвъзвратен момент, когато вече тялото им е неспособно за зачатие, се оказва, че е станало прекалено късно.

Те вече са извършили престъпление против себе си, против рода си и против етноса си, като по напълно съзнателен и целенасочен начин са прекратили възможността да предадат по-нататък гените си в следващото поколение. С други думи, понеже в астрологическата карта на България Плутон е застанал в пети дом (от 1930 г. насетне), ние българите оттогава насам подсъзнателно се лишаваме от възможността да раждаме и да се възпроизвеждаме като нация. Това е много важно да се разбере. Защото досега единственото, което правим е да прехвърляме цялата вина изключително само върху държавата. Но това е напълно погрешно. Да, държавата действително носи половината вина. Другата половина обаче носи всеки един от нас. Всеки етнически българин, който има по-малко от две деца носи част от тази обща вина.

Понякога консултирам българки, които са доста добре материално. Те имат свой собствен бизнес или са се посветили на своята кариера или са на високи управленски позиции. Всички тези жени притежават доходи, които са в пъти над средното ниво на доходите за България, а в някои случаи техните доходи са напълно прилични и в международен мащаб. Тези жени обикновено са прехвърлили 30-те години, но не са достигнали все още 40 годишна възраст. И като правило всички те са бездетни. Защо се получава така? Явно причината не може да се търси в липсата на финансови средства. Тези жени са изключително добре обезпечени. Дори и да предположим, че времето чак толкова не им стига, че сами да се грижат за децата си, те биха могли спокойно да ги дадат на баби, дядовци, съпрузи или пък да ги дават в детски градини или дори да си наемат частни детегледачки. Това изобщо не би било проблем за тях. Какво ги спира тогава? Държавата? Законите? Липсата на пари? Или техният егоизъм?

Мога да посоча примери и на много българки, които съм консултирал, които живеят извън България. Те са добре устроени в чужди държави, работят, правят добри пари. Съпрузите им също работят и печелят добре. Тези хора може да не са милионери, но имат много прилични доходи не само по българските стандарти, но и по международните. Но и при всички тях се забелязва все тази същата тенденция. Всички те отлагат раждането на деца с много, много години. Жените стават на 30-35 години, преди сериозно да се замислят да родят първо дете. А през това време често вече е станало прекалено късно. Значи причината не е в държавата. Причината е в народопсихологията на нашия етнос. Защото където и да имигрират българите, в която и държава да отидат да живеят, ако ще тази държава да е създала и най-прекрасните условия за раждане на деца, българите пренасят със себе си своята народопсихология и на новото място. Те носят със себе си своя Плутон в пети дом. И затова непрекъснато отлагат зачатието на дете, независимо че имат всички прекрасни условия за това. Оправдания винаги се намират.

Жените и мъжете в репродуктивна възраст натрупват това, което аз наричам „динамична карма“. Всеки път, когато една жена или един мъж използват противозачатъчно средство, те всъщност изпращат един малък сигнал нагоре към небето, с който казват: „Не желая да имам деца“. Всеки един прекъснат коитус, всеки един използван презерватив, всяка една глътната противозачатъчна таблетка изпраща нагоре в Космоса един малък сигнал, който носи посланието, че този човек не желае да има деца. Но тези сигнали се натрупват. И проблемът става огромен.

Например при жените този проблем не е голям в първите години непосредствено след половото съзряване. Тогава действа само това, което наричам „статична карма“. Тя се определя изключително само от рождената карта. Някои жени са по-фертилни по рождение от други. Същото важи и за мъжете. Това е нормално. Но случаите на пълна невъзможност за забременяване от астрологическа гледна точка (вследствие на изключително негативна карма по рождение) са по-скоро изключение, отколкото правило. Затова едно момиче най-лесно забременява преди да е навършило 20 годишна възраст. Защото в първите 4-5 години след началото на нейния цикъл, влияние оказва изключително само „статичната“ ѝ карма. А тя в повечето случаи е такава, че позволява сравнително бързо забременяване в тази възраст.

След това положението започва прогресивно да се усложнява, тъй като започва да се намесва и динамичната карма, която това момиче натрупва. Например на 26-годишна възраст тя има два пъти по-нисък шанс за забременяване, отколкото на 16-годишна възраст. Това е така, защото тя в продължение на приблизително 10 години е ползвала контрацептивни средства и изкуствено е задържала раждането на дете. Тук трябва дебело да подчертая, че в дадения случай аз говоря за астрологически тенденции, а не за това, което е вкоренено в съзнанието на хората като „правилно“ или „неправилно“. Едно цвете например израства, цъфти и връзва плод съобразно природните (астрологическите) цикли, които са заложени в него. То не се съобразява с нашите човешки морални понятия за добро и зло. То не може да задържи цъфтежа си, нито да задържи завързването на плода си, просто защото някой човек е решил, че на него, видите ли, му е все още рано да цъфне и да върже.

Същото се случва и с жените. Те съзряват полово и стават способни да износват плод в една определена възраст. Природата не ги чака, докато те първо завършат средно образование, после отидат в университет, след това си намерят работа, после съберат достатъчно пари да си купят апартамент и кола и едва след това да си помислят евентуално за деца. Биологичният часовник започва да тиктака в строго определено от природата (звездите) време и спира да тиктака също така в строго определено от природата (звездите) време. Ние или трябва да се съобразяваме с това, или трябва да изчезнем като нация. Всеки сам да си прави сметката.

На всяка една жена са ѝ отредени примерно около 25 години фертилна възраст (да речем от 16 до 41). Този период може да е малко по-голям или по-малък при различните жени, но това не е същественото. Ако жената употреби половината от това време в учене, работа и кариера, то това е неин личен избор. Но тя трябва да е напълно наясно, че нейните шансове за забременяване със всяка измината година падат драстично и да не си прави никакви илюзии в това отношение. Защото тя в добавка на своята статична карма (която може да е доста сложна по рождение), натрупва с всяка измината година освен това и значително количество негативна динамична карма. Докато накрая забременяването става просто невъзможно.

Процесът е подобен на молитва. Когато един човек се моли, той изпраща сигнал нагоре към небето, че желае нещо да се случи. Или той може да се моли за нещо да НЕ се случи. И когато той горещо се моли нещо да стане именно така, а не иначе, то след известно време молбите му в крайна сметка почти винаги биват чути. И започват да се изпълняват. Така и тук.

Всеки път, когато една жена или един мъж използват противозачатъчни средства, те всъщност изпращат една малка молба нагоре, че не желаят да имат деца. Това се повтаря по няколко пъти на седмица, всеки път, когато партньорите общуват интимно. Не си мислете, че тези ваши действия остават без каквито и да било последици. Тези всичките молби се записват горе най-старателно в една голяма книга. Всичките до едно! И те постепенно изпълват страница след страница, абзац след абзац, глава след глава, том след том. Представете си една жена на 35 години, която все още не е родила нито едно дете, но която е водила нормален и редовен полов живот от момента на своето полово съзряване до настоящия момент. Колко пъти досега тази жена е правила заявления пред Бога, че не желае да има деца? Тя е изписала няколко тома с такива заявления.

И когато тя изведнъж се сепне в последните години, преди фертилността ѝ окончателно да секне, се оказва, че вече е станало твърде късно. Тогава тя набързо изхвърля контрацептивите, но точно в този момент се оказва, че е невъзможно да забременее. Молбите ѝ са били чути и духовният свят е започнал стриктно да ги изпълнява. В продължение на десетилетия тя е изпращала нагоре своите горещи молби, че не желае да има деца и ето, че сега ангелите започват да работят активно по въпроса да изпълнят нейното желание. И тя може да бъде сигурна, че те стриктно ще изпълнят това нейно желание, защото няма нито едно желание на човека, волно или неволно, което да не бъде изпълнено. Така и в случая. След като толкова много е искала да няма деца, сега от духовния свят ще направят всичко възможно тя никога да не роди. Ето така стоят нещата. И който си въобразява, че те стоят по някакъв друг начин, той просто жестоко се заблуждава. Всеки в крайна сметка получава това, което желае. И ако неговото желание е било да няма деца, то значи така ще бъде.

Като астролог, който вече 20 години се занимава с това да консултира хората, мога до утре да ви разказвам най-различни истории, подкрепящи това твърдение. Именно поради тази причина съм направил специално изследване на тази тема, което съм качил като отделна статия на страницата си в интернет. Говорил съм с голям брой състоятелни иначе жени, които са прехвърлили 30-35 годишна възраст и които цял живот са се пазили да не забременеят, но в един момент са се сетили че искат да забременеят, но се оказва, че не могат. И докторите не могат да открият никаква рационална причина защо при тях не може да се осъществи зачатие. Те изследват яйцеклетките под микроскоп, броят количеството сперматозоиди на квадратен сантиметър и според техните изчисления би трябвало всичко да е наред. Но не е. Защото причините за безплодие в тази възраст рядко са биологични или физически. Те са духовни. Те се дължат на огромното количество натрупана негативна „динамична“ карма. За повече информация по тази тема ви препоръчвам да прочетете статията ми „Определяне вероятността на зачатие според астрологията“ .

Бременна жена и мъж до неяИ не си мислете, че когато си пожелаете можете по всяко време с изкуствено зачатие с помощта на лекарите да решите проблема. С процедурите инвитро пък възниква цяла серия от други още по-големи проблеми. Децата заченати в епруветки често се раждат в неподходящо време от астрологическа гледна точка. Техните карти са несъвместими с тези на родителите, после тези деца израстват като някакви безучастни съквартиранти, които кой знае защо са се оказали, че живеят заедно с родителите си под един и същи покрив, без да имат никакви допирни точки и т.н. Това е цяла отделна, огромна тема.

Така че докторите, които създават деца в епруветки в случайно избрани от тях моменти си мислят, че когато се роди едно такова дете, проблемът е разрешен. Всъщност истината е такава, че именно когато се роди едно такова дете, проблемът тепърва започва. И колкото повече расте това дете, толкова повече проблемът се задълбочава. Докато накрая всичките тези хора идват при астролог за консултация, за да им разреши проблемите. Но вече е много късно. Проблемът е трябвало да започне да се разрешава много отрано. Например чрез естествена и нормална бременност в доста по-ранна възраст. Една от основните функции на жената е да ражда деца. В Библията изрично е записано, че жената може да се спаси единствено и само чрез раждане на деца.

„Защото по-напред биде създаден Адам, а после Ева; и не Адам биде прелъстен, а жената биде прелъстена и падна в престъпление; но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.“ (Първо послание на св. апостол Павел до Тимотея, глава 2).

Там не е записано, че жената може да се спаси и да намери пътя към рая, като продаде душата си на дявола за пари. Такова нещо там не е записано. Но една бизнес-дама, която предпочита да прави цял живот кариера, всъщност постъпва именно по този начин. Тя продава душата си за пари, отказва се от възможността да има деца и по този начин сама не осъзнава как здраво захлопва пред себе си възможността за спасение на душата си след смъртта си. Тези истини трябва да се кажат на висок глас, защото прекалено дълго време мина в лъжи и заблуди.

Вярно е, че определени среди на най-високо ниво решиха да управляват света по този грешен начин – като лъжливо внушат на жените, че те са равноправни на мъжа във всички отношения и са в правото си да изземват всичките му функции. Но това е лъжа. Мъжете и жените никога не могат да бъдат равни, понеже те изначално са създадени различни. Това е свързано с различните им (преди всичко духовни) функции. Тук не става въпрос за правото на гласуване и други подобни права, където мъжете и жените естествено трябва да са равни пред закона. Тук става въпрос за духовни функции и за духовното предназначение на двата пола, което е доста различно. И детерождението е една от тези функции, която е дадена само на жените, но не и на мъжете. Така че замисълът с „равноправието“ има всъщност една простичка цел – ограничаване на броя на населението на земята. И той се изпълнява много успешно, особено всред българското население, поради причината, че хората не са наясно с истинските причини, поради които се въвежда това „равноправие“.

Тези, които са замислили тази хитра схема са пределно наясно, че когато жената тръгне на работа, когато тя започне да прави кариера, когато тя започне да печели пари (и то често повече пари, отколкото от мъжа си), това неминуемо ще откъсне жената от нейните естествени майчински функции. И в крайна сметка ще доведе до съкращаване на броя на родените деца. Тази доста подла политика, заедно с редица други действия и бездействия на държавата, плюс страховете и егоизма на самото население доведе до практическото съкращаване на етническите българи наполовина само за 26 години. И ако това не бъде осъзнато час по-скоро от колкото се може повече жени във фертилна възраст и ако не се вземат конкретни, практически мерки, то ние българите действително изчезваме от лицето на земята. И тъй като в природата няма вакуум, мястото ни по тези земи ще заемат други етноси. Това могат да бъдат например африканци, араби, афганистанци или цигани. Тези етноси нямат скрупули да се размножават, независимо от това какво е материалното им положение. Това ли е бъдещето, което вие желаете за България?

Ако не е, тогава задайте си въпроса какво вие лично сте направили, за да преодолеете демографската криза? Не прехвърляйте топката веднага в двора на държавата. Ясно е, че държавата ни е превзета в момента от вражески елементи, които активно работят за това да се раждат колкото е възможно по-малко етнически българи. Но това не е ЕДИНСТВЕНАТА причина, поради която българите не раждат. Вижте цифрите за последните 85 години (които представихме в първата част на тази статия) и се убедете сами. Независимо дали България се е развивала добре или зле, раждаемостта бавно но сигурно през всичките тези години е падала. Оказва се, че няма чак такова голямо значение дали държавата ни е била бедна или богата. Даже няма такова голямо значение дали отделната жена или мъж са бедни или богати. Тенденцията е, че те просто не желаят да имат деца. Това си е чиста проба егоизъм или страх. И това е изключително само българска специфика. Нито един друг етнос не се самоубива с такива застрашителни темпове.

В който и дом да се намира Плутон, той управлява страховете свързани със сферите на влияние на съответния дом. Ако например планетата се намира в първи дом, човекът изпитва панически ужас от това, че ако вземе да се себеизследва, то той ще открие възможно най-ужасяващи черти на своя характер, залегнали дълбоко в неговата същност. Ако Плутон се намира във втори дом, човекът изпада в паника от възможността да изгуби парите си и материалните си средства. Ако Плутон е в трети дом, човекът изпитва непреодолим страх да общува, да се изказва и да обменя свободно мислите си с останалите. Когато Плутон е разположен в четвърти дом, то средата, в която той израства е крайно неблагоприятна за неговото развитие. Това може да е например тираничен родител, липса на материални ресурси или някакви други подобни фактори, които пряко застрашават физическото оцеляване на човека в началото на живота му. В резултат на това във тази сфера човекът изпитва огромен страх. Но когато Плутон попада в V дом, то тогава под заплаха се оказва целият му творчески процес, цялото му креативно и съзидателно начало, а в това число преди всичко влиза раждаемостта и възпроизводството на нацията.

Така че виждаме, че в който и дом да попадне Плутон, той води до унищожение и разруха, а това неизбежно поражда страх. Страхът пък сковава човека и той не смее да разгърне способностите си, намиращи се под управлението на дома, в който се намира Плутон (в дадения случай V дом на раждането на деца и възпроизводството на нацията). А това пък от своя страна води до още по-голямо унищожение и разруха. Получава се порочен кръг. Тогава какъв е изходът?

Единственият изход от положението и единственият начин за борба с Плутон е издигането на нивото на съзнанието. Когато човек осъзнае как работи Плутон и си изясни механизмите, по които той оперира, тогава той има и реални шансове, използвайки силата на свободната си воля да преработи всички негативни тенденции, които споменахме дотук в положителни. Тоест човекът е в състояние да превърне страховете в сила. За целта обаче е необходимо да се спуснем във възможно най-дълбоките слоеве на нашето подсъзнание, да застанем там лице в лице с Плутон. След това трябва да извадим „на светло“ цялото познание, до което сме успели да се доберем. Само тогава имаме реални шансове да подобрим застрашителните ситуации, пред които Плутон ни изправя.

 

Продължи натататък към втората част на статията …

 

Много по-подробна информация по тази тема можете да прочетете в най-новата ми книга “Рождена карта на българския етнос”, по-специално в разделите “Плутон в 5 дом”, “Венера в 5 дом”, както и в раздела “Съвпад на Плутон и Венера”. Информация за това как можете да си набавите тази книга можете да намерите ето тук.