Астрологическа карта на етноса на България

 

Acrobat logoЗареди оттук доклада за астрологичната карта на етноса на България като pdf

Живея в Австралия от 1998 г. В края на 2005 г. бях поканен да направя от радио „Хоризонт“ една астрологическа прогноза за България за следващата година. Те искаха да я включат в новогодишното си предаване. Тогава пред мен за първи път възникна въпросът коя е „рождената дата“ на България? Тази дата ми беше необходима, за да направя необходимите изчисления и прогнози. Преди това бях работил върху картите на Австралия, САЩ, Русия и т.н., но не ми се беше налагало да работя с картата на България. Тогава установих, че по това време в България нямаше единство по този въпрос. Съществуваха около 10-15 различни предложения. След задълбочено проучване на въпроса аз приех, че истинската карта за точният момент за възникването на българският етнос е тази, разработена от известния мунданен астролог, доктора по астрология, ректора на Московската академия по астрология Михаил Борисович Левин. Можете да я видите на фигурата по-долу.

Bulgaria_ethnosСпоред тази астрологическа карта точният момент на “раждането” на българския етнос е станало на 24 април 680 г. в полунощ на мястото, което днес наричаме Плиска. Най-вероятно това е станало чрез извършването на специален ритуал, за което ще говорим подробно по-нататък. Така че прогнозата за България, която беше излъчена по програма Хоризонт на 1 Януари 2006, беше направена на основата на тази карта. Впоследствие именно по нея успях съвсем точно да определя и конкретната дата за влизането на България в Европейския съюз (1 Януари 2007). По другите карти бяха посочени съвсем различни възможни дати или дори години.

Непосредствено след интервюто по “Хоризонт” обаче установих, че духовете в астрологическите среди в България са се възбудили и че това е подновило една дискусия за “истинската” карта на България. Оказа се, че този въпрос е занимавал умовете на доста хора от години, за което аз дотогава нямах никаква представа. Това ме накара да направя още по-задълбочено изследване и да докажа научно, че именно това е картата, която отразява точния момент на възникването на българския етнос.

Отдавна бях планирал едно посещение в България през месеците април, май и юни 2006 г. То „по случайност“ съвпадна с организирането на кръгла маса по въпроса. През април 2006 г. бях поканен от Илиана Магерова – организаторката на кръглата маса, да взема участие в представянето картата на Левин и аз прех нейната покана. С нейното любезно съдействие се организира една среща между Левин и мен в Москва на 21 април 2006 г., където имах престой по пътя ми от Австралия за България.

На срещата уведомих Левин, че ще представя неговата карта в България и прекарахме 6 часа в неговия дом, където обсъдихме най-задълбочено всички възможни аспекти по доклада. Михаил Борисович много се зарадва на подетата инициатива и ме упълномощи да представя картата му в астрологичните среди в България. Тогава обсъдихме всички основни моменти, които трябваше да залегнат в моя доклад.2006_04_21_Levin-2

Той впоследствие се публикува в отделна книга под заглавието„Дата на създаване на България“. Нейното издаване дължим основно на колежката Илиана Магерова. Като добросъвестна и трудолюбива Дева, тя методично събра в книгата всичко ценно свързано с темата. Освен докладите на четиримата участници на кръглата маса, в нея намериха място още редица други важни изследвания. В този смисъл, тази книга може спокойно да се използва като наръчник по мунданна астрология от всеки, който желае да навлезе в дълбочина в тази специализирана област на астрологичната наука.

През лятото на 2006 г. в София се състояха общо две кръгли маси на тема „Картата на България“. Първата от тях се проведе на 6 май 2006 г. в Руския културен информационен център на ул. „Шипка“ 36. Отриването започна в 11.30 ч. На тази първа дискусия аз се спрях на три основни момента, които са изключително важни и които са взети предвид при изработването на астрологическата карта на етноса на България. Тези три най-важни тезиса са представени подробно тук, а след тях следват обосновката на картата и доказателствената част.