Регресивен хороскоп

Всички останали услуги, които предлагам се концентрират върху настоящия ни живот. Рождената карта например ни описва с всички положителни и отрицателни качества, с които сме се родили. Възниква обаче въпросът защо определени хора се раждат доста удачни в почти всички области на живота, докато при други нещата се развиват по един доста труден начин? Дали получаването на “хубав” или “лош” живот зависи от един вид космическа лотария, при която на един му върви, а на друг не?

Истината е, че всичко, което ни се полага в този живот се явява просто като един напълно логичен резултат от цялата последователност на абсолютно всички постъпки и решения, които ние сме направили по време на предишните си животи. Става въпрос за абсолютно всичките ни постъпки – както положителните, така и отрицателните. Много погрешно е да се смята, че след като сме извършили едно действие в миналото, то отива някъде в небитието и просто изчезва без следа. Нищо подобно. Вярно е именно обратното – всяка една човешка постъпка (от най-голямата, до най-малката) след като веднъж е била извършена във физическия свят, по един неумолим духовен закон неизбежно се записва в една колосална, космическа база данни. Тя не се изтрива от там в продължение на доста хилядолетия. При това много погрешно е да се смята, че само тези постъпки, за които има “доказателства”, че са били извършени се взимат впредид от Космоса, а тези, за които няма такива доказателства може да се “покрият” и все едно, че никога не са се извършили.

Подобен род “доказателства” може и да имат значение за нас хората на земен план, но от гледна точка на космическия разум, нашите земни доказателства са абсолютно безпредметни. Вследствие на някакви физически доказателства един човек може да бъде съден по земните закони, а вследствие на това, което се записва в космическата база данни, той бива съден по космическите закони. Вследствие на наказанието от земните закони, един човек може да бъде лишен от собственост, или от свобода в продължение на определен период от време. Вследствие на действието на космическите закони, той може да бъде принуден в продължение на много бъдещи животи да изкупва грешките си от миналото. Ясно е, че космическите закони трябва да бъдат съблюдавани и спазвани много по-прилежно и усърдно от земните, понеже наказанието за тяхното несъблюдаване е десетократно по-тежко и по-продължително.

В космическата база данни (наричана още Акашова хроника) се записват буквално не само произнесените думи и извършените действия, но също така и всички мисли на хората, когато са ги извършвали, както и техните моментни емоционални състояния и душевни преживявания. След смъртта един духът на човека изживява миналите събития отново и отново, именно по начина, по който те са станали в действителност. Този процес наподобява нещо като колосална колекция от DVD, откъдето можем да избираме определени филми и да ги гледаме отново и отново до безкрайност. Има обаче няколко съществени разлики. На първо място, цялата колекция с DVD представлява грижливо записани абсолютно всичките действия на човека по време на всички негови минали превъплащения. На второ място там са записани не само неговите собствени мисли и емоционални преживявания, но също така и мислите и емоционалните преживявания на всички хора, с които той е взаимодействал.

Това е много важно обстоятелство, понеже обикновенно човекът си спомня докато е жив миналите събития по един строго субективен начин. Когато един човек се връща назад в спомените си,  то той изживява събитията, които е преживял по един чисто субективен начин, понеже така да се каже, той все още се намира в своята собствена кожа. Човек рядко има обективна преценка за това, как са се чувствали останалите хора около него в същата тази ситуация. Повечето хора разбират това едва след като преминат през портата на смъртта. Тогава вече във вид на духове, те могат да изгледат всички DVD-та на своя изминал живот, като при това имат правото (и задължението) по време на гледането, да влизат последователно под кожата на всеки един от участниците. Едва след това духът добива по-обективна преценка, за това какво и как е станало всъщност.

Например, да си представим, че в настоящия ни живот има някой до нас, който непрекъснато ни нервира и ни прави множество проблеми. Ситуацията може до толкова да ескалира, че накрая може да настъпи един момент, при който ние не издържаме повече и го удряме. Извършвайки това действие в настоящия момент от гледна точка на физическото си тяло, в което живеем сега ние може да си мислим, че сме постъпили съвсем справедливо. Ние можем искренно да вярваме, че човекът, когото сме ударили съвсем справедливо си е получил заслуженото. В момента, в който удряме другия всичко, което може да изпитаме е просто едно удовлетворение, че сме постъпили правилно. След смъртта обаче картината коренно се променя. Тогава нашият дух започва да изживява току-що изтеклия живот в обратна посока.  Сега вече, понеже духът не е въплътен в конкретно физическо тяло, той не притежава  присъщите на отделния човек субективни емоции и чувства. Когато живее във вид на дух в периода между смъртта и новия живот и не притежава свое собствено физическо тяло, човекът не чувства разликата между един индивид и друг, а усеща това, което е сродно между тях.

Стигайки до момента, когато преди е ударил другия човек, този дух няма вече да изпита удовлетворение и задоволство от стореното, както преди, а ще изпита болката, която е причинил на другия човек. Това неминуемо води до желанието на духа да се върне отново във физическо тяло, но при различни обстоятелства – такива, че този път да изпита върху себе си последствията на своята постъпка. И когато това се осъществи в един следващ живот този, който преди е удрял, сега застава в положение, при което самият той бива бит. Този, който преди е изнасилвал, сега самият бива изнасилван. А онзи, който е помагал на другите хора, сега на него започват да му помагат. Ето това е накратко формулиран един от основните духовни закони на кармата.

Когато едно събитие ни се случва сега, то първопричината за неговата поява винаги може да се намери в миналото. Понякога ние можем да я открием в предишните си действия в този живот, а понякога не. Ако не можем да определим причината за едно събитие, което ни се случва сега, от гледна точка на сегашния ни живот, то тогава съвсем логично трябва да се върнем още по-назад във времето, за да проследим откъде то води своите корени. Така стигаме до кармичната астрология или до законите на прераждането. Всички действия, които ние извършваме на земята се записват грижливо в колосалната база данни, която споменахме, и която според източната езотерика се нарича Акашова хроника. Общият ефект на всички наши действия през този живот се пренася в следващия по един неумолим, духовен закон на действието и противодействието.

Някои от моите клиенти идват при мене и се жалват, че не заслужават живота, който водят. Когато им се направи кармичен хороскоп и се обърнат нещата, за да се види какво са правили преди, почти във всички случаи се вижда, че напълно си го заслужават. Само че нещата от духовна и от физическа гледна точка понякога изглеждат напълно обърнати и поради тази причина връзката не винаги е очевидна.Така, че трудностите, които са ни дадени в този живот, не са последствие на добър или лош късмет в някава непонятна и безразборна Космическа лотария, а са чисто и просто съвсем логични и закономерни последствия на нашите собствени решения и действия.

В епохата на Водолея, в която живеем в момента, кармичните връзки между хората се развръзват много по-динамично и много по-бързо, отколкото това е било типично в древността. Затова, често вече не е необходимо да се чака до смъртта и до новото прераждане, за да се видят последствията от нашите действия. Много разпространен е сценарият в наши дни, когато кармичните връзки, които завързваме с един човек, много скоро биват развръзвани от някой друг. Например, ние излъгваме някой с определена сума пари, но преди да успеем да се зарадваме, някой друг ни излъгва нас със същата сума. Или нараняваме човек, който ни обича. Преди да измине много време, някой друг ни наранява по абсолютно същия начин. Същото се отнася и за добрите постъпки. Когато помагаме на някой друг, ние натрупваме “духовен капитал”, който неминуемо ще ни се върне, когато имаме нужда от това. Не е нужно да ни се върне от абсолютно същите хора, на които ние навремето сме правили добро – важен е крайният резултат, а не неговите изпълнители.

Тук е нужно да направим уточнението, че макар законите на кармата да продължават и в наши дни неумолимо да действат, става все по-очевидно, че в последните години те все повече започват да се заменят с новите закони на Любовта и Прошката. Това е така, понеже в хода на еволюцията определени души са натрупали прекалено много отрицателна карма, а други пък имат огромно количество натрупана положителна карма. Затова, някои по-напреднали души започват доброволно да се отказват от кармичната си привилегия да получават добро от останалите. По този начин, те предоставят част от своята положителна карма на онези, които най-много се нуждаят от нея. За в бъдеще подобна духовна “благотворителност” ще се превърне в много разпространено явление. Така, ще се помогне на много души заемащи сравнително средно положение да се освободят от оковите на своята негативна карма, да направят своя избор и да поемат смело по пътя на Истината и Светлината.

Но така или иначе е изключително полезно да си направим, така да се каже една ревизия и да определим нивото на кармична задълженост, с която сме се родили. Това ще ни позволи правилно да определим положението, в което се намираме в момента и ще окаже благотворно влияние върху стратегията ни за нашето бъдещо развитие.Така, че в наши дни изготвянето на кармичен хороскоп се превръща в една още по-голяма необходимост, отколкото това е било в древността. Вече не става въпрос за задоволяване на определено любопитство по отношение на делата ни в някакви отминали епохи, а става дума за цялостна рекапитулация на целия ни духовен капитал, с който сме се родили. Да не забравяме, че периодът, в който се намира човечеството на дадения етап е абсолютно критичен. В момента се извършва пресяването на сламата от сеното, т.е. човешките духове все по-окончателно се разделят на “добри” и “лоши”. Дори само след стотина години (т.е. от следващото ни прераждане) преходът от едната категория в другата ще е станал много по-сложен, а за някои души ще е и направо кармично невъзможен.

Не очаквайте в кармичния ви хороскоп да ви кажа, че преди сте били Наполеон или Жана д’Арк. Целта му не е да ви потопи в някакъв измислен и илюзорен свят на мечтите, за да прибави малко разнообразие към едно иначе доста сиво ежедневие. Точно обратното – основната му цел е след като разберете миналото си, да сте в една по-добра позиция да разберете настоящите си проблеми. И тогава, знаейки от къде сте тръгнали и накъде отивате ще можете да се справите с тях много по-лесно.

За да поръчате тази услуга, е необходимо да посочите датата, мястото и желателно часа си на раждане. Хороскопите се правят от мен в Австралия и се изпращат на посочения от вас имейл адрес. За въпроси и справки може да ми пишете на електронна поща info@lubomir.name

Регресивен хороскоп за 195 австралийски долара.

Тази услуга може да се заплати по следните няколко начина:

  • Паричен превод по Western Union до Любомир Димитров Червенков, което на английски се изписва така:  Lubomir Dimitrov Tchervenkov. Трябва да информирате служителите на Western Union, че желаете получателят да получи чисти 195 австралийски долара. Те ще ви ги обърнат по курса на деня и ще ви удържат известна комисиона. След като осъществите превода, те ще ви дадат контролен номер, който ще трябва да ми изпратите на имейл info@Lubomir.name.
  • Чрез превод в банкова сметка на името на Любомир Димитров Червенков в УниКредит Булбанк АД, гр. София 1000, пл. Св. Неделя 7, BIC (SWIFT) код на УниКредит Булбанк е UNCRBGSF, ЕИК 831919536, IBAN BG69, UNCR 7000 4519 6476 74. Този метод е подходящ за разплащане само тогава, когато парите могат да се внесат на посочената сметка в наличност в някой от клоновете на банката в България. Тогава не се заплаща комисиона. Междубанковите преводи от чужбина се таксуват от Булбанк с 10% комисиона, които разходи се поемат от клиента.
  • Преводът може да се осъществи моментално чрез световно известната компания за разплащания PayPal, при което клиентът не заплаща никаква комисиона. PayPal е безспорен, световен лидер при разплащанията онлайн, който гарантира сигурността на данните на клиента и обезпечава гаранция, че най-късно в 30-дневен срок ще получите поръчката си.

По първия и третия метод разплащането се извършва в австралийски долари. По втория метод разплащането се извършва в български лева по курса на деня. Най-бързият начин да проверите на колко лева се равняват 195 австралийски долара по курса на деня е като напечатате в Гугъл следното: “195 aud into bgn“.  Най-бързият метод за разплащане (особено извън България) е PayPal. За да използвате тази услуга, въведете данните си в полетата, дадени по-долу, и натиснете бутона Pay Now.

Име, дата, час и място раждане
Вашият имейл