Благоприятни дни за зачеване според астрологията

 

Астрологията е наука, която ако бъде използвана правилно, може да намери практическо приложение във абсолютно всички сфери на човешкия живот. Но възможно ли е тогава астрологията да бъде използвана и за определянето на най-подходящите периоди за зачеване? Този въпрос често бива задаван на астролозите особено от двойки, които дълго време са се опитвали да се сдобият с дете, но опитите им са били все неуспешни. За щастие, астрологията и тук ни се притичва на помощ и съвсем научно може да ни отговори и на тези въпроси. Още Аристотел на времето е писал на тази тема. Впоследствие тя е била разгледана от астрологична гледна точка от такива видни автори, като Клавдий Птоломей, Уилиам Лили, Рафаел, Алън Лео, Джордж Луелин и много други.

Разбира се всички тези изследвания отиват на едно ниво по-горе от чисто физическата способност за оплождане, забременяване и износване на плода. В наши дни има достатъчно лекарски изследвания относно това как може да се диагностицира и евентуално да се лекува понижената способност за забременяване. Лекарските тестове в наши дни са много ефективни и могат да дадат съвсем научен отговор дали има някаква физическа нередност в единия или в двамата партньори, която им пречи да имат деца.

Но понякога официалната медицина не може да намери никакви обективни причини, поради които дадена двойка не може да се сдобие с деца, но въпреки всичко деца не се появяват. Това е така, понеже лекарите се съсредоточават изключително само върху физиологията на зачатието и напълно игнорират духовната страна на въпроса. Понякога на определена двойка не им е дадено да имат деца в определени продължителни периоди от време или в най-тежките случаи на тях кармично не им е предопределено да се сдобият със собствени деца. В такива случаи лекарите се оказват напълно безсилни, независимо какво хормонално лечение предписват и какви усилени опити правят за оплождане инвитро.

Затова в такива случаи се налага да се обърнем към главния архитект на видимия материален свят, а чертежите му могат да бъдат разчетени само с помощта на астрологията. Ако с нейната помощ определим, че по принцип е възможно зачатие за дадената двойка, макар и в някакви много кратки периоди от време, то тогава положените усилия в тези периоди ще се възнаградят многократно.

Нещата стоят така, че едно дете трябва да бъде заченато в точно определен момент от време, за да може неговата астрологична карта да се намира в пълен синхрон не само с личната карма на детето, но и да се „впише“ най-пълноценно в кармата на това семейство. Затова опитите за изкуствено зачеване в произволни моменти, когато това е най-удобно на лекарите обикновено завършват с неуспех. Или пък когато те са „успешни“ се стига до такъв огромен дисбаланс между астрологичните карти на родителите и децата, че фактически всеки един от тях впоследствие живее свой самостоятелен живот, напълно изолиран от общата карма на семейството. В тази ситуация родителите и децата живеят цял живот като съквартиранти без самите те да знаят защо се намират под един покрив.

Макар че ние рядко се замисляме по тези въпроси е крайно време да си признаем, че ние хората далеч не сме чак толкова „напреднали“ и „еволюирали“ както си мислим. Всъщност ако трябва да бъдем обективни трябва да признаем, че човечеството, което живее в съвремения ХХI век е създало една изкуствена реалност, която много малко наподобява естествения ход на нещата. Чрез нашата дейност ние сме нарушили естественият ход на целия човешки живот, включително и това кога е най-благоприятното време за зачатие и продължение на рода. По този начин ние сме променили естествените циклични ритми, които се извършват в едно семейство и които обезпечават правилното осъществяване на семейната карма.

В продължение на дълги години изкуствено задържаме раждането на дете, защото считаме, че още не сме готови за това, или защото не сме достатъчно материално обезпечени, или защото не сме намерили все още подходящ партньор, или защото искаме първоначално да стабилизираме кариерата си. Причините могат да бъдат най-разнообразни, но независимо как се оправдаваме, крайният резултат е, че нарушаваме естествения цикъл на нещата, което означава, че си създаваме определена негативна карма. По един неумолим космически закон всеки път когато създаваме негативна карма, нещата рано или късно трябва да се обърнат по такъв начин, че да се наложи да си я изкупим.

После в един произволен момент решаваме, че сега вече е настъпило “правилното” време да станем родители и отхвърляме настрана контрацептивите. Обаче при това изобщо не се замисляме дали този момент е подходящ за зачеване от астрологична гледна точка. Съвсем не ни идва наум, че моментите на зачатието и раждането на едно дете са абсолютно критични за съдбата на едно семейство и на един род, тъй като те кармично предопределят почти всичко оттам насетне. Тоест, какъв ще е характера на бъдещото дете, какви ще са отношенията родители-деца, какво ще се случи на това дете, как това ще се отрази неговата съдба върху родителите му и т.н.?

И без да взимаме всичко това в предвид, ние отново извиваме кормилото на съдбата в някаква своя произволна посока, като насилствено се опитваме да оплодим яйцеклетката на жената в лабораторни условия. Обаче времето, когато лекарите извършват това не е съгласувано от астрологична гледна точка с правилния момент за забременяване и затова оплождане или не настъпва или плодът се изхвърля преждевременно. Всъщност, това явление може да се разглежда в повечето случаи като добре дошло, понеже ако детето беше заченато в неправилния момент това рязко щеше да измени както кармата на родителите, така и кармата на новородените деца често в съвсем неправилна посока.

Всъщност, лекарите които на всяка цена желаят двойката да се сдобие с деца, без да се съобразяват с астрологичните разположения често вместо да изпишат вежди изваждат очи. Те са въоръжени с технологични изобретения като инвитро технологиите, но нямат разбирането, че децата не могат и не бива да се появяват в произволни моменти на бял свят. Самите лекари в такива случаи се държат като малки деца, на които току що им е даден кибрит и и на тях страшно много им се иска да си поиграят, но изобщо си нямат представа какъв пожар може да последва от техните действия. В случая напълно погрешно е да се смята, че след като сме изобретили инвитро технологията значи трябва непрекъснато да се опитваме в произволни моменти да създаваме нови и нови деца, независимо кога ги зачеваме, кога ги износваме и в кои семейства после ги даваме за възпитание.

От всичко казано дотук следва, че самият факт, че разполагаме с инвитро технология е чудесен, понеже тя ни дава възможност да заченем нов живот в семейства, където това преди не е било възможно поради някакви физиологически проблеми. Обаче преди да се пристъпи към подобни опити трябва да се направи много внимателно астрологическо проучване на двойката.

Правилният подход е следният. На първо място трябва да си зададем и да си отговорим на следните въпроси:

  1. Дадено ли е на тази жена по рождение правото да бъде физиологичен родител? Някои хора са много плодовити по рождение, а някои други не са. Това е свързано със статичната карма на жената и отговорът трябва да се търси в рождената и астрологична карта. Методиката ще бъде обяснена подробно в следващата глава. В някои редки случаи отговорът е категорично „не“ и тогава трябва да спрем дотук.
  2. Ако отговорът е „да“ трябва да продължим с картата на мъжа. Дадено ли е на този мъж по рождение правото да бъде физиологичен родител? Методиката е същата както при жената. Ако отговорът е категорично „не“, тогава може да се помисли по въпроса за донор или за забременяване от друг мъж.
  3. Ако отговорът е „да“ или поне „може би“ и за двамата партньори, то тогава трябва да се видят кои са периодите, в които секундарните прогресии и на двамата дават зелена светлина за зачатие.
  4. Ако такива периоди не се очертават в близко или в обозримо бъдеще, това може да означава, че тази двойка е пропуснала своя шанс за забременяване в миналото, понеже партньорите са изчаквали прекалено дълго. Тогава също трябва да се спре дотук и да се помисли за осиновяване или за забременяване от донор. Забременяване инвитро не се препоръчва в такива случаи, тъй като подобни опити най-вероятно ще завършат неуспешно и травмиращо и за двамата. Изключение съставят само онези случаи, където рождените карти и на двамата партньори указват на голяма плодовидост и когато и двамата партньори не са натрупали значителна негативна динамична карма.
  5. Понякога съдбата може да даде на такава двойка втори шанс и ако такъв се очертава в следващите няколко години може да се изчака дотогава, като междувременно двойката води нормален полов живот. Това е така, понеже понякога съдбата може да ги дари с деца изневиделица. При определяне шансовете за забременяване от астрологична гледна точка се работи с невъобразимо голямо количество аспекти и не винаги е възможно да се отчетат абсолютно всички фактори. Освен това самата вяра и желание за забременяване често могат да окажат психосоматичен ефект върху двойката и те да се сдобият с деца по естествен път, без да са очаквали това.
  6. Ако благоприятни периоди за зачеване не се очертават изобщо, може да се помисли или за осиновяване или за използване на донор. Тогава се преизчисляват шансовете за зачеване посредством данните на донора.
  7. Едва след като плодовитост се наблюдава и в двете рождени карти и се очертават положителни за забременяване периоди според секундарните прогресии и на двамата партньори, чак тогава трябва да се прегледат транзитите. Основно се гледат дните на овулацията, т.е става въпрос за около 13 периода в годината, всеки от които продължава около 24 часа. Зачеването ако се прави инвитро трябва да се съгласува според най-подоходящите за това транзити, дори ако трябва оплождането да се извърши в лабораторията в 3 ч. през нощта. Това е така, защото транзитите на Луната понякога траят само няколко часа а тя е особено критична по отношение на фертилността.

Обикновенно жените са тези, които се интересуват от това в какъв период ще забременят. Мъжете като че ли по подразбиране са убедени, че могат да оплодят една жена по всяко едно време, когато са имали полов контакт с нея. Лекарите изследват броя и подвижността на сперматозоидите на мъжа и ако там всичко е наред, веднага насочват вниманието си към жената. Но нещата изобщо не стоят така. За да се създаде едно дете е необходимо да са налице равен брой предпоставки, както от страната на жената, така и от страната на мъжа. Ако на него, така да се каже, кармично не му е писано да има деца от тази жена, то тогава жената няма да забременее от него, независимо от това колко бързоподвижни изглеждат неговите сперматозоиди под микроскопа и колко голям е техният брой на квадратен сантиметър.

Затова трябва да изследваме картата на мъжа по абсолютно същата методика, както правим с картата на жената. Първо трябва да разгледаме рождената му карта, после прогресиите и накрая транзитите. Там картата трябва да дава зелена светлина на всички тези нива. Само когато и двете карти, и на двамата родители обозначават добри признаци за зачатие по всички тези показатели, тогава може да се говори за нормална бременност.

По принцип винаги е трудно да се отговори еднозначно на въпроса дали даден човек ще има деца или не, но има множество астрологични фактори, които могат да хвърлят значителна светлина по въпроса. По този начин възможността за забременяване и определянето на правилното време за зачатието от чисто инстинктивно поведение може да се превърне в съвсем научен процес.

Сигурен съм, че ако поръчате тази услуга можете да избегнете много подводни рифове и да замените неизвестността на бъдещето с реално достижими и предвидими цели. В случай, че имате още въпроси няма проблем да разговаряме лично по скайп или по телефона, ако си поръчате консултация. Желая ви много успех и щастие!

За да поръчате тази услуга, е необходимо да посочите датата, мястото и желателно часа си на раждане. Хороскопите се правят от мен в Австралия и се изпращат на посочения от вас имейл адрес. За въпроси и справки може да ми пишете на електронна поща info@lubomir.name

Определяне вероятността за зачатие според астрологията за 195 австралийски долара.

Тази услуга може да се заплати по следните няколко начина:

  • Паричен превод по Western Union до Любомир Димитров Червенков, което на английски се изписва така: Lubomir Dimitrov Tchervenkov. Трябва да информирате служителите на Western Union, че желаете получателят да получи чисти 195 австралийски долара. Те ще ви ги обърнат по курса на деня и ще ви удържат известна комисиона. След като осъществите превода, те ще ви дадат контролен номер, който ще трябва да ми изпратите на имейл info@Lubomir.name.
  • Чрез превод в банкова сметка на името на Любомир Димитров Червенков в УниКредит Булбанк АД, гр. София 1000, пл. Св. Неделя 7, BIC (SWIFT) код на УниКредит Булбанк е UNCRBGSF, ЕИК 831919536, IBAN BG69, UNCR 7000 4519 6476 74. Този метод е подходящ за разплащане само тогава, когато парите могат да се внесат на посочената сметка в наличност в някой от клоновете на банката в България. Тогава не се заплаща комисиона. Междубанковите преводи от чужбина се таксуват от Булбанк с 10% комисиона, които разходи се поемат от клиента.
  • Преводът може да се осъществи моментално чрез световно известната компания за разплащания PayPal, при което клиентът не заплаща никаква комисиона. PayPal е безспорен, световен лидер при разплащанията онлайн, който гарантира сигурността на данните на клиента и обезпечава гаранция, че най-късно в 30-дневен срок ще получите поръчката си.

По първия и третия метод разплащането се извършва в австралийски долари. По втория метод разплащането се извършва в български лева по курса на деня. Най-бързият начин да проверите на колко лева се равняват 195 австралийски долара по курса на деня е като напечатате в Гугъл следното: “195 aud into bgn“. Най-бързият метод за разплащане (особено извън България) е PayPal. За да използвате тази услуга, въведете данните си в полетата, дадени по-долу, и натиснете бутона Pay Now.

Данните и на двамата партньори
Вашият имейл