Транслирана карта

Транслираната астрологична карта е един истински синтез на древната наука астрология със съвременните, последни компютърни технологии. Бащата на тази техника е американският учен и астролог Джим Люис (1941 – 1995). Той беше човекът, който разработи, патентова и разпространи релокационната астрология в западния свят. Той направи това като въведе търговската марка A*C*G, което съкращение цялостно се изписва така: Astro*Carto*Graphy със звездичките по средата (това е част от неговия патент). На български език тази фраза се превежда примерно така: “звездна картография”. Макар, че по принцип това звучи добре, всъщност при превода се изменя основния смисъл. Въпросната фраза може да се изтълкува така, че все едно ние правим карта на звездното небе. Всъщност се прави точно обратното – звездното небе се проектира върху земната повърхност. Или ако трябва да бъдем по-точни, трябва да кажем, че не се проектира цялото звездно небе, а се проектира само движението на десетте планети върху географската карта на света. Всички изчисления се правят с оглед на конкретните рождени данни на дадено лице.

Принципът на тази революционна технология е много прост и базиран на древни астрологични методи, заимствани от Халдеите. Те не са го използвали често в древността, понеже за целта са се изисквали изключително много изчисления, които е много трудно да се правят на ръка. Днес всички тези математически пресмятания се правят мигновенно от домашния ни компютър. Той веднага нанася на картата на земното кълбо съвсем точно изчислени всички линии на планетите от Слънчевата система, според датата, часа и мястото на раждане на човека. След това е лесно да се види линиите на какви планети преминават във всяка една точка на земното кълбо. На тази основа може да се отсъди какви събития ще привлича този човек в дадено населено място. По-горе виждате примерен екран от това какво може да се види на компютъра, след като изчисленията са вече готови.

Relocation-map-1024x576

Тук ще направя малко отклонение, за да кажа две думи за методиката, по която се изчисляват въпросните планетарни линии. Във всяка астрологична карта има четири основни точки, които се наричат ъглови. Това са:

1. Aсцендентът – точката на източния хоризонт, откъдето сутрин изгрява слънцето.

2. МС (Medium Coeli), или наричан още “зенит”. Това е най-високата точка, до която слънцето се издига по пладне.

3. Десцендентът – точката на западния хоризонт, където вечер залязва слънцето.

4.IC (Imum Coeli), или наричан още “надир”. Това е най-ниската точка, до която слънцето се спуска през нощта.

АсцендентЯсно е, че когато слънцето изгрява в дадено населено място, то в същото време залязва в противоположната част на земното кълбо. По същия начин, когато то се издига най-високо в дадена географска област, в същото време от гледната точка на хората, живеещи на обратната страна на земното кълбо, то всъщност се спуска най-ниско и т.н. Същото се отнася и за всички останали планети. Когато, да речем Венера изгрява на дадено място, в същото време някъде другаде тя залязва и т.н. Програмата A*C*G очертава географските зони, където в момента на раждането на даден човек Слънцето, Луната и планетите са изгрявали, залязвали, достигали са своя зенит или са се спуксали в надир.

Понеже работим с общо десет планети и всички те имат 4 основни линии (изгрев, зенит, залез и надир) значи на картата на земното кълбо следва да видим общо 40 линии. От тях 20 са вертикални. Това са линиите на МС и IC. Те така са и обозначени на фотографията, която видяхме най-горе. Разликата се състои само в това, че линиите на IC са дадени с пунктир. Останалите линии са змиевидни. Това е така, понеже слънцето осветява земята от една страна, като земята в същото време е наклонена според остта си на въртене. Понеже изгревът и залезът са обозначени с една непрекъсната линия, която пресича източното и западното полукълбо, като гледаме на снимката различаваме всъщност 30 линии.

GlobusЗа да си изградите представа как компютърът изчислява тези линии си направете следния експеримент. Нужен ви е глобус, лампа и плоска карта на света. Дръпнете завесите и изключете всякакво осветление в стаята, в която се намирате. Оставете включена само една настолна лампа, чиято светлина насочете към глобуса.

Поставете лампата и глобуса на една плоскост (например на една маса), като глобусът би трябвало да се върти под лек наклон спрямо лампата. Ясно е, че лампата символизира слънцето, а глобусът – земята. Повърхността на глобуса се разделя на две равни полусфери – осветена и неосветена.

В осветената част е ден, а в неосветената е настъпила нощ. Ако завъртите бавно глобуса ще видите как в някои части на земята постепенно настъпва ден, докато в точно противоположните географски области на земята – настъпва нощ.

Сега да спрем въртенето на глобуса за малко и да разгледаме добре това, което виждаме. По точно ни интересува линията, която се очертава на границата между светлина и сянка. Ясно е, че тази линия всъщност описва окръжност върху повърхността на триизмерния глобус. Но понеже глобусът се намира под наклон спрямо лампата (това е остта на въртене на земята), то когато проектираме тази линия върху плоска карта на земята, тя ще получи специфична змиевидна форма. Виждате я на картината по-долу. Линията, представяща границата между светлина и сянка получава такава специфична форма, поради пренасянето на триизмерното глобусно изображение върху двуизмерната  географска карта на света. Тези змиевидни линии са практически идентични с тези, които програмата A*C*G нанася и които наблюдавахме на първата картина.

Globus_mapПо същия начин компютърът изчислява планетарните линии за останалите планети – Меркурий, Венера, Марс и т.н. Всяка една от тях последователно изгрява, достига своя зенит, залязва и достига надир в различни географски области на света. Планетарните линии, които са очертани по този начин от астрологичния софтуеър са абсолютно специфични само за един човек. Те се изчисляват на базата на рождените данни, т.е. дата, час и място на раждане. Затова те никога не се повтарят, точно така като и две астрологични карти никога не могат да бъдат напълно еднакви. При желание можем да приближим или да отдалечим полученото изображение, за да можем да наблюдаваме по-добре интересуващите ни планетарни линии. Например, на изображението по-долу можем да се концентрираме само върху онези от тях, които преминават през Европа.

ACG1

 

Известно е, че когато човек се премести да живее на ново място, планетарните енергии не са същите каквито са били в мястото, където се е родил. Тези нови енергии взаимодействат с рождената карта и могат да променят съдбата на човека в много отношения. Съвсем не е случаен фактът, че в определени географски области никак не ни върви в бизнеса, а в други зони постоянно чувстваме прилив на физическа енергия или пък се влюбваме. Традиционният метод преди да се появи методиката A*C*G беше този на опитът на грешката и поуката. Тоест, след като човек си счупи, така да се каже, главата няколко пъти в дадено населено място разбира, че енергията там за него не е подходяща и решава да не се връща повече там а да опита на друго място.

Днес ние вече разполагаме с научни технологии, които ни позволяват да определим най-подходящите за нас зони за живеене, в зависимост от това дали искаме там да сме удачни в бизнеса, любовта, кариерата и т.н. Понякога при мен идват клиенти, които искат да определят оптималното си място за отдих и почивка. Други пък желаят да разберат къде ще е най-подходящото място за тях за бизнес. Не са редки случаите когато на хора се предлага работа в друго населено място или държава и те искат да научат дали то ще е подходящо за тях в това отношение. На всички тези въпроси астрологията дава съвсем научен отговор, базиран на описаната накратко тук технология.

Тази услуга е особено полезна за милионите българи, които са емигрирали по цял свят. Съвсем не е едно и също дали ще се отидете да живеете в Германия, в Щатите или в Австралия. И то не само поради причината, че във всяка страна условията са различни, но още и поради факта, че всеки индивид ще се чувства различно в една и съща географска област в зависимост от линиите в собствената му транслирана карта. Например някой български емигрант може съвсем да не се реализира в Америка, но затова пък много да му върви в Германия. Поради тази причина не всеки който е отишъл в Америка е преуспял. Тук има и личен фактор, който е много важен. Самият аз съм базирал голяма част от решенията си къде да живея върху тази технология и никога не съм съжалявал за своя избор.

Транслираната карта може да се използва също и като научно средство да се определи оптималното за вас място за почивка, кариера, любов и т.н. При поръчването на тази услуга споменете три географски области, за които желаете да ви се изготви транслираната карта. Добре е да се помни, че линиите всъщност очертават средата на географски коридори. Влиянието на планетата може да се чувства на разстояние до 50 (а в някои случаи и до 100 км) отляво и отдясно на очертаната линия. Затова при избирането на населени места е добре да се избират области, които са сравнително отдалечени един от друг. Например София и Пловдив са достатъчно далече, за да могат да се включат едновременно в анализа на транслираната карта. Но Шумен и Търговище са на по-малко от 30 км един от друг. Тези два града се намират прекалено близо, за да имат силно отличаващи се планетарни линии. В този случай е много вероятно астрологичният анализ и за двата града да бъде до голяма степен идентичен. Ако не можете да си изберете определено географско място, но искате да научите къде ще ви върви най-много да речем в бизнеса, то тогава аз ще ви кажа мястото (или местата) най-подходящи за тази цел. Възможни са също и комбинации – например транслирана карта за две населени места и да речем най-подходящо място за гурбет.

За да поръчате тази услуга, е необходимо да посочите датата, мястото и желателно часа си на раждане. Хороскопите се правят от мен в Австралия и се изпращат на посочения от вас имейл адрес. За въпроси и справки може да ми пишете на електронна поща info@lubomir.name

Транслирана карта за 195 австралийски долара.

Тази услуга може да се заплати по следните няколко начина:

  • Паричен превод по Western Union до Любомир Димитров Червенков, което на английски се изписва така:  Lubomir Dimitrov Tchervenkov. Трябва да информирате служителите на Western Union, че желаете получателят да получи чисти 195 австралийски долара. Те ще ви ги обърнат по курса на деня и ще ви удържат известна комисиона. След като осъществите превода, те ще ви дадат контролен номер, който ще трябва да ми изпратите на имейл info@Lubomir.name.
  • Чрез превод в банкова сметка на името на Любомир Димитров Червенков в УниКредит Булбанк АД, гр. София 1000, пл. Св. Неделя 7, BIC (SWIFT) код на УниКредит Булбанк е UNCRBGSF, ЕИК 831919536, IBAN BG69, UNCR 7000 4519 6476 74. Този метод е подходящ за разплащане само тогава, когато парите могат да се внесат на посочената сметка в наличност в някой от клоновете на банката в България или по банков път от българска банка. Тогава таксата е сравнително ниска. Междубанковите преводи от чужбина се таксуват от Булбанк с около 10% комисиона, които разходи се поемат от клиента.
  • Преводът може да се осъществи моментално чрез световно известната компания за разплащания PayPal, при което клиентът не заплаща никаква комисиона. PayPal е безспорен, световен лидер при разплащанията онлайн, който гарантира сигурността на данните на клиента и обезпечава гаранция, че най-късно в 30-дневен срок ще получите поръчката си.

По първия и третия метод разплащането се извършва в австралийски долари. По втория метод разплащането се извършва в български лева по курса на деня. Най-бързият начин да проверите на колко лева се равняват 195 австралийски долара по курса на деня е като напечатате в Гугъл следното: “195 aud into bgn“.  Най-бързият метод за разплащане (особено извън България) е PayPal. За да използвате тази услуга, въведете данните си в полетата, дадени по-долу, и натиснете бутона Pay Now.

Име, дата, час и място раждане
Вашият имейл