Бъдещи тенденции за една година напред

Тази услуга описва какви събития може да очаквате да ви се случат през следващите 12 месеца. Начинът, по който се правят астрологическите изчисления, е малко по-различен от този, по който се прави рождената карта. Като изходни данни се взимат пак датата, часът и мястото на раждане за да се изчисли първоначално рождената карта, но след това тя се “прогресира”, тоест завърта се един вид напред така, че да може по този начин до известна степен да се “надникне” в бъдещето.

Много неправилно е обаче широко разпространеното мнение, че астрологията е наука единствено само за предсказания. Основната цел на астрологията е себепознанието. Тя също така може да се използва за извличане на познания относно невидимите връзки, които управляват кармата на човека. По този начин може да се разкрият взаимовръзките между Човека и Създателя, предназначението на човека, уроците, които има да научи и т.н. Изобщо с помощта на астрологията може да се разкрият най-дълбоки тайни за нашето развитие и цел в живота. Предсказанията и тенденциите, които могат да се постигнат с нейна помощ, са един вид спомагателно занимание, което подпомага основната цел, но правенето на самите предсказания в никакъв случай не се явява основната цел на астрологията. Ако използваме една алегория, можем да се качим на туристически кораб, за да разгледаме някои красиви и забележителни места, но ще бъде напълно погрешно да твърдим, че корабите могат да бъдат използвани единствено само с туристическа и развлекателна цел.

Планетите се намират в постоянно движение и изменяйки своето положение една спрямо друга, те променят и ъгловите аспекти, които формират към новите си позиции и към тези, които са вече записани в уникалната ви рождена карта. В зависимост от това какви са тези аспекти, ние можем да ги характеризираме като “положителни” и “отрицателни”. Например, ако Венера – планетата на любовта и хармонията – е в положителен прогресен аспект към Луната през следващата една година, то вашият любовен живот ще бъде под голямо ударение и може да означава, че именно през този период вие най-вероятно ще срещнете човека, за който отдавна сте си мечтали. По същия начин, ако Юпитер е положително въвлечен, то може да очаквате пътешествия в чужбина, взимане успешно на труден изпит или може да получите допълнително известна сума пари. Ако аспектите са отрицателни, то и тенденциите в тези области ще се модифицират съответно, но това не бива да ви обезкуражава, тъй като всички аспекти – и добрите и лошите са, в крайна сметка, положителни. Благодарение на трудните аспекти в картата си ние се учим как да ставаме по-силни, по-издръжливи и може би по-духовни.

Тук обаче трябва да направим едно уточнение. Основните събития, които са предопределени да се случат в живота на един човек са записани в неговата рождена карта. Тя се изчислява на базата на датата, часа и на мястото на раждане. Така изчислената рождена карта представлява един вид фотография, запечатала планетарните разположения в самото начало на жизнения път на дадения човек. От този момент нататък около 60% от събитията, които има да му се случат са вече предопределени и записани в тази първоначална схема.

Планетите, обаче не се намират в покой. Основният “недостатък” на рождената карта се заключава в нейната статичност. При нея нещата са замръзнали и не позволяват да надникнем в бъдещето, т.е. ако гледаме единствено само на нея не можем да получим представа как ще се развият нещата оттук насетне. Затова астролозите са изобретили един много прост метод, който се нарича секундарни прогресии (или метод “ден-за-година”). Тази методика е изключително популярна в западната астрология. При нея картата се преизчислява отново за същото място и за същия час на раждане, но с друга дата. Разликата в броя на дните съответства на разликата в броя на годините. По тази методика можем да определим около 30% от събитията, които има да ни се случват. За разлика от рождената карта, която е статична, планетарните прогресии непрекъснато малко по малко се променят, затова те са динамични. Промяната при тях се извършва сравнително бавно и трае обкновено до няколко години.

И накрая съществува още една методика, която се нарича “транзити”. Тя изследва положението на планетите, такова каквото е то в настоящия момент и го сравнява с разположението на планетите такова, каквото е било в момента на раждането му (т.е. с рождената му карта). Транзитите преминават много бързо и влиянието им обикновено продължава от няколко часа до няколко дни. Затова има смисъл да ги гледаме само при положение, че извършването на дадено важно събитие е обозначено както в рождената карта, така и в прогресиите. За да сме сигурни обаче за точния ден и час, когато то може да се извърши, гледаме транзитите. Примери за транзитни описания на планетите можете да прочетете във всеки един вестник, който публикува дневни хороскопи на зодиите. Естествено, нито един човек със сериозни познания по астрология не обръща внимание на подобни общи описания, но ако транзитите са изчислени относно даден конкретен човек, то тогава те могат да имат определена стойност. Съотношението между важността на тези три методики е нагледно представено на долната схема, която условно можем да оглавим “Пирамида на събитията в човешкия живот”.

Piramida_na_subitiqta_v_choveshkiq_zivotНапример да предположим, че даден човек е роден на 1-ви март 1990 г. в гр. София, в 16.00 ч. Ако искаме да видим типа на събитията, които ще се случат на този човек, когато той навърши 20 годишна възраст трябва да преизчислим неговата рождена карта за двадесет дни напред, като не променяме мястото и часа на раждане. Така, новите изходни данни са 20-ти март 1990 г., гр. София, 16.00 ч. Новополучената карта естествено се отличава от предишната. Като съпоставяме планетарните разположения между двете карти, можем да добием доста добра представа, на какви планетарни влияния ще е подложен този човек през въпросната година от живота си. След това, ако искаме да разберем какво го очаква по-нататък през 21-та му година, трябва отново да преизчислим рождената му карта, като този път вземем за отправна точка 21-ви март, отново без да променяме часа и мястото на раждане и т.н. По същия начин можем да направим изчисленията за секундарните му прогресии, когато той навърши 30, 40, 50 годишна възраст и т.н. Аз обаче съм по принцип против заглеждането твърде много години напред, тъй като човек обикновено трудно си представя ситуацията, в която ще се намира тогава.

 Ако например някой ми беше казал на мен преди 30 години, че аз един ден ще пиша статии по астрология, може би щях да го помисля за ненормален или най-вероятно щях доста да се уплаша. Страхът е естествена реакция на всеки един човек, който не е запознат с нещата. Той води до редица проблеми и усложнения. Но ето, че сега пиша тези статии и се чувствам отлично, понеже това в момента сътоветства най-добре на постигнатото от мен вътрешно ниво на развитие през годините. Затова, най-добре е човек да не се заглежда напред повече от да речем година, две или три.

В наши дни дори не е нужно да се правят всички тези изчисления на секундарните прогресии година за година, понеже съществуват вече достатъчно добри компютърни програми, които правят всичко това вместо нас за броени секунди. Австралийската програма Solar Fire, която се наложи като еталон за образцова астрологическа програма всред западните астролози, прави изключително бързи и прецизни изчисления на секундарните прогресии. По-долу ви предлагам да видите примерен екран на резултатите, постигнати с нея, само с няколко кликвания на мишката.

Example_chart_progressionsВиждате отворени три прозореца. Този, който е най-отдясно изобразява рождената карта на примерното лице, според датата, часът и мястото на раждане. Прозорецът най-вляво показва изчислените секундарни прогресии. На снимката се виждат само прогресиите на слънцето, като се започне от септември 2008 и се стигне до април 2020. Това са аспектите, които прогресното слънце (т.е. новоизчисената му позиция по методиката ден-за-година) прави или към прогресните позиции на останалите планети или към наталните им позиции (т.е. тези изчислени за рождената карта). Виждате как всяка година аспектите, които слънцето прави се различават от предходната.

Всеки един прогресен аспект има начало, кулминция и край. Точните дати могат да се видят ако се кликне два пъти на всеки един от тях. Тогава се отваря малкото прозорче, което виждате в средата на екрана и оттам можете да извлечете точната информация. Например, нека да разгледаме по-подробно аспекта “прогресно слънце в квадратура с прогресен Юпитер”. Този аспект е заграден с черни пунктирни линиии в най-левият прозорец. Това означава, че ние сме го избрали с мишката. Когато кликваме два пъти на  се този аспект, се отваря средния прозорец, в който е изписано името на аспекта на английски (Progressed Sun Square Progressed Jupiter) и следва кратко описание на аспекта също на английски. По принцип това, което програмата Solar Fire дава като интерпретация на прогресните аспекти не бива да се приема твърде сериозно. Да не забравяме все пак, че това е комерсиална програма, чиято основна цел са така или иначе печалбите. Следователно, в тези комерсиални астрологически пакети истината винаги бива “подсладена”, за да се хареса на потребителя. В случая важното е да получим правилно изчислени прогресиите си, а пък тълкуванията можем да си напишем и сами.

Това, което в дадения случай представлява интерес в средния прозорец са точните дати, кога един прогресен аспект започва, кога достига своята кулминация и кога свършва. В случая, виждаме, че квадратурата между прогресното слънце и прогресния Юпитер започва на  13 април 2010. Това е отбелязано със знака [E], което означава Entry – т.е. “влиза” (във сила). След тази дата, аспектът постепенно започва да става все по-точен, т.е. все по-силен, докато накрая достигне своя апогей на 18 май 2011. Тази дата е отбелязана със знака [X] – Exact, или “точен”. На английски “exact” започва с буквата “Е”, но тя вече е използвана за влизането на аспекта в сила, затова се използва втората буква “Х”. След тази дата аспектът постепенно започва да отслабва по сила, тъй като обрисът (или отклонението по градуси) между двете планети става все по-широк. Най-накрая аспекът излиза извън орбис на 23 юни 2012, след което престава да съществува. Това е отбелязано с буквата [L] – Leaving, което преведено на български означава “напуска”.

На картинката по-горе се виждат само прогресните аспекти на слънцето, но при придвижване на слайдера по-надолу (ако разполагате със самата програма) един по един се открояват прогресните аспекти на всички останали планети – Меркурий, Венера, Марс и т.н. Всяка една от тези планети управлява определена област на нашия живот. Меркурий – комуникациите, общуването и търговията, Венера – любовта, взаимоотношенията и брака, Марс – работата, здравето и трудоспособността и т.н. Също така много важни са и аспектите на прогресния асцендент, което означава енергията, която ни задвижва отвътре да започваме нови неща, както и аспектите на МС (Medium Celi), които подсказват как ще се развиват нещата в областта на кариерата ни и т.н.

В крайна сметка получаваме една пълна картина, в зависимост от аспектираните планети за това, какво ни очаква в сферата на любовта, пътешествията, образованието, семейството, кариерата и т.н. Всеки прогресен аспект продължава обикновено около 1, 2 или 3 години и всички те могат да се наслагават един върху друг във времето. Затова понякога имаме години, когато почти нищо не се случва, докато по време на други периоди ни се случват най-разнообразни и важни събития, при това всичките изведнъж. Затова, когато имаме пред себе си правилно изчислените и интерпретирани прогресни аспекти на планетите ние сме въоръжени със знание, което ни помага да вземем правилните житейски решения. Благодарение на тази информация можем да направим избора кога да изчакваме с новите си проекти, а кога да напредваме смело напред, кога е най-подходящият за нас период за покупка на ново жилище или автомобил, за завръзване на сериозна нова връзка, за пътуване зад граница, за търсене на нова работа и много, много други.

Тази услуга е особено полезна за хора, които се намират на кръстопът или искат да осъществят някакви нови планове и искат да се консултират със звездите дали ще им тръгне това начинание. Независимо, че астрологията ни дава изключително точно направленията, в които ще се развиваме през следващите месеци и години, не очаквайте да научите например, че на 6 ноември ще се запознаете с някой, който се казва Георги и е със сини очи и къдрава коса, ще се влюбите моментално от пръв поглед и на 15 декември ще се ожените! Астрологията може да ви разкрие тенденциите във вашия живот за даден период от време, но не ви отрича свободната воля. От вас ще зависи дали искате да сътрудничите на звездите в това, което те са приготвили за вас, или да им се противопоставяте, ако това което виждате в астрологическите си тенденции, не ви харесва. Освен това не забравяйте, че първо трябва да гледате в рождената си карта, преди да се обръщате към тенденциите. Например, ако на някой по рождение не му е дадено да пътува зад граница, то тогава независимо, че секундарните прогресии благоприятстват подобно събитие, едно такова пътешествие едва ли ще се осъществи. Ако обаче рождената карта разрешава престой зад граница, то тогава самото събитие няма да се извърши дотогава, докато прогресните планети не застанат по начин, благоприятстващ подобно начинание. Фактически услугата “Тенденции за една година напред” заглежда именно в секундарните прогресии за следващата една година, за да може да освети тази страна на нещата.

Без да имате пред себе си едно такова изследване е много вероятно да взимате решения, базирани единствено на това, каквото ви е закодирано по рождение – т.е. това означава, че звездите ще имат пълна власт над вас и вашия живот. Единственият начин да им се противопоставите е да изучавате техните движения и влиянието, което те имат върху вас, за да можете на тази основа да взимате правилни и добре обмислени решения. Всеки един от нас може да се оприличи с човек, който се намира в една лодка в океана. Морските течения са подобни на влиянията на звездите и тези течения карат лодката в определено направление. Ако човекът съзнателно и научно опознава тези течения, то той лесно ще определи посоката, в която те се стремят да го отведат. Тогава той може да вземе решението да използва веслата (своята свободна воля), за да промени курса на лодката отрано, ако вижда, че теченията го носят към скалите, където той може да се разбие. Само в такъв случай той се превръща в истински господар на съдбата си, – а не просто играчка в нейните ръце.

За да поръчате тази услуга, е необходимо да посочите датата, мястото и желателно часа си на раждане. Хороскопите се правят от мен в Австралия и се изпращат на посочения от вас имейл адрес. За въпроси и справки може да ми пишете на електронна поща info@lubomir.name

Бъдещи тенденции за една година напред за 195 австралийски долара.

Тази услуга може да се заплати по следните няколко начина:

  • Паричен превод по Western Union до Любомир Димитров Червенков, което на английски се изписва така:  Lubomir Dimitrov Tchervenkov. Трябва да информирате служителите на Western Union, че желаете получателят да получи чисти 195 австралийски долара. Те ще ви ги обърнат по курса на деня и ще ви удържат известна комисиона. След като осъществите превода, те ще ви дадат контролен номер, който ще трябва да ми изпратите на имейл info@Lubomir.name.
  • Чрез превод в банкова сметка на името на Любомир Димитров Червенков в УниКредит Булбанк АД, гр. София 1000, пл. Св. Неделя 7, BIC (SWIFT) код на УниКредит Булбанк е UNCRBGSF, ЕИК 831919536, IBAN BG69, UNCR 7000 4519 6476 74. Този метод е подходящ за разплащане само тогава, когато парите могат да се внесат на посочената сметка в наличност в някой от клоновете на банката в България. Тогава не се заплаща комисиона. Междубанковите преводи от чужбина се таксуват от Булбанк с 10% комисиона, които разходи се поемат от клиента.
  • Преводът може да се осъществи моментално чрез световно известната компания за разплащания PayPal, при което клиентът не заплаща никаква комисиона. PayPal е безспорен, световен лидер при разплащанията онлайн, който гарантира сигурността на данните на клиента и обезпечава гаранция, че най-късно в 30-дневен срок ще получите поръчката си.

По първия и третия метод разплащането се извършва в австралийски долари. По втория метод разплащането се извършва в български лева по курса на деня. Най-бързият начин да проверите на колко лева се равняват 195 австралийски долара по курса на деня е като напечатате в Гугъл следното: “195 aud into bgn“. Най-бързият метод за разплащане (особено извън България) е PayPal. За да използвате тази услуга, въведете данните си в полетата, дадени по-долу, и натиснете бутона Pay Now.

Име, дата, час и място раждане
Вашият имейл